Kết hòa hợp WELL cùng với quá khứ phân từ là giữa những cách thành lập tính từ cực kì dễ nhớ với chỉ có khoảng tầm 18 các thôi nên cực kỳ dễ nhớ.

Wellknown (a) /ˌwel ˈnəʊn/ = FAMOUS : known or recognizedby many people– danh tiếng

Example: a well-known local artist

( 1 nghệ sỹ địa phương nổi tiếng.Bạn đã xem: Well rounded là gì

Đang xem: Well rounded là gì

)

Welleducated (a) /ˌwel ˈed.jʊ.keɪ.tɪd/ : having had a good education– gia giáo (được giáo dục tốt)

Example: well-educated & highly motivated workers

( những bạn công nhân tất cả học vấn và có động lực cao)

Wellpreserved (a) /ˌwel prɪˈzɜːvd/ – ( especiallyof something old) keptin good condition– được bảo tồn/giữ gìn tốt.

Example: It was a pretty townwith a picturesque harbourand well-preservedbuildings.

Bạn đang xem: Well rounded là gì

( Đó là một trong thị trấn xinh đẹp với một bến cảng đẹp như tranh vẽ và các tòa nhà được bảo đảm tốt)

Well-regarded (a): used lớn describe someone or something about which peoplehave a good opinion- được đánh giá cao

Example: The airlineis well-regarded by passengers.

( Hãng hàng không được khách hàng đánh giá cao.)

Wellinformed (a) /ˌwel ɪnˈfɔːmd/ : having a lot of knowledgeor information about a particular subjector things in general– biết rõ, thành thạo tin

Example: He was well-informedand shrewd, with good, calm judgment.

( Anh ấy được thông báo đầy đủ và khôn ngoan, với việc phán xét tốt, bình tĩnh.)

Well brought up (a) /ˌwel brɔːt ˈʌp/ People, especially children, who are well broughtup are politeand actin a quietand pleasantway, hutgiammo.comause they have been taughtthis behaviorat home– được nuôi dưỡng tốt

Example: Despite the family”s problems, the childrenwere well broughtup.

( Bất chấp các vấn đề của gia đình, bọn trẻ phần đông được nuôi dưỡng tốt.)

Example: He was a very well-brought-up youngman.

( anh ấy là 1 trong những người bọn ông trẻ em được nuôi dưỡng vô cùng tốt).

Welladvised (a) /ˌwel ədˈvaɪzd/ : showing good judgment– sáng suốt (người), cẩn trọng (trong hành động)

Example: You would be well- advisedto buy ticketsinadvanced

)

Wellbalanced (a) /ˌwel ˈbæənst/ – contaninga mixtureof ideas, people, etc. With each one being represented equallyor fairly– cân nặng bằng giỏi

Example: a well-balancedarticle

( 1 nội dung bài viết cân bằng)

Welldressed (a) : /ˌwel ˈdrest/: wearing attractiveand stylish clothes– ăn mặc đẹp, thời thượng. Wellmannered (a) /ˌwel ˈmæəd/ : behavingin a pleasantand politeway – 1 bạn cư xử thanh lịch

Example: The other visitorswere too well- manneredto complain.

Wellbehaved (a) /ˌwel bɪˈheɪvd/ – behavingin a way that is acceptedas correct– ngoan ngoãn

Example: a well-behavedchild

( 1 đứa trẻ em ngoan ngoãn)

Well adjusted (a) /ˌwel əˈdʒʌtɪd/

A well-adjusted personis reasonableand has good judgmentand their behaviour is not difficultor strange– biểu đạt 1 người có phán đoán tốt, điều chỉnh xuất sắc trong mọi trường hợp và hành động của nó không thực sự khó hoặc kỳ lạ lẫm.

Example: a quiet, well-adjusted man

( 1 người lũ ông điềm tĩnh, kiểm soát và điều chỉnh tốt.)

Well attended (a) /ˌwel əˈten.dɪd/ – If an eventis well attended, many peopleare presentat it (Nếu một sự khiếu nại được tham gia tốt, những người xuất hiện ở đó)

Example: The informationwas given at an unusuallywell-attendedpressconference yesterday.

( tin tức được đưa ra tại một cuộc họp báo bất thường được tổ chức triển khai ngày hôm qua có không ít người tham dự.)

Well-rounded (a) /ˌwel ˈraʊn.dɪd/- involvingor having experiencein a wide rangeof ideasor activities- nói tới 1 người/ đồ vật gì đó có tương đối nhiều ý tưởng, trải nghiệm, hoạt động, hơi là toàn vẹn

Example: She describesherself as a “well-roundedindividual” who workshard but has a varied social life.

( Cô tự biểu thị mình là một “cá nhân toàn diện”, đa số người làm việc chăm chnhưng có một đời sống xã hội đa dạng).

Well kept (a) /ˌwel ˈkept/ clean, tidy and caredfor – gọn gàng, sạch sẽ sẽ.

Example: He was astonished to lớn find nice streetsand well-kepthouses.

( Anh ngc nhiên khi tìm thấy những nhỏ phố đẹp đẽ và nhng ngôi nhà được giữ gìn cn thận)

Wellappointed (a) /ˌwel əˈpɔɪn.tɪd/ having a good supplyof comfortableor necessary furniture and attractive decorations– không thiếu thốn tiện nghi

Example: The hotelhas spacious, well-appointedpublicrooms và bedrooms.

(Khách sn có c phòng ngủ và phòng bình thường rng rãi, khá đầy đủ tiện nghi.)

Wellargued (a) /ˌwel ˈɑːɡ.juːd/- described or askedfor in an effectiveand intelligentway – được lập luận tốt.

Example: She presenteda well-arguedcasefor banning smokingin public places.

Xem thêm:

(Cô vẫn trình bày một ngôi trường hợp được lập luận giỏi để cấm hút thuốc ở những nơi công cộng).

Well bred (a) /ˌwel ˈbred/ – coming from a family that has a high social position– tới từ 1 gia đình có tầng lớp/địa vị cao trong buôn bản hội.

Example: a well-bred young Englishwoman

( 1 người đàn bà Anh trẻ, có vị thế cao trong xã hội)

Like và Follow fanpage facebook hutgiammo.com English Centre để update thêm các từ vựng cùng Sample mẫu mã HOT độc nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại hutgiammo.com : https://bitly.vn/1vby để update các bài bác học cũng giống như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của hutgiammo.com.