(Ephesians 4:28; Colossians 3:23) It is estimated that in one European land, one third of the employees who request a doctor’s letter authorizing sick leave bởi vì so fraudulently.

Bạn đang xem: Sick leave là gì


(Ê-phê-sô 4:28; Cô-lô-se 3:23) Theo ước đoán tại một xứ ở Châu Âu, một phần ba nhân công cho dù không bị nhỏ nhưng đã có lần xin chưng sĩ giấy ghi nhận để được phép nghỉ ốm.
In 1928 the person who had taken care of the Society’s financial accounts became sick và had khổng lồ leave Bethel.
During the civil war, when hunger became intolerable, his sick father went lớn Samarkand, leaving Dimitry as head of the family.
Trong cuộc nội chiến, khi nạn đói trở yêu cầu gay gắt, người thân phụ bị bệnh của ông đã đi đến Samarkand, để lại Dimitry là tín đồ đứng đầu của gia đình.
When people informed Him that Lazarus was sick, He remained two days before leaving lớn come to lớn the family.
Khi người ta báo cho Ngài biết là La Xa Rơ vẫn bệnh, Ngài ở lại thêm nhì ngày nữa trước khi đi mang đến với gia đình họ.
The visual evidence & the verbal testimony of starvation, cruelty và bestiality were so overpowering as to leave me a bit sick.
Chứng cớ nhãn tiền và chứng cớ bằng tiếng nói về nạn đói, sự gian ác và thú tính quá dã man đã khiến tôi tương đối bị bệnh.
The same may often be said when sickness invades a household or sudden death leaves behind orphans và widows.
Tương từ bỏ thế, lúc một người trong mái ấm gia đình bị bệnh hoặc người sở hữu gia đình đột ngột qua đời bỏ lại vợ góa con côi, này cũng là đầy đủ tình huống bất thần và quanh đó ý muốn.
It says that early healers tried khổng lồ treat the sick with different types of roots, leaves, & whatever else was at their disposal.
Bách khoa trường đoản cú điển này nhận định rằng thời ban sơ các bác sĩ tìm bí quyết chữa trị bệnh nhân bởi đủ các loại rễ cây, lá cây và bất cứ bài thuốc như thế nào họ chũm được.
Hitler lắc đầu và Rommel đã biết thành huyền chức trong kín nghiêm ngặt, lí do đồng ý được gửi ra là Rommel đổ bệnh.
Though he’d been sick before and prayed for God"s healing và received it, this time the illness wouldn’t leave.
Dù trước đó ông cũng bị bệnh và nguyện cầu Chúa đã chữa trị lành mang lại ông, cơ mà lần này ông không khỏi bệnh.
As I sat there alone, with only a thin blanket over me, I could still see the stone-cold look on my young wife’s face as militiamen dragged me from my house two days earlier, leaving behind her và our two sick babies.
Quấn một chiếc mền mỏng manh trên người, tôi ngồi một mình, hồi tưởng gương mặt lạnh như tài chánh người vk trẻ khi team dân chống lôi tôi thoát khỏi nhà hai cách nay đã lâu đó, để lại thiếu phụ và nhì con nhỏ dại đau bệnh.
Kiyomori died early in the next year from sickness, leaving his son Munemori lớn preside over the downfall và destruction of the Taira at the hands of the Minamoto in 1185.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trip Over Là Gì, Nghĩa Của Từ Trip Trong Tiếng Việt


Kiyomori chết đầu xuân năm mới sau bởi vì ốm, để lại bạn con Munemori chịu trách nhiệm về sự sụp đổ cùng tiêu vong của phòng Taira về tay nhà Minamoto năm 1185.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M