4 tính chất của lập trình hướng đối tượng người sử dụng trong Java

Tính đóng gói (encapsulation) và bịt giấu thông tin (information hiding) :

Tức là tâm trạng của đối tượng người dùng được đảm bảo an toàn không cho các truy vấn từ code bên ngoài như đổi khác trong thái hay quan sát trực tiếp. Việc có thể chấp nhận được môi trường phía bên ngoài tác đụng lên các dữ liệu nội tại của một đối tượng người tiêu dùng theo giải pháp nào là trọn vẹn tùy nằm trong vào tín đồ viết mã. Đây là tính chất bảo đảm an toàn sự toàn vẹn, bảo mật của đối tượngTrong Java, tính đóng gói được thể hiện trải qua phạm vi truy cập (access modifier). Ko kể ra, những lớp tương quan đến nhau hoàn toàn có thể được gom thông thường lại thành package.

Bạn đang xem: Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng

Tính kế thừa là khả năng chất nhận được ta tạo ra một lớp new dựa trên các định nghĩa của một lớp đã có. Lớp đã có gọi là lớp Cha, lớp mới phát sinh gọi là lớp nhỏ và tất nhiên kế thừa tất cả các thành phần của lớp Cha, có thể chia sẻ hay mở rộng các công năng sẵn bao gồm mà ko phải tiến hành định nghĩa lại.

Tính nhiều hình (polymorphism):

Khi một tác vụ được thực hiện theo khá nhiều cách không giống nhau được call là tính nhiều hình.Đối với tính chất này, nó được thể hiện rõ ràng nhất qua vấn đề gọi cách làm của đối tượng. Những phương thức trả toàn có thể giống nhau, nhưng việc xử lý luồng rất có thể khác nhau. Nói phương pháp khác: Tính đa hình cung ứng khả năng chất nhận được người lập trình hotline trước một cách làm của đối tượng, tuy chưa xác định đối tượng người dùng có phương thức mong muốn gọi giỏi không. Đến khi thực hiện (run-time), chương trình mới khẳng định được đối tượng người dùng và điện thoại tư vấn phương thức tương xứng của đối tượng người sử dụng đó. Liên kết trễ giúp chương trình được uyển chuyển hơn, chỉ yêu mong đối tượng cung cấp đúng phương thức cần thiết là đủ.Trong Java, họ sử dụng nạp chồng phương thức (method overloading) với ghi đè cách làm (method overriding) để có tính đa hình.Nạp chồng (Overloading): Đây là khả năng có thể chấp nhận được một lớp có rất nhiều thuộc tính, cách làm cùng tên tuy nhiên với các tham số khác biệt về loại cũng giống như về số lượng. Lúc được gọi, nhờ vào tham số truyền vào, cách thức tương ứng sẽ được thực hiện.Ghi đè (Overriding): là hai thủ tục cùng tên, cùng tham số, thuộc kiểu trả về tuy vậy thằng bé viết lại cùng dùng theo cách của nó, và mở ra ở lớp phụ thân và liên tục xuất hiện tại ở lớp con. Khi sử dụng override, lúc thực thi, ví như lớp Con không có phương thức riêng, cách thức của lớp cha sẽ được gọi, trái lại nếu có, cách tiến hành của lớp nhỏ được gọi.

Tính trừu tượng (abstraction):

Tính trừu tượng là 1 trong tiến trình ẩn các chi tiết trình xúc tiến và chỉ hiển thị kĩ năng tới bạn dùng. Tính trừu tượng cho phép bạn đào thải tính chất phức hợp của đối tượng bằng phương pháp chỉ đưa ra những thuộc tính với phương thức cần thiết của đối tượng người tiêu dùng trong lập trình.Tính trừu tượng khiến cho bạn tập trung vào hầu hết cốt lõi quan trọng của đối tượng người tiêu dùng thay vì lưu ý đến cách nó thực hiện.Trong Java, chúng là áp dụng abstract class và abstract interface để có tính trừu tượng.

Xem thêm: Bảng Đông Từ Bất Quy Tắc Lớp 8, Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Lớp 8 Chuẩn Nhất

Ví dụ minh họa

Hãy coi ví dụ bên dưới:

*

*

*

*

*

*

Các đặc thù của thiết kế hướng đối tượng người dùng đươc sử dụng trải qua ví dụ trên:

Tạo abstract class Animal bao gồm phương thức sayHello. Abstract class này diễn đạt tính trừu tượng, bao gồm nghĩa ta định ra rằng dù là con đồ dùng gì đi nữa thì nó cũng đều có phương thức sayHello.Tạo 2 lớp cát và Dog kế thừa từ Animal. Lúc khởi chế tác chúng sẽ sở hữu tên. Chúng override lại phương thức sayHello để chào hỏi theo phong cách riêng của chúng. Điều này biểu đạt tính đóng gói (đóng gói biến hóa tên và cách làm sayHello cùng với nhau) với tính vượt kế (Cat cùng Dog mang đặc điểm chung là có sayHello từ Animal).Tạo lớp Zoo để quản lí nhiều Animal, tất cả (1) thủ tục add, remove để thêm, bớt những Animal (các đối tượng người tiêu dùng của những lớp quá kế tự Animal), (2) phương thức showListAnimal để call sayHello của vớ cả đối tượng người tiêu dùng nó quản lí lí. Điều này biểu hiện tính nhiều hình, Zoo call chỉ hotline một thủ tục sayHello, nhưng mà tùy con vật mà lời chào hỏi sẽ khác nhau.

Link bài viết gốc: https://gpcoder.com/2232-4-tinh-chat-cua-lap-trinh-huong-doi-tuong-trong-java/