Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Shower là gì

*
*
*

shower
*

shower /"ʃouə/ danh từ người chỉ, tín đồ cho xem, bạn dẫn; tín đồ trưng bày trận mưa rào; trận mưa đá trận mưa (đạn, đá...)a shower of bullets: trận mưa đạn, đạn bắn như mưa sự dồn dập, sự tới tấpa shower of gifts: đồ vật biểu tới tấpletters come in showers: thư tự gửi mang lại tới tấp (vật lý) mưameson shower: mưa mezon đụng từ đổ, trút; bắn xuống như mưa; rơi xuốngto shower blows on someone: tiến công ai túi bụi ((thường) + upon) gửi (quà biếu...) túi bụi (đến mang lại ai); mang đến dồn dập
mưaarea of shower: đới mưacascade shower: mưa nhiều đợtcosmic shower: mưa tia vũ trụelectron shower: mưa điện tửshower cooling: làm cho lạnh bằng phun mưashower of ash: mưa troshower of ashes: mưa tro (núi lửa)shower of meteors: mưa sao băngshower of particles: mưa hạtshower of sparks: mưa tia lửashower of volcanic dust: mưa tro (núi lửa)shower particle: phân tử mưa (tia) vũ trụshower rain: mưa ràoshower screen: tấm chắn mưashower type precipitation: mưa ràomưa (tia) vũ trụshower particle: phân tử mưa (tia) vũ trụmưa ràoống phun nước rửatrận mưaLĩnh vực: xây dựngsự rửa mặt gương sentủ trưng bàyvòi hoa senoscillating shower: vòi vĩnh hoa sen rungLĩnh vực: y họcsự xuất hiện đột ngột, tăng bỗng ngộtair showerbầu phun không khíair showersự tắm ko khírotating showervòi phun nước rửa quayshower bathbồn tắm rửa gương senshower compartmentbuồng vệ sinh gương senshower coolingsự làm cho nguội bởi phun (tưới)shower cubiclebuồng tắm gương senshower headhoa sen vòi tắmshower nozzlevòi ống thổishower pavilionnhà tắm rửa gương senshower roombuồng tắm rửa gương senshower roomphòng trị bệnh bởi nướcshower screenlưới bầu tướishower screenlưới gương senshower traytấm đáy (cửa buồng tắm gương sen) o mưa rào § cascade shower : mưa nhiều đợt § shower of ash : mưa tro
*

*

*

shower

Từ điển Collocation

shower noun

1 for washing your toàn thân

ADJ. cold, cool, hot | nguồn | brief, quick I"ll just take a quick shower. | electric | en suite, private

VERB + SHOWER have, take

SHOWER + NOUN cubicle, curtain, room | head, mixer, rose, tray | gel

2 of rain or snow

ADJ. rain, sleet, snow | heavy, light | blustery, wintry | scattered | April

SHOWER + VERB spread | die out Scattered showers during the afternoon will die out by late evening.

3 of small objects

ADJ. dust, meteor, meteorite

PREP. ~ of The grinding wheel sent out a shower of sparks.

Từ điển WordNet


n.

a plumbing fixture that sprays water over you

they installed a shower in the bathroom

a buổi tiệc nhỏ of friends assembled lớn present gifts (usually of a specified kind) lớn a person

her friends organized a baby shower for her when she was expecting

v.

spray or sprinkle with

The guests showered rice on the couple

take a shower; wash one"s body toàn thân in the shower

You should shower after vigorous exercise

provide abundantly with

He showered her with presents
Xem thêm: Case Study Dịch Là Gì ? 4 Ý Nghĩa Của Case Study Là Gì? 4 Ý Nghĩa Của Case Study Là Gì

English Synonym and Antonym Dictionary

showers|showered|showeringsyn.: cascade exhibitioner exhibitor lavish rain shower shower bath shower down