*

Giải mê thích nghĩa nhiều từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) tức là nói ra quan tâm đến của mình.

Bạn đang xem: Think out loud là gì

Ví dụ:

Lời bài hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người các bạn là bạn mà tôi nói theo một cách khác ra những suy xét của mình với những người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không tồn tại gì. Tôi chỉ nói ra những để ý đến của mình thôi.”

E.g.: Ask her to lớn think out loud about possible reasons, and promise you will just listen and not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy thổ lộ những quan tâm đến của mình về những lý do có thể, với hứa và các bạn sẽ chỉ lắng nghe cơ mà không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy phần nhiều câu hát của Ed Sheeran có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang thổ lộ nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng bao gồm lẽ họ đã tra cứu thấy tình thương ngay chính nơi này… 

Cách cần sử dụng từ Think trong giờ Anh

1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên của cồn từ think, chính là nghĩa chăm chú (consider). Ta sử dụng think khi ước ao đưa ra sự xét về một điều gì, ý kiến gì đó. Hoặc khi đưa ra một ý kiến reviews thấp, chăm chú sự cần thiết hay nhu yếu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- vì chưng you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi mong lên một chiến lược cho việc gì đó, giải quyết vấn đề hoặc thấu hiểu về tình trạng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot khổng lồ mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long & hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Think còn được sử dụng khi mong đưa ra một quyết định gì đấy tiếp theo so với hiện tại tại.

Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được sử dụng với ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think to tell me about it.

Think còn được sử dụng như một danh từ vào câu, mang ý nghĩa sâu sắc là ý nghĩ, sự chăm chú một vụ việc trong một khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend and tell me what you"ve decided.

2. Kết cấu và giải pháp dùng think trong tiếng Anh

Chúng ta rất có thể dùng think để nói tới việc có một chủ kiến hoặc phát minh nào đó. Trong trường đúng theo này, họ không hay sử dụng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What vì you think about this frame?

B: to lớn be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta sử dụng “think of” xuất xắc “think about” để nói đến việc lên một kế hoạch hay một quyết định, ta rất có thể dùng thể tiếp diễn trong trường hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London & buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning lớn college?

Chúng ta cần sử dụng “Think” cùng “think of” với tức thị nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs to lớn get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone and you can’t think of their name.

Xem thêm: File Aep Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Asset Earning Power

“Think about” được sử dụng khi muốn miêu tả sự coi xét:

A: Are you going to lớn change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một số trong những trường hợp đặc biệt, ta cũng có thể sử dụng think hoặc don’t think để diễn tả một ý định, ý tưởng, xem xét không chắc chắn nào đó: