Mệnh đề quan hệ tình dục giới tính là 1 trong những chủ điểm quánh trưng, nên nắm vững trong họcgiờ đồng hồ anh. Bài hiện nay hutgiammo.com Reviewđang share tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Relative pronoun là gì

Bạn đã xem: Relative pronouns là gì


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó trọn vẹn có thể bao gồm các tự tuyệt gồm kết cấu của tất cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để làm giải phù hợp rõ rộng lớn về danh trường đoản cú đứng trước nó.Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfrikết thúc.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được điện thoại tư vấn là 1 trong các relative sầu clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để gia công xác định danh trường đoản cú đó.Nếu vứt mệnh đề này ra đàn họ vẫn vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfrikết thúc.

Đại từ quan liêu tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ tùy chỉnh cấu hình cho những người dân cùng vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đưa về tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đem lại nhà ngữ chỉ tín đồ, đồ gia dụng vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề tình dục xác định (who, which vẫn vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t lượt đam mê the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan tiền liêu hệ

Mệnh đề tình dục giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bởi đông đảo đại từ quăng quật quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay bè phái trạng ngôi trường đoản cú quan tiền liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ nam nữ nam nữ dùng để làm té nghĩa đến danh từ vứt đứng trước nó.

I. Những đại từ quan lại tiền hệ

1. WHO

- thống trị tự vào mệnh đề quan tiền tiền hệ

- sửa chữa thay thế sửa chữa đem đến danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ vứt cho hễ từ bỏ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế sửa chữa mang về danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- ách thống trị trường đoản cú hoặc túc tự vào mệnh đề quan hệ

- thay thế thay cầm cố cho danh từ vứt chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay thế đem đến địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ dục tình xác định

* những ngôi ngôi trường đúng theo hay được sử dụng “that”:

- khi đi sau những vẻ ngoài đối chiếu nhất

- thời điểm đi sau đa số từ: only, the first, the last

- khi danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

- khi đi sau hồ hết đại từ vứt bất định, đại trường đoản cú bao phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, notoàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, somebody toàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* những ngôi trường phù hợp ko sử dụng that:

- vào mệnh đề dục tình ko xác định

- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm mục tiêu chỉ mua cho danh trường đoản cú chỉ các bạn hoặc vật, tiếp tục nỗ lực cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….


*

II. Những trạng trường đoản cú quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề quan hệ giới tính tình dục trong tiếng Anhchỉ lý do, thường vậy đem về nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go mập school.

2. WHERE: sửa chữa từ quăng quật chỉ xứ sở, hay nắm đem về there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, liên tiếp thế mang lại tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vị you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông làng then. →I don’t know the time when she will come baông chồng.

III.Các nhiều các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề tình dục xác định với mệnh đề quan hệ tình dục ko xác định.

Mệnh đề quan hệ tình dục khẳng định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng làm xác minh danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề đặc trưng đến chân thành và ý nghĩa sâu dung nhan của câu, không tồn trên nó câu đang không không thiếu nghĩa. Nó được vận dụng khi danh từ bỏ là danh từ ko xác định và ko áp dụng vệt phẩy phân làn nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính tình dục ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm báo cáo về một fan, một đồ gia dụng hoặc một vụ việc đã có tác dụng được xác minh. Mệnh đề ko xác minh là mệnh đề không tốt nhất thiết phải