Tổng hợp 15 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 Ôn tập chương I (Phần 2) có đáp án, giúp các em ôn luyện, củng cố kiến thức đạt hiệu quả nhất. Chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn bám sát với nội dung kiến thức trọng tâm bài học và thường xuất hiện trong các kì thi quan trọng. Mời các em học sinh, quý thầy cô giáo theo dõi bộ đề chi tiết dưới đây.

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Ôn tập chương I (Phần 2)

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa trên một trục cố định. Chiều dài quỹ đạo là 10 cm, tần số 10 Hz. Tại thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ cm và đi theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình: 

- Quãng đường vật đi được sau 7/24 s kể từ thời điểm ban đầu là:

A. 12 cm.

B. 10 cm.

C. 20 cm.

D. 12,5 cm.

Câu 3: Cho:

là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương.

- Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 5cos(ωt + φ)cm. Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là:

Câu 4: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?

A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Dao động tắt dần có động năng và thế năng giảm đều theo thời gian.

C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

D. Trong dao động tắt dần cơ năng giảm dần theo thời gian.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:  t tính bằng giây. Thời gian vật 3 thực hiện được một dao động toàn phần là:

A. 1 s.

B. 4 s.

C. 0,5 s.

D. 2 s.

Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = A cos( ωt + φ). Gia tốc của vật có biểu thức:

 

Câu 7: Gắn một vật m1 = 4 kg vào một lò xo thì nó dao động với chu kì T1 = 1 s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên thì nó dao động với chu kì T2 = 0,5s. Khối lượng vật m2 bằng:

A. 2 kg.

B. 1 kg.

C. 8 kg.

D. 16 kg.

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 64 cm. Lấy g = π2 m/s2. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 24 giây là:

A. 15.

B. 10.

C. 1,5.

D. 25.

Câu 9: Vận tốc của một vật dao động điều hòa có phương trình v=20cos10t cm/s. Khối lượng của vật là m = 500 g. Hợp lực tác dụng lên vật có giá trị cực đại là:

A. 105 N.

B. 100 N.

C. 10 N.

D. 1 N.

Câu 10: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình:

- Vận tốc cực đại của chất điểm là:

A. √3 m/s

B. 200 m/s.

C. 1 m/s.

D. 2 m/s.

Câu 11: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ:

A. 4 m/s.

B. 2 m/s.

C. 80 m/s.

D. 40 m/s.

Câu 12: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Khi vật nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:

A. 8400 J.

B. 0,84 J.

C. 0,16 J.

D. 0,64 J.

Câu 13: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cạnh nhau, dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất điểm ở cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là:

- Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ x1 = -3 cm và vận tốc v1 = -30√3 cm/s . Khi đó, độ lớn vận tốc tương đối của chất điểm này so với chất điểm kia xấp xỉ bằng:

A. 40 cm/s.

B. 92 cm/s.

C. 66 cm/s.

D. 12 cm/s.

Câu 14: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Lấy π2 =10. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 1s là:

Câu 15: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m1 = 300 g dao động điều hòa với chu kì 1 s. Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 bằng vật nhỏ có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì 0,5 s. Giá trị m2 bằng:

A. 150 g.

B. 75 g.

Xem thêm: ✅ Công Thức Toán Hình Lớp 10 Quan Trọng, Tổng Hợp Các Công Thức Trong Hình Học 10

C. 25 g.

D. 100 g.

Đáp án bộ 15 bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Ôn tập chương I (Phần 2)

1. B 2. D 3. B 4. B 5. C 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D 11. A 12. B 13. B 14. A 15. B

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Ôn tập chương I (Phần 2) (Có đáp án) file PDF hoàn toàn miễn phí!