*

Vị trí của danh từ, tính từ, cồn từ trong tiếng Anh

Danh từ, động từ cùng tính từ bỏ là những một số loại từ đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Bọn chúng đóng mục đích trong bài toán hình thành câu và tạo nên những câu văn/đoạn văn tất cả ý nghĩa. Hôm nay chúng bản thân hãy thuộc Ms Hoa tò mò chung về địa điểm của danh từ, tính tự và cồn từ vào câu nhé ^^

I. Danh tự (nouns):

Danh hay được đặt ở những vị trí sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường tiên phong câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Bạn đang xem: Vị trí của danh từ trong câu

Trong đó, Maths là danh từ quản lý ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went home at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng từ bỏ chỉ thời gian, và Lan là danh từ làm chủ ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, cùng danh từ đang là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính trường đoản cú sở hữu, và danh tự là father

 

3. Làm tân ngữ, sau cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, cồn từ like và danh tự là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý kết cấu a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính từ bỏ (adjectives)

Tính từ thường xuyên đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau động từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough to lớn play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided lớn stay at home4. Tính trường đoản cú còn được sử dụng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay che khuất more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ trong câu cảm thán: How adj S V cùng What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động tự (verbs)

Vị trí của hễ từ trong câu khôn xiết dễ phân biệt vì nó thường lép vế chủ ngữ.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau Và Các Dạng Bài Thường Gặp

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức có tương quan đến địa điểm của Động từ, Danh từ, Tính từ. Các con lưu lại về và đừng quên vị trí của những loại trường đoản cú này trong giờ Anh nhé ^.^