1. “Tongue in cheek” nghĩa là gì?

“Tongue” là mẫu lưỡi, “cheek” là chiếc má. Vậy, “lưỡi vào má” má tức thị gì? 

Nếu một điều gì đó “tongue in cheek”, tức bạn có thể hiểu nó như là 1 trong những trò đùa, mặc dù hoàn toàn có thể bạn đang tỏ ra nghiêm túc.

Bạn đang xem: Tongue in cheek là gì

Nhưng “tongue in cheek” chưa hẳn là nói nghịch hay nghịch giỡn quá mức cần thiết mà chỉ với “chọc ghẹo vơi nhàng”. Một câu nói gồm “tongue in cheek” sẽ rất rất có thể là câu đa nghĩa và hài hước, đặc biệt là đối với người nói.


Những văn cảnh dùng nhiều từ này dưới có thể để giúp bạn nắm rõ hơn!

2. Ví dụ

Ví dụ 1: And the Daily Star has a striking image of a single mechanical excavator working to miễn phí a huge container ship that’s blocking the Suez Canal. The paper’s tongue-in-cheek headline is “we’re gonna need a bigger digger”.

Tạm dịch:

Và tờ Daily Star đã có một hình ảnh nổi nhảy về một chiếc máy xúc cơ học tập đang hoạt động để giải phóng một con tàu container to đùng đang ngăn kênh đào Suez. Tiêu đề “hài hước” của tờ báo là: “chúng ta đã cần một chiếc máy đào béo hơn”.

Ví dụ 2: He always speaks tongue-in-cheek, he never takes things seriously. (Tạm hiểu là: Anh ta lúc nào thì cũng nói chuyện cà rỡn; Anh ta chưa khi nào thật sự tráng lệ cả).

Xem thêm: Bộ Đề Cương Ôn Tập Chương 2 Hình Học 9 Chương 2 Chọn Lọc, Đề Cương Ôn Tập Chương 2 Môn Hình Học Lớp 9


Ví dụ 3: “The Finland emojis were designed with a tongue-in-cheek approach,” says Director of Public Diplomacy Petra Theman. “But I hope they will tell the world not only about our special features, but also something about our strengths <…>

Tạm dịch:

Giám đốc ngoại giao Công bọn chúng Petra Theman đến biết: “Các biểu tượng cảm xúc của Phần Lan được thiết kế theo biện pháp tiếp cận “hài hước”. “Nhưng tôi mong muốn rằng bọn chúng sẽ cho quả đât biết không chỉ là về số đông điểm đặc biệt quan trọng mà còn về hầu như thế mạnh mẽ của shop chúng tôi <…>


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our landing page for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result