Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Satisfy là gì

*
*
*

satisfy
*

satisfy /"sætisfai/ hễ từ làm cho thoả mãn, có tác dụng vừa lòng, thỏa mãn nhu cầu (được yêu cầu, điều kiện...)to satisfy the examiners: đáp ứng được yêu mong của giám khảo; trúng tuyển, đỗ dạng tiêu cực thoả mãn, chấp nhận (với thành tích...)we should not rest satisfied with our successes: chúng ta không được thoả nguyện với thắng lợi của chúng ta trả (nợ); làm cho tròn (nhiệm vụ); chuộc (tội) thuyết phục, chứng minh đầy đủ, làm cho tin
đáp ứngthỏa mãnsatisfy an equation: vừa lòng một phương trìnhsatisfy an equationnghiệm đúng một phương trìnhđáp ứngsatisfy production demand (to...): thỏa mãn nhu cầu nhu mong sản xuấtlàm hài lònglàm vừa ýlàm vừa ý, thỏa mãnthỏa mãn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): satisfaction, dissatisfaction, satisfy, satisfactory, unsatisfactory, satisfied, dissatisfied, unsatisfied, satisfying, satisfactorily, unsatisfactorily


*

*

*

satisfy

Từ điển Collocation

satisfy verb

VERB + SATISFY must, should The education system must satisfy the needs of all children. | be able/unable to, can/could The owners were unable to lớn satisfy all the demands of the workers. Nothing could satisfy his desire for power. | seem to lớn His answer seemed lớn satisfy her. | be enough to, be sufficient lớn Her description of events was not enough khổng lồ satisfy the court. | fail khổng lồ The meal failed lớn satisfy his hunger.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất 2 Tiếp Tuyến Cắt Nhau Toán 9, Tính Chất Của Hai Tiếp Tuyến Cắt Nhau

English Synonym và Antonym Dictionary

satisfies|satisfied|satisfyingsyn.: appease assure benefit comfort nội dung convince gratify persuade please relieve suitant.: dissatisfy