*
"Cậu muốn làm gì thì làm, đừng điện thoại tư vấn cho tôi nữa!" 

1. "Suit yourself " tức thị gì?

Suit yourself (thân thiện): thành ngữ được sử dụng một hài hước hoặc tức gận tức là ”làm bất cứ điều gì mà bạn có nhu cầu làm”

Ví dụ:

+ I heard you’re not coming lớn the office party. Suit yourself! But you’ll regret it. It’s going to be great.

Bạn đang xem: Suit yourself là gì

Tôi nghe nói rằng các bạn sẽ không đến buổi tiệc văn phòng. Tùy chúng ta thôi! Nhưng bạn sẽ hối tiếc. Nó sẽ tương đối tuyệt.

+ "I don"t think I"ll come to lớn the party tonight." "All right, suit yourself!"

"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đến buổi tiệc tối nay." "Được rồi, tùy cậu!"

2. Các đại từ phản bội thân trong tiếng Anh

Đại từ phản thân tiếng Anh, hay có cách gọi khác là reflexive pronouns, là 1 trong đại từ tiếng Anh. Đại trường đoản cú được dùng để thay thế cho một danh từ. Myself, yourself, himself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves là phần đông từ thuộc loại từ này, tương ứng với các ngôi trong giờ Anh khác nhau.

Ví dụ:

+ I don’t think I can bởi it by myself, I really could use some help.

(Tôi không nghĩ tôi có thể làm câu hỏi đó một mình đâu, tôi thực sự phải sự trợ giúp.)

+ vày it yourself, other people seem to lớn be busy as well.

(Bạn buộc phải tự có tác dụng việc của bản thân thôi, ai trông đang dần bận cả.)

Bảng quy thay đổi đại từ bỏ nhân xưng – phản bội thân:

Đại từ bỏ nhân xưng

Đại từ bội nghịch thân

I

Myself

You

Yourself/Yourselves (số nhiều)

We

Ourselves

They

Themselves

He

Himself

She

Herself

It

Itself

 3. Cách thực hiện của đại từ phản thân

Đại từ phản bội thân dùng làm tân ngữ 

Khi chủ ngữ với tân ngữ cùng chỉ một người hoặc một sự vật, bạn có thể dùng đại từ làm phản thân để thay thế cho tân ngữ phía sau một trong những động từ.

Ví dụ:

+ The kids were playing in the backyard & accidentally hurt themselves.

(Bọn con trẻ đang chơi ở trong sân vườn thì tình cờ làm bản thân bị đau.)

Đại từ phản bội thân cần sử dụng làm tân ngữ mang đến giới từ

Khi chủ ngữ cùng tân ngữ cùng chỉ một fan hoặc một sự vật, đại từ bội nghịch thân đứng sau giới từ và làm cho tân ngữ mang đến giới từ bỏ đó.

Ví dụ:

+ He told himself to stay calm & collected.

Xem thêm: Slay Nghĩa Là Gì - Từ Lóng Thông Dụng Trong Tiếng Anh

(Anh ấy trường đoản cú nhủ với bạn dạng thân rằng nên giữ bình tâm và trường đoản cú chủ.)

Đại từ làm phản thân dùng để làm nhấn táo bạo chủ thể hành động

lúc đại từ phản nghịch thân thua cuộc chủ ngữ hoặc đứng cuối câu, nó sẽ mang chân thành và ý nghĩa nhấn mạnh vào danh từ thống trị ngữ của câu.

Ví dụ:

+ Annie herself cannot understand her husband sometimes. (Kể cả phiên bản thân Annie nhiều khi cũng bắt buộc hiểu nổi chồng cô.) 

+ Can you believe what I said now that you saw it yourself? (Bạn vẫn tin gần như gì mình nói sau khoản thời gian tự tai nghe đôi mắt thấy chưa?)