Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài 1000 câu hỏi & bài tập trắc nghiệm vật Lí lớp 12 chọn lọc, cơ bản, nâng cấp có lời giải chi tiết giúp các bạn củng chũm và ôn luyện kỹ năng và kiến thức môn trang bị Lí 12 để chuẩn bị cho kì thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm thiết bị Lí 12

Chương 1: xấp xỉ cơ

Chương 2: Sóng cơ với sóng âm

Chương 3: mẫu điện luân chuyển chiều

Chương 4: xấp xỉ và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: phân tử nhân nguyên tử

Danh mục trắc nghiệm theo bài xích học

Chương 1: giao động cơ

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Chương 3: dòng điện xoay chiều

Chương 4: xê dịch và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: hạt nhân nguyên tử

Trắc nghiệm bài bác 1 (có đáp án): xấp xỉ điều hòa (phần 1)

Bài 1: Một hóa học điểm giao động điều hòa dọc trục Ox cùng với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm vào một chu kì dao động là:

A. 10 cm. B. 30 cm.

C. 40 cm. D. đôi mươi cm.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Bài 2: Một vật bé dại dao động cân bằng theo phương trình x = Acos10t (t tính bởi s). Trên t = 2 s, pha của xấp xỉ là:

A. 10 rad. B. 40 rad.

C. đôi mươi rad. D. 5 rad.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu?

A. –5π cm/s. B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Bài 4: Chọn một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa bên trên đoạn trực tiếp MN dài 6 centimet với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời hạn là lúc hóa học điểm có li độ 3√3/2 centimet và vận động ngược chiều với chiều dương mà tôi đã chọn. Phương trình giao động của chất điểm là:

A. X = 3sin(4πt + π/3) cm

B. X = 3cos(4πt + π/6) cm

C. X = 3sin(4πt + π/6) cm

D. X = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

- tại t = 0 hóa học điểm ở x = 3√3/2 cùng đi theo hướng âm

*

*

Chọn đáp án B


Bài 5: Vật giao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau thời điểm dao cồn được 1/6 chu kì vật bao gồm li độ √3/2 cm. Biên độ giao động của trang bị là:

A. 2√2 cm B. √3 cm

C. 2 centimet D. 4√2 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ của dao động:

*

- tốc độ biến thiên sớm pha π so với li độ nên:

*

- Phương trình dao động của vật:

*

Chọn đáp án B


Bài 7: Một vật xê dịch điều hòa cùng với phương trình dạng cos. Lựa chọn gốc tính thời hạn khi đồ gia dụng đổi chiều vận động và khi đó tốc độ của vật đang sẵn có giá trị dương. Pha lúc đầu là:

A. -π/2 B. -π/3

C. π D. π/2

Hiển thị đáp án

- vật dụng đổi chiểu hoạt động tại địa điểm biên:

*

- gia tốc của vật đang có giá trị dương khi:

*

- tại thời điểm ban đầu (t = 0):

*

Chọn giải đáp C


Bài 8: Một vật xê dịch điều hòa với tốc độ góc 5 rad/s. Khi vật trải qua li độ 5 centimet thì nó có vận tốc là 25 cm/s. Biên độ giao động của thứ là:

A. 5√2 cm B. 10 cm

C. 5,24 cm D. 5√3 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ xấp xỉ của vật:

*

Chọn câu trả lời A


- Áp dụng hệ thức chủ quyền giữa tốc độ và gia tốc:

*

Chọn đáp án B


Bài 10: Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, với chu kì T = 2s. Lựa chọn gốc thời hạn khi hóa học điểm gồm li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình giao động là:

*

*

*

*

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động:

*

- Tần số góc:

- trộn ban đầu:

+ tại thời điểm ban đầu t = 0 :

*

- Phương trình xê dịch của vật:

*

Chọn câu trả lời A


Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): xê dịch điều hòa (phần 2)

Bài 16: Một hóa học điểm giao động điều hòa cùng với phương trình x = 2,5cos4πt (cm). Quãng đường hóa học điểm đi được trong thời hạn 3 s kể từ lúc t0 = 0 là:

A. 6 centimet B. 7,5 cm

C. 1,2 m D. 0,6 m.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

*

Chọn lời giải D


*

Chọn lời giải B


- Quãng mặt đường vật đi được trong thời hạn T/4 là:

*

Chọn đáp án C


*

*

Chọn giải đáp C


- Ta có:

*

Chọn đáp án C


- Ta có trong thời hạn Δt thì đồ đi được một góc:

*

*

*

Chọn lời giải A


- Áp dụng vòng tròn lượng giác trong xê dịch cơ:

+ Chu kỳ dao động của mạch là:

*

+ Biểu diễn trê tuyến phố tròn lượng giác ta có:

*

- trong 1s vật đi qua vị trí x = +1 centimet 5 lần.

Xem thêm: Cách Tìm Điều Kiện Để Biểu Thức Có Nghĩa (Xác Định) Và Bài Tập Vận Dụng

Chọn giải đáp D


Bài 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính bằng cm; t tính bởi s).