25 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đề thi Đại số học kì 2 có đáp án chi tiết, chính xác nhất giúp các em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo

Tổng hợp 25 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Đề thi Đại số học kì 2 có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu hỏi trắc nghiệm đề thi Toán đại lớp 10 học kì 2 đầy đủ nhất

Câu 1: 

Đường thẳng đi qua hai điểm M(1; 5) và N(0; 2) song song với đường thẳng nào dưới đây?

A. y = 3x - 1;

B. y = 3x + 2;

C. y = -3x + 5;

D. y = 2x - 3.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 học kì 2 có đáp án

Câu 2: 

Cho hàm số y = |x - 1| + 2x. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên R;

B. Hàm số nghịch biến trên R;

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 1) và nghịch biến trên khoảng (1; +∞);

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 1) và đồng biến trên khoảng (1; +∞).

Câu 3: 

Tọa độ đỉnh của parabol (P): y = (m2 - 1).x2 - 2(m + 1)x + 1 (m ≠ ±1) là

Câu 4: 

Hàm số bậc hai y = f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) nhận giá trị bằng 1 khi x = 1 và đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3/4 khi x = 1/2 thì có tích các hệ số là

A. abc = -1;

B. abc = 1;

C. abc = -3;

D. abc = 3.

Câu 5: 

Cho parabol (P): y = -x2 + 3x - 2 và đường thẳng (Δ): y = x - m . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (Δ) cắt (P) tại hai điểm phân biệt là

Câu 6: 

Hàm số y = -x2 + 2x + 3 có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn <-2; 5> lần lượt là:

Câu 7: 

Giả sử x1, x2 là các nghiệm của phương trình x2 - x - 3 = 0. Giá trị của biểu thức  là

Câu 8: 

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (m - 1)x2 + 2x - 3 có hai nghiệm phân biệt là

Câu 9: 

Cho phương trình: x2 - 2(m - 1)x + m2 - 3m = 0 (m là tham số). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 + x22 = 8 là

Câu 10: 

Cho phương trình (m - 4)x2 - 2(m - 2)x + m - 1 = 0(m là tham số). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương là

Câu 11: 

Điều kiện của m để phương trình  có nghiệm duy nhất là

Câu 12: 

Phương trình 

A. Vô nghiệm

B. Có đúng một nghiệm;

C. Có đúng hai nghiệm;

D. Có đúng ba nghiệm.

Câu 13: 

Điều kiện cần và đủ để hệ phương trình  có nghiệm là

Câu 14: 

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x ∈ (0; 1) là

A. 3

B. 13

C. 16

D. 19

Câu 15: 

Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 16: 

Hệ bất phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi

Câu 17: 

Điều kiện của tham số m để f(x) = (m + 2)x2 + 2(m + 2)x + m + 5 luôn âm với mọi x ∈ R là

Câu 18: 

Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 19: 

Số học sinh tham gia vào 5 lớp ngoại khóa do nhà trường tổ chức như sau


Tính số trung bình và phương sai.

Câu 20: 

Tính  ta được

Câu 21: 

Rút gọn biểu thức , ta được kết quả là

Câu 22: 

Cho biết sinα = 0,6 với π/2 2a + cos2b = m. Giá trị của biểu thức P = cos(a + b).cos(a - b) là

Đáp án bài tập trắc nghiệm Đề thi Đại số 10 học kì 2 chi tiết


Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A D A B D B D C A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án D A A C B B D C B A
Câu 21 22 23 24 25          
Đáp án A C B D C          

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Điều kiện để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương là:

Câu 11:

Vậy không có giá trị nào của m để phương trình có nghiệm duy nhất.

Xem thêm: ' Vasectomy Là Gì ?, Từ Điển Anh 'Vasectomy' Là Gì

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:

Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn 25 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đề thi Đại số học kì 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.