Mệnh đề switch trong C chất nhận được một đổi mới được kiểm tra xem giá chỉ trị của chính nó có bởi một quý giá trong một danh sách hay không. Mỗi quý giá được gọi là một trường đúng theo (case).

Cú pháp mang lại câu lệnh switch trong ngữ điệu lập trình C như sau:
Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh switch case trong c

switch (bieu_thuc) case gia_tri_1: // Khối lệnh 1 break; //tùy chọncase gia_tri_2: // Khối lệnh 2 break; //tùy chọn...... Case gia_tri_n: // Khối lệnh n break; //tùy chọn default: // Khối lệnh này được tiến hành // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn

*
những quy tắc tiếp sau đây áp dụng mang lại mệnh đề switch trong C:

chúng ta cũng có thể khai báo ngẫu nhiên số lượng lệnh case phía bên trong một switch. Đẳng sau trường đoản cú khóa case là 1 trong những giá trị được sử dụng để so sánh và một dấu hai chấm (:). Biểu thức hằng số cho 1 case đề nghị giống kiểu dữ liệu như vươn lên là trong switch và nó phải là 1 trong hẳng số hoặc một chuỗi. Khi chạm chán case có mức giá trị cân xứng các câu lệnh tiếp nối được thực hiện cho tới khi gặp mặt lệnh break. Khi gặp mặt lệnh break, mệnh đề switch chấm dứt và luồng điều khiển và tinh chỉnh chuyển thanh lịch dòng tiếp theo sau câu lệnh switch. Lệnh break là tùy chọn. Một câu lệnh switch có thể có một trường hòa hợp mặc định (default) tùy chọn, nó được khai báo sinh hoạt cuối switch. Case mặc định hoàn toàn có thể được thực hiện để tiến hành tác vụ khi không có case làm sao đúng. Không yêu cầu khai báo break trong case khoác định.

#include int main() char xeploai = "B"; switch (xeploai) case "A": printf("Gioi! "); break; case "B": case "C": printf("Kha "); break; case "D": printf("Trung Binh "); break; case "F": printf("Kem "); break; default: printf("Dup "); printf("Ban xep loai %c ", xeploai); return 0;
Recent Updates xử trí duplicate vào SQLPhím tắt hay sử dụng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính trong ExcelIn trang tính vào ExcelHàm VLOOKUP vào ExcelĐối tượng giao diện trong ExcelSử dụng macro vào ExcelSử dụng Templates trong ExcelSử dụng chủ đề (theme) vào ExcelSử dụng Style vào ExcelXác thực tài liệu (Data Validation) trong Excel

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 thắc mắc phỏng vấn Hibernate 70 thắc mắc phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL
Xem thêm: Bán Thời Gian Là Gì - Và Những Điều Bạn Cần Biết

hệ thống bài học trên hutgiammo.com bao hàm các bài định hướng và thực hành về các technology java và technology web. Các bài triết lý trên hệ thống hutgiammo.com được tham khảo và tổng đúng theo từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …