stumbling tiếng Anh là gì?

stumbling tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stumbling trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Stumble là gì


Thông tin thuật ngữ stumbling tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
stumbling(phát âm có thể chưa chuẩn)
Hình ảnh cho thuật ngữ stumbling

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Anh-ViệtThuật Ngữ Tiếng AnhViệt-ViệtThành Ngữ Việt NamViệt-TrungTrung-ViệtChữ NômHán-ViệtViệt-HànHàn-ViệtViệt-NhậtNhật-ViệtViệt-PhápPháp-ViệtViệt-NgaNga-ViệtViệt-ĐứcĐức-ViệtViệt-TháiThái-ViệtViệt-LàoLào-ViệtViệt-ĐàiTây Ban Nha-ViệtĐan Mạch-ViệtẢ Rập-ViệtHà Lan-ViệtBồ Đào Nha-ViệtÝ-ViệtMalaysia-ViệtSéc-ViệtThổ Nhĩ Kỳ-ViệtThụy Điển-ViệtTừ Đồng NghĩaTừ Trái NghĩaTừ điển Luật HọcTừ Mới

Định nghĩa - Khái niệm

stumbling tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stumbling trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stumbling tiếng Anh nghĩa là gì.

stumble /"stʌmbl/* danh từ- sự vấp, sự sẩy chân, sự trượt chân- sự nói vấp- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lầm lỡ, sự sai lầm* nội động từ- vấp, sẩy chân, trượt chân=to stumble along+ đi lúc lúc lại vấp- nói vấp váp, nói lỡ=to stumble in a speech+ đọc vấp váp một bài diễn văn- ngần ngại, lưỡng lực (trước một việc gì)- tình cờ gặp=to stumble upon somebody+ tình cờ gặp ai- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lầm lỡ, sai lầm* ngoại động từ- làm cho vấp, làm cho sấy chân, làm cho trượt chân

Thuật ngữ liên quan tới stumbling

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stumbling trong tiếng Anh

stumbling có nghĩa là: stumble /"stʌmbl/* danh từ- sự vấp, sự sẩy chân, sự trượt chân- sự nói vấp- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lầm lỡ, sự sai lầm* nội động từ- vấp, sẩy chân, trượt chân=to stumble along+ đi lúc lúc lại vấp- nói vấp váp, nói lỡ=to stumble in a speech+ đọc vấp váp một bài diễn văn- ngần ngại, lưỡng lực (trước một việc gì)- tình cờ gặp=to stumble upon somebody+ tình cờ gặp ai- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lầm lỡ, sai lầm* ngoại động từ- làm cho vấp, làm cho sấy chân, làm cho trượt chân

Đây là cách dùng stumbling tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Competent Là Gì ? Đồng Nghĩa Của Competent

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stumbling tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập hutgiammo.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

stumble /"stʌmbl/* danh từ- sự vấp tiếng Anh là gì? sự sẩy chân tiếng Anh là gì? sự trượt chân- sự nói vấp- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?nghĩa Mỹ) sự lầm lỡ tiếng Anh là gì? sự sai lầm* nội động từ- vấp tiếng Anh là gì? sẩy chân tiếng Anh là gì? trượt chân=to stumble along+ đi lúc lúc lại vấp- nói vấp váp tiếng Anh là gì? nói lỡ=to stumble in a speech+ đọc vấp váp một bài diễn văn- ngần ngại tiếng Anh là gì? lưỡng lực (trước một việc gì)- tình cờ gặp=to stumble upon somebody+ tình cờ gặp ai- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?nghĩa Mỹ) lầm lỡ tiếng Anh là gì? sai lầm* ngoại động từ- làm cho vấp tiếng Anh là gì? làm cho sấy chân tiếng Anh là gì? làm cho trượt chân