Trong tiếng Anh có rất nhiều loại tự như danh từ, tính từ and trạng từ, cồn từ, giới từ, liên từ. Mỗi một số loại từ lại đảm nhiệm một công dụng trong câu? hiện giờ du học tập New Vision sẽ giới thiệu với bọn họ về giới từ bỏ trong giờ Anh. Vậy sau giới trường đoản cú là gì? Giới tự là gì?


*

Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Giới từ được áp dụng để bửa nghĩa mang lại danh từ, cồn từ and chúng vận dụng để nối danh từ hoặc đại tự với trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Sau giới từ là gì

Bài Viết: Sau in là gì

2. Chỗ đứng của giới từ trong câu

Giới từ bỏ có nơi đặt rất biến hóa năng động trong câu giờ đồng hồ Anh. Coi phần content bên dưới các bạn sẽ biết sau giới trường đoản cú là gì?

– Sau giới trường đoản cú là danh tự hoặc đại từ

Ví dụ: She went phệ school at the age of six

He usually visits me on Sundays


*

Phương pháp áp dụng của giới từ at, on, in

– Một vài trường hợp giới từ bỏ lại che khuất động từ bỏ (trừ sau “but” và “except” ) & động từ phải kê ở dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt tại trước đại từ hoặc đặt tại cuối câu với một vài tình huống bên dưới đây:

Lớn whom were you talking lớn?Who were you talking lớn?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with


– Giới từ hoàn toàn có thể là một từ trơ thổ địa như: at, after, before, during, until, in, on, lớn, by…

– Giới trường đoản cú cũng hoàn toàn có thể là một nhiều từ như: in spite of, on tài khoản of, in front of, for the sake of…

Chăm chú: lược vứt “lớn”and “for” trước tân ngữ loại gián tiếp. đối chiếu 2 câu bên dưới đây.

I gave the book to TomI gave Tom the book

– Tân ngữ loại gián tiếp hoàn toàn có thể đặt trước and giới trường đoản cú “lớn” bị lược bỏ

– Các chúng ta có thể áp dụng kết cấu này với phần lớn động từ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the maps béo Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 khủng Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Y như, các chúng ta có thể lược vứt “for”. Cấu tạo này hoàn toàn có thể đc vận dụng với phần lớn động tự sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Tác dụng của giới từ


*

Sau giới trường đoản cú là gì?

– Giới từ bỏ kết phù hợp với danh trường đoản cú (hoặc đại từ) để chế tạo thành một cụm từ. Cụm từ đó hoàn toàn có thể là:

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho một danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t lượt thích the sound of a jet engine

Ngữ trạng trường đoản cú (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chăm chú: Cần nhận thấy hai công dụng này. Thuộc một cụm từ, hoàn toàn có thể ở tình huống đó là ngữ trạng từ, nghỉ ngơi tình huống kì cục là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the open air. (trạng ngữ, té nghĩa mang đến động tự “does”)


Exercies in the mở cửa air are healthy. (tính từ, té nghĩa mang đến danh từ “exercises”)

Một số từ rất có thể vừa vận dụng làm giới từ, vừa vận dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần dìm biết tính năng của đông đảo từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door với he came in (phó từ).

4. Quy biện pháp hình tam giác nhằm nhớ đều giới trường đoản cú trong giờ Anh

Các các bạn thường áp dụng ba giới từ chỉ thời điểm đó là “in”, “on”, “at”, nhiều số chúng ta háy quên giới trường đoản cú này. Cách thức học qua hình tam giác sẽ hỗ trợ bạn giải quyết và xử lý vấn đề này. Bạn hãy hình dung áp dụng “in”, “on”, “at” như một tam giác ngược hoặc cái phễu. Loại phễu này lọc dần dần những các từ chỉ thời điểm, vị trí với luật pháp giảm dần dần mức độ thông thường chung, tăng nhiều mức độ chi tiết.

– Giới tự “in” là đỉnh của chiếc phễu

Với ý nghĩa chỉ các thứ to nhất, phổ biến nhất. & “in” thường được áp dụng trước các từ chỉ thời điểm khái quát độc nhất vô nhị như “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về nơi, “in” áp dụng cho các nơi lớn như country (nước nhà), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).


Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” vận dụng thời điểm từ tầm thường nhát cho đến week (tuần), vị trí từ phổ biến nhất cho tới thị trấn, buôn bản xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening. Cái phễu lọc dần những các từ chỉ thời điểm, khu vực cứu chúng ta áp dụng đúng đắn những trạng tự “in”, “on”, “at”.

– Giới từ “on”- phần giữ của phễu

Về “on” áp dụng cho ngày bỏ ra tiết, hoặc một cơ hội nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Tình huống nước ngoài lệ: on my luch break.

Về khu vực “on” vận dụng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như phương diện phố, bờ biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như thế, “on” vận dụng cho mốc thời điểm nhỏ hơn week cho tới ngày, dịp, địa điểm là phần lớn vùng.

– Giới từ bỏ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó đi cùng với thời điểm and nơi cụ thể nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Tình huống nước ngoài lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Current Affairs Là Gì, Nghĩa Của Từ Current Affairs, Current Affairs Là Gì

Như thế, phương thức áp dụng giới trường đoản cú thời điểm, chỗ của ba giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo quy định hình phễu, kế bên một vài nước ngoài lệ như trên.

Thể Loại: Giải bày kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Sau In Là Gì – Sau Giới từ Là Gì