1. Cách dùng take care of- Take care of thường được sử dụng với nghĩa "chăm sóc" hoặc "chịu trách nhiệm/đảm nhiệm".Ví dụ:Nurses take care of people in hospital. (Những y tá chăm sóc cho những người trong bệnh viện.)It's no good giving Peter a rabbit: he's too young to take care of it properly. (Không nênđưa mang lại Peter một nhỏ thỏ: cậu nhỏ bé còn quá bé dại để bao gồm thể quan tâm nó đúng cách.)Ms Savage takes care of marketing, và I'm responsible for production. (Chị Savage đảm nhận việc tiếp thị sản phẩm còn tôi phụ trách sản xuất.)

-Take care (khi không tồn tại giới từ of) thì với nghĩa "bảo trọng/cẩn thận". Các người hay được sử dụng cụm này lúc nói lời lâm thời biệt.Ví dụ:Take care when you're crossing the road, children. (Hãy cẩn thận khi sang mặt đường nhé, mấy đứa.)Bye, Ruth. ~Bye, Mike. Take care. (Tạm biệt, Ruth. ~ lâm thời biệt, Mike. Hãy bảo trọng nhé.)

2. Biện pháp dùng care (about)Care (about) hay được dùng làm nói về hầu hết điều mà chúng ta cảm thấy quan trọng, cùng với nghĩa "quan tâm". Nhiều này thường được dùng thịnh hành trong câu nghi vấn. Dùng about khi phía sau có tân ngữ với lược vứt about khi kế tiếp là liên từ.Ví dụ:Most people care about other people's opinions. (Hầu không còn mọi người đều để trọng tâm đến ý kiếncủa người khác.)KHÔNG DÙNG: Most people take care of/ care for other people's opinions.I don't care whether it rains - I'm happy. (Tớ chẳng thân mật trời bao gồm mưa hay không - tớ đang vô cùng vui.)I'll never speak khổng lồ you again. ~ I don't care. (Tớ đang chẳng bao giờ nói chuyện cùng với cậu nữa. ~ Tớ chẳng quan lại tâm.)Your mother's upset with you. ~ I couldn't care less. (Mẹ cậu sẽ giận cậu đấy. ~ Tớ chẳng ân cần chút nào.)

3. Cách dùng care for

Care for có thể được dùng với nghĩa "chăm sóc/ chuyên nom".Ví dụ:He spent years caring for his sick mother.


Bạn đang xem: Take care of là gì


Xem thêm: So Sánh Nuôi Cấy Liên Tục Và Không Liên Tục Và Nuôi Cấy Không Liên Tục

(Anh ấy để nhiều năm trời âu yếm cho người mẹ đau tí hon của mình.)

- Care for còn được sử dụng với nghĩa "thích, yêu thích", mà lại ít cần sử dụng trong tiếng Anh hiện tại đại.Ví dụ:I don't much care for strawberries. (Tớ không thích dâu tây lắm.)