... R2= 675Ω B R1 = 144Ω, R2 = 765Ω C R1 = 414Ω; R2 = 576Ω D R1 = 144Ω, R2 = 576Ω Câu 23 Tính cường độ cái điện qua trơn A I1=1,2A; I2=4A B I1=0,833A; I2=0 ,20 8A C I1=1,2A; I2=4,8A D.I1=0 ,20 8A; I2=0,833A ... Trở R2 A 5,33W B 3,53W C 0,1875 W D 0,666W sử dụng kiện để trả lời câu 22 , 23 , 24 hai bóng đèn bao gồm số ghi Đ 1: 120 V – 100W; 2: 120 V – 25 W Mắc tuy nhiên song hai bóng đèn vào hiệu điện 120 V Câu 22 Tính ... I2=0,833A Câu 24 Mắc nối tiếp hai láng vào hiệu điện 120 V tỷ số công suất p. 1/P2 (coi năng lượng điện trở không ráng đổi) A P1/P2 = B P1/P2 = 1/4 C P1/P2 = 16 D P1/P2 = 1/16 cần sử dụng liệu để vấn đáp cho câu 25 26 Có...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm vật lý 11 chương 2


*

... điện tích q =10 -5C để không khí Độ lớn cường độ điện trường điểm M phương pháp tâm O mong đoạn R = 10 centimet A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách điện tích tăng thêm 1, 5 lần lực ... Phệ điện tích A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích lũy q = - 3 .10 C đặt điểm cơ mà cường độ điện trường bao gồm phương trực tiếp đứng, chiều từ xuống độ béo E = 12 000V/m Hỏi phương, ... 9 .10 5 V/m phía phía điện tích q khẳng định điện tích q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một năng lượng điện thử để điểm có cường độ điện trường 0 ,16 V/m Lực công dụng lên điện tích 2 .10 -4...
*

... Khi đồ vật rắn cân nặng thí trọng tâm nơi đặt tất lực B trung tâm đồ rắn ở trục đối xứng vật dụng C mỗi đồ rắn có trung tâm điểm khơng nằm trong vật D trọng tâm đồ gia dụng rắn đặt điểm đồ 3.5* vào đồ gia dụng sau đồ dùng ... Lên thiết bị C nước ngoài lực tác dụng lên vật dụng D lự ma sát chức năng lên thứ Câu 4.53 nói rượu cồn vật, phát biểu sau đúng? A Động thứ tăng gia tốc vật dụng khủng khơng B Động đồ dùng tăng gia tốc vật bự khơng C Động đồ ... Kéo đồ vật giãn 5cm so với vị trì ban sơ thả dìu dịu Cơ hệ trang bị vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 chiều cao h = 20m đồ gia dụng ném thẳng vùng dậy với tốc độ đầu v0 = 10m/s...
*

... A 0 ,21 25 m B 0,85 m C 0, 425 m D 0 ,29 4 m − 12 50 độ mạnh âm chuẩn Io = 10 W/m Một âm tất cả mức độ mạnh âm 80 dB cường độ âm A 10−4 W/m B 3.10 −5 W/m2 C 104 W/m D 10 20 W/m 51 vào thí nghiệm ... Cm/s D 22 ,5 cm/s 55 Một sóng dừng sinh ra phương x’Ox khoảng cách nút sóng liên tiếp đo 10 cm Tần số sóng 10 Hz tốc độ truyền sóng A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Trắc nghiệm 12 CƠ BẢN ... 8cos2π   0,1 50  tính giây cách sóng A 0,1 m B 50 centimet C milimet D m 20 khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp khía cạnh nước 2, 5 m Chu kỳ giao động thiết bị mặt nước 0,8 s vận tốc truyền sóng phương diện nước A 3, 125 ...
*

... Câu 18 : mang lại đoạn mạch bao gồm điện trở R = 10 0 (Ω), mắc thông liền với điện trở R = 200 (Ω), hiệu điên hai đầu đoạn mạch 12 (V) Hiệu năng lượng điện hai đầu năng lượng điện trở R1 A U1 = (V) B U1 = (V) C U1 = (V) D U1 = ... D U1 = (V) Câu 19 : Một mạch điện bí mật gồm hai nguồn điện áp E 1, r1 E 2, r2 mắc tiếp liền với nhau, mạch tất cả điện trở R Biểu thức cường độ mẫu điện mạch là: E1 − E2 E1 − E2 E1 + E2 E1 + E2 A I = B ... Q.ξ B q = A.ξ C ξ = q.A D A = q2.ξ - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 0 011 1 ...
*

