Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Slight là gì

*
*
*

slight
*

slight /slait/ tính từ mỏng mảnh, thon, gầy, miếng khảnh, yết ớta slight framework: một cái khung yếu đuối ớt nhẹ, qua loa, sơ sài; không đã kể, ao ước manhto have a slight cold: bị cảm nhẹto make a slight inquiry into something: khảo sát sơ sang 1 việc gìthere is not the slightest excuse for it: không có đến một nguyên nhân rất mong mỏi manh nhằm bào chữa bài toán đóa conclusion based on very slight observation: một tóm lại dựa trên một sự dấn xét khôn xiết qua loato take offence at the slightest thing: phật lòng về chuyện không đáng kể, hơi một tí thì mếch lòng danh từ sự coi thường, sự coi nhẹ, sự xem khinhto put a slight upon a branch of study: coi vơi một ngành học ngoại rượu cồn từ coi thường, coi nhẹ, coi khinhto slight one"s work: coi dịu công việc
yếuyếu ớtslight changekhông đáng kểslight changesự biến đổi nhỏslight curveđường cong thoảislight freezingchớm kết băngslight freezingkết băng nhẹslight freezingsự chớm kết băngslight freezingsự kết băng nhẹ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slightest, slightly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): slight, slight, slighted, slightest, slightly


*

*

*

slight

Từ điển Collocation

slight adj.

1 very small in degree

VERBS appear, be, seem

ADV. extremely, very | comparatively, fairly, quite, rather, relatively

2 thin & delicate

VERBS be, look She looked very slight, almost fragile.

ADV. very | physically

Từ điển WordNet


n.

v.

adj.

almost no or (with `a") at least some; very little

there"s slight chance that it will work

there"s a slight chance it will work
Xem thêm: Tuyển Tập 80 Bài Tập Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải, Tuyển Tập 80 Bài Toán Hình Học Lớp 9

English Synonym & Antonym Dictionary

slights|slighted|slighting|slighter|slightestsyn.: dainty delicate disregard flimsy frail ignore neglect overlook petite puny slender small svelte thin tinyant.: respect