strained giờ Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu mã và giải đáp cách áp dụng strained trong giờ Anh .

Bạn đang xem: Strained là gì


Thông tin thuật ngữ strained tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
strained(phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn)

Hình hình ảnh cho thuật ngữ strained

Chủ đề Chủ đề tiếng Anh chăm ngành


Định nghĩa – Khái niệm

strained tiếng Anh?

Dưới đó là khái niệm, tư tưởng và giải thích cách sử dụng từ strained trong tiếng Anh. Sau khi đọc kết thúc nội dung này chắc hẳn chắn các bạn sẽ biết tự strained tiếng Anh tức thị gì.

strained /streind/

* tính từ– căng thẳng=strained relations+ quan hệ nam nữ căng thẳng– gượng, gượng gạo ép, không tự nhiên=strained smile+ niềm vui gượng=strained interpretation+ sự lý giải gượng ép; sự gọi gượng ép– (kỹ thuật) bị cong, bị méostrain /strein/

* danh từ– sự căng, sự căng thẳng; tinh thần căng, tâm lý căng thẳng=the rope broke under the strain+ dây thừng đứt do căng quá=to be a great strain on someone’s attention+ là một sự căng thẳng mệt mỏi lớn so với sự chăm chú của ai=to suffer from strain+ mệt mỏi vì thao tác căng– (kỹ thuật) mức độ căng– giọng, điệu nói=to speak in an angry strain+ nói giọng giận dữ– (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc– (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng– khuynh hướng, chiều hướng=there is a strain of weakness in him+ sinh sống anh ta có chiều hướng nhu nhược– loại dõi (người); kiểu như (súc vật)=to come of a good strain+ là con dòng con cháu giống

* ngoại động từ– căng (dây…); có tác dụng căng thẳng=to strain one’s ears (eyes)+ vểnh tai (căng mắt)– bắt thao tác quá sức, bắt làm việc căng quá, tận dụng quá mức=take care not lớn strain your eyes+ cẩn trọng đừng nhằm mắt thao tác làm việc căng quá=to strain somebody’s loyalty+ lợi dụng lòng trung thành của ai– vi phạm luật (quyền hành), lấn quyền=to strain one’s powers+ lân quyền của mình– ôm (người nào)=to strain someone to lớn one’s bosom+ ôm tín đồ nào– thanh lọc (lấy nước hoặc rước cái); để ráo nước=to strain rice+ để gạo ráo nước– (kỹ thuật) làm cho cong, làm cho méo

* nội đụng từ– ra sức, rán sức, cố sức, cố sức; nỗ lực một phương pháp ì ạch, vác ì ạch=plants straining upwards lớn the light+ cây gắng vươn lên ánh sáng=rowers strain at the oar+ người chèo thuyền ra sức tập bơi mái chèo– (+ at) căng ra, trực tiếp ra (dây); kéo căng=dog strains at the leash+ chó kéo căng dây xích– lọc qua (nước)!to strain at a gnat– vượt câu nệ, thừa thận trọng!to strain every nerve– cố gắng sức, ra sức

strain– (cơ học) biến chuyển dạng– finite s. Biến dạng hữu hạn– homogeneous s. Biến dị thuần nhất– longitudinal s. Biến dị một chiều– plane s. Biến dạng phẳng– principal s. Những biến dạng chính– radical s. Trở nên dạn theo tia– shearing s. Biến tấu cắt– simple s.s trở thành dạng 1-1 giản– thermal s. Biến dị nhiệt


Tóm lại nội dung chân thành và ý nghĩa của strained trong giờ Anh

strained bao gồm nghĩa là: strained /streind/* tính từ- căng thẳng=strained relations+ tình dục căng thẳng- gượng, gượng gập ép, không tự nhiên=strained smile+ niềm vui gượng=strained interpretation+ sự giải thích gượng ép; sự hiểu gượng ép- (kỹ thuật) bị cong, bị méostrain /strein/* danh từ- sự căng, sự căng thẳng; tâm trạng căng, tâm trạng căng thẳng=the rope broke under the strain+ dây thừng đứt vày căng quá=to be a great strain on someone’s attention+ là 1 trong sự mệt mỏi lớn so với sự chăm chú của ai=to suffer from strain+ mệt mỏi vì làm việc căng- (kỹ thuật) mức độ căng- giọng, điệu nói=to speak in an angry strain+ nói giọng giận dữ- (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc- (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng- khuynh hướng, chiều hướng=there is a strain of weakness in him+ sống anh ta có khunh hướng nhu nhược- chiếc dõi (người); như là (súc vật)=to come of a good strain+ là bé dòng con cháu giống* ngoại rượu cồn từ- căng (dây…); có tác dụng căng thẳng=to strain one’s ears (eyes)+ vểnh tai (căng mắt)- bắt thao tác làm việc quá sức, bắt làm việc căng quá, tận dụng quá mức=take care not to lớn strain your eyes+ cẩn trọng đừng để mắt thao tác căng quá=to strain somebody’s loyalty+ tận dụng lòng trung thành với chủ của ai- phạm luật (quyền hành), lân quyền=to strain one’s powers+ lạm quyền của mình- ôm (người nào)=to strain someone to lớn one’s bosom+ ôm fan nào- lọc (lấy nước hoặc mang cái); để ráo nước=to strain rice+ nhằm gạo ráo nước- (kỹ thuật) có tác dụng cong, có tác dụng méo* nội rượu cồn từ- ra sức, rán sức, nắm sức, vắt sức; nỗ lực một giải pháp ì ạch, vác ì ạch=plants straining upwards to the light+ cây rứa vươn lên ánh sáng=rowers strain at the oar+ bạn chèo thuyền ra sức bơi lội mái chèo- (+ at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căng=dog strains at the leash+ chó kéo căng dây xích- lọc qua (nước)!to strain at a gnat- vượt câu nệ, vượt thận trọng!to strain every nerve- vắt sức, ra sứcstrain- (cơ học) trở nên dạng- finite s. Biến dị hữu hạn- homogeneous s. Biến tấu thuần nhất- longitudinal s. Biến dạng một chiều- plane s. Biến tấu phẳng- principal s. Các biến dạng chính- radical s. Phát triển thành dạn theo tia- shearing s. Biến tấu cắt- simple s.s vươn lên là dạng đơn giản- thermal s. Biến dạng nhiệt

Đây là bí quyết dùng strained giờ đồng hồ Anh. Đây là một trong những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, Công Thức Toán Cần Nhớ Lớp 11

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ strained tiếng Anh là gì? với tự Điển Số rồi yêu cầu không? Hãy truy vấn tudienso.com nhằm tra cứu vớt thông tin những thuật ngữ chăm ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Tự Điển Số là 1 trong những website giải thích chân thành và ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường được sử dụng cho các ngôn ngữ bao gồm trên cố giới.

Từ điển Việt Anh

strained /streind/* tính từ- căng thẳng=strained relations+ quan hệ căng thẳng- gượng tiếng Anh là gì? gượng nghiền tiếng Anh là gì? ko tự nhiên=strained smile+ thú vui gượng=strained interpretation+ sự phân tích và lý giải gượng nghiền tiếng Anh là gì? sự gọi gượng ép- (kỹ thuật) bị cong giờ Anh là gì? bị méostrain /strein/* danh từ- sự căng tiếng Anh là gì? sự mệt mỏi tiếng Anh là gì? trạng thái căng tiếng Anh là gì? tinh thần căng thẳng=the rope broke under the strain+ dây thừng đứt bởi vì căng quá=to be a great strain on someone’s attention+ là một trong sự căng thẳng lớn đối với sự chăm chú của ai=to suffer from strain+ mệt nhọc vì thao tác căng- (kỹ thuật) sức căng- giọng tiếng Anh là gì? điệu nói=to speak in an angry strain+ nói giọng giận dữ- (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu tiếng Anh là gì? nhạc điệu tiếng Anh là gì? đoạn nhạc giờ Anh là gì? khúc nhạc- (thơ ca) giờ Anh là gì? (văn học) ((thường) số nhiều) hứng- xu hướng tiếng Anh là gì? chiều hướng=there is a strain of weakness in him+ ngơi nghỉ anh ta có chiều hướng nhu nhược- loại dõi (người) giờ Anh là gì? giống như (súc vật)=to come of a good strain+ là con dòng cháu giống* ngoại hễ từ- căng (dây…) tiếng Anh là gì? làm cho căng thẳng=to strain one’s ears (eyes)+ vểnh tai (căng mắt)- bắt thao tác làm việc quá mức độ tiếng Anh là gì? bắt làm việc căng thừa tiếng Anh là gì? lợi dụng quá mức=take care not to lớn strain your eyes+ cẩn trọng đừng để mắt thao tác làm việc căng quá=to strain somebody’s loyalty+ tận dụng lòng trung thành với chủ của ai- vi phạm (quyền hành) giờ Anh là gì? lân quyền=to strain one’s powers+ lạm quyền của mình- ôm (người nào)=to strain someone khổng lồ one’s bosom+ ôm fan nào- lọc (lấy nước hoặc lấy cái) giờ đồng hồ Anh là gì? nhằm ráo nước=to strain rice+ để gạo ráo nước- (kỹ thuật) làm cong giờ đồng hồ Anh là gì? làm cho méo* nội hễ từ- ra sức tiếng Anh là gì? rán sức tiếng Anh là gì? cụ sức tiếng Anh là gì? núm sức giờ Anh là gì? nỗ lực một giải pháp ì ạch giờ đồng hồ Anh là gì? vác ì ạch=plants straining upwards to the light+ cây cầm vươn lên ánh sáng=rowers strain at the oar+ tín đồ chèo thuyền ra sức bơi lội mái chèo- (+ at) căng ra giờ Anh là gì? thẳng ra (dây) giờ đồng hồ Anh là gì? kéo căng=dog strains at the leash+ chó kéo căng dây xích- thanh lọc qua (nước)!to strain at a gnat- thừa câu nệ giờ Anh là gì? quá thận trọng!to strain every nerve- cố gắng sức giờ đồng hồ Anh là gì? ra sứcstrain- (cơ học) biến dạng- finite s. Biến dạng hữu hạn- homogeneous s. Biến dị thuần nhất- longitudinal s. Biến tấu một chiều- plane s. Biến tấu phẳng- principal s. Các biến dạng chính- radical s. Trở thành dạn theo tia- shearing s. Biến dạng cắt- simple s.s biến chuyển dạng 1-1 giản- thermal s. Biến tấu nhiệt