... Tích dương II : nên điện tích âm di chuyển có hướng không chế tác thành loại điện A : tuyên bố I đúng, tuyên bố II đúng, nhị phát biểu có đối sánh tương quan B : tuyên bố I đúng, tuyên bố II đúng, nhì ... Biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C : tuyên bố I đúng, phát biểu II không đúng D : phát biểu I sai, phát biểu II Câu 33 : hiện tượng kỳ lạ siêu dẫn nhà đồ dùng lý phát : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
... B 10 centimet C .15 centimet D 20cm Câu ví như nguyên tử oxi bị không còn electron với điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C tuyển tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ thiết bị ... điện là: A q1 = 4 .10 -6C; q2 = 2 .10 -6C; q.3 = 2 .10 -6C B q.1 = 2 .10 -6C; q.2 = 3 .10 -6C; q.3 = 1, 5 .10 -6C C quận 1 = 4 .10 -6C; quận 2 =10 -6C; q.3 = 3 .10 -6C D quận 1 = 4 .10 -6C; quận 2 = 1, 5 .10 -6C; q.3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A q1 = 3 .10 -3 (C) quận 2 = 3 .10 -3 (C) B q1 = 1, 2 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 8 .10 -3 (C) C q1 = 1, 8 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 2 .10 -3 (C) D q.1 = 7,2 .10 -4 (C) q2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có ba tụ điện phẳng gồm điện dung C1 =...
... Tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai điện tích quận 1 = 4 .10 -8C; q.2 ... = 3 .10 -5C B q.1 = 3 .10 -5C; q2 = 2 .10 -5C C quận 1 = 2 .10 -5C; quận 2 = 1. 10-5C D q1 = 2 .10 -5C; q.2 = 2 .10 -5C Câu 13 : tía điện tích điểm q1 = 4 .10 -8C; quận 2 = -4 .10 -8C; quận 3 = 5 .10 -8C đặt không khí ba đỉnh A, B, ... Lực điện điện trường có cường độ điện trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực điện không nhờ vào vào:...
... Câu 10 : cường độ điện trường năng lượng điện điểm Q= 5 .10 -9 C khiến điểm biện pháp 5cm không gian là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức màn trình diễn đại ... Cách: A mang lại đồ vật cọ xát với đồ dùng khác B.Cho đồ dùng xúc tiếp với thiết bị khác C.Cho đồ để gần đồ khác D.Cho trang bị thúc đẩy với thứ không giống µ F Câu 25: Một tụ điện tất cả điện dung 10 0 , tích điện mang đến hiệu năng lượng điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai năng lượng điện tích nơi đặt chân khơng cách khoảng tầm r = 4cm lực đẩy bọn chúng F = 9 .10 -5N Để lực tác dụng chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 năng lượng điện bằng: A 1cm B...
... Thời điểm t1 cái điện giảm gồm cường độ i2 = 2 A Hỏi đến thời khắc t2 = ( t1 + 0, 025 ) s cường độ loại điện ? A 3A B 2 3A C 2A D −2A  5π  21 Một vật dụng xê dịch điều hòa với biểu thức ly độ ... Một trang bị thâm nhập vào hai xê dịch điều hòa có tần số A hoạt động tổng hợp đồ gia dụng giao động tuần hoàn tần số B hoạt động tổng thích hợp đồ dùng dao động điều hòa tần số - - C vận động tổng hợp đồ ... đoạn 4,2mm cách sóng λ A 0, 48µ m B 0,50µ m C 0, 60 µ m D 0, 75µ m 43 Đối cùng với thấu kính hội tụ phát biểu sau ? - - A Ảnh ảo đồ gia dụng phệ đồ B Ảnh thật đồ gia dụng mập đồ dùng C đồ gia dụng ảo có ảnh thật to đồ vật D Vật...
... Lực tác dụng lên trang bị có tác dụng đồ vật vận động chậm lại C Lực chức năng lên thiết bị làm cho trang bị đổi thay dạng thay đổi chuyển động đồ dùng D Lực tác dụng lên đồ làm đổi khác chuyển đụng đồ vật Câu 17: quan tiền gần cạnh hình vẽ ... Tốc, thứ tăng vận tốc F1 D thứ bớt vận tốc, thiết bị giảm tốc độ Câu 7: Một đồ hoạt động thẳng với gia tốc v ước ao đồ chuyển động theo phương cũ vận động nhanh lên ta phải tác dụng lực vào vật? ... đột ngột vật có: A ma gần kề B trọng tải C tiệm tính D bầy hồi Trang học thêm – Thầy Huy – ĐT: 09 68 64 65 97 Câu 16: Khi bao gồm lực tác dụng lên đồ vật lựa chọn phát biểu A Lực công dụng lên đồ gia dụng làm đồ gia dụng chuyển...
... M/s Câu 33: Chu kì đồ hoạt động theo vòng tròn nửa đường kính 10cm 4s vận tốc góc thứ bao nhiêu? A B C D Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập đồ vật Lớp 10 Động Học chất Điểm trang Câu 34: Chu kì T thiết bị ... Ko đổi tối thiểu Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập vật dụng Lớp 10 Động Học chất Điểm trang A B C D Câu 55: fan ta ném thứ từ khía cạnh đất lên cao theo phương trực tiếp đứng với vận tốc 4m/s Cho gia tốc đồ gia dụng ... Chậm dần D không tóm lại tính chất vận động người Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập đồ Lớp 10 Động Học chất Điểm trang Câu 75: Một hóa học điểm vận động trục Ox với gia tốc không đổi vận tốc...

