spare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spare.

Bạn đang xem: Spare là gì


Từ điển Anh Việt

spare

/speə/

* tính từ

thừa, dư, có để dành

spare time: thì giờ rỗi

spare cash: tiền để dành

spare room: buồn ngủ dành riêng cho khách

thanh đạm, sơ sài

spare diet: chế độ ăn uống thanh đạm

gầy go

man of spare frame: người gầy gò

để thay thế (đồ phụ tùng)

* danh từ

đồ phụ tùng (máy móc)

* ngoại động từ

để dành, tiết kiệm

to spare expense: tiết kiệm việc chi tiêu

to spare no efforts: không tiếc sức

không cần đến, có thừa

we cannot spare him just now: hiện giờ chúng tôi rất cần đến anh ta

I can spare you 10 d: tôi có thể cho anh vay tạm 10 đồng

tha, tha thứ, dung thứ; miễn cho

to spare someone"s life: thay mạng cho ai, tha giết ai

to spare someone"s feelings: không chạm đến tình cảm của ai

I could have spared the explanation: đáng lẽ tôi đã có thể miễn việc giải thích

spare me these jeremiads: xin miễn cho tôi những lời than van đó

* nội động từ

ăn uống thanh đạm

tằn tiện

spare the rod and spoil the child

(xem) rod

to have enought and to spare

có của ăn của để; dư dật


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Driverless Car Là Gì ? Sắp Đến Thời Của Xe Tự Lái


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*