ứng dụng phần mềm crocodile physics vào xây cất bài giảng bài “thấu kính mỏng”chương trình vật lớp 11 cải thiện


... - bài “Thấu kính mỏng” chương trình đồ dùng lớp 11 (nâng cao) hành - Phần quang quẻ phần mềm Crocodile Physics 1.4 nhiệm vụ nghiên cứu: tra cứu hiểu cách thức dạy học tập đồ gia dụng Lý, phân nhiều loại thí nghiệm trang bị ... Hướng dẫn sử dụng phần mượt CP nhằm thiết kế thử nghiệm ảo, sâu vào thiết kế giảng “Thấu kính mỏng” - Đưa phương pháp để sử dụng phần mượt giải pháp hiệu + Qua trình nghiên cứu và phân tích em xin đưa số tóm lại sư ... Chính,cấu trúc… “Thấu kính mỏng” thể ngôn từ đề tài Sau hình hình ảnh phần giảng 2.6 Tính hiệu việc sử dụng phần mềm Crocodile Physics thiết kế giảng “Thấu kính mỏng”: - giao diện giảng lạ mắt, đẹp...

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: sản xuất bộ câu hỏi trắc nghiệm một cách khách quan địa lớp 11 trung học phổ thông ( cơ bản) bằng phần mềm VIOLET


... Trường đoản cú câ hỏi để gâ thê cột câ hỏi không nên ng nha , nhằm S suy xét 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan tiền môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng khối hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 ra mắt phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u bình thường v phần m m Violet ... Nghi m khách quan tiền 1.1.3.1 có mang v trắc nghiệm khách hàng quan tiền Ư điểm hạn chế cách thức trắc nghiệm 1.1.3.3 những loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách...

Xem thêm: Bài Tập Về Định Lý Viet - Các Dạng Lớp 9 Cơ Bản Và Nâng Cao


... Trí cân nặng vật) gia tốc vật có độ khủng 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B 12 centimet C centimet D 12 cm 14 5 Một đồ dùng xấp xỉ điều hòa gồm độ lớn vận tốc cực to 31, 4 cm/s rước π = 3 ,14 tốc độ trung bình thứ chu ... Cực lớn 35 Một thiết bị xê dịch điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( centimet ) , lấy π = 3 ,14 Độ lớn gia tốc đồ dùng vị trí cân A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một đồ vật xê dịch điều ... 11 9 Một vật xê dịch điều hòa dọc từ trục tọa độ nằm hướng ngang Ox cùng với chu kì T, vị trí cân mốc nơi bắt đầu tọa độ Tính từ thời điểm vật dụng có li độ dương phệ nhất, thời gian mà đụng đồ dùng T T T T A B C D 12 12 0...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng chị em chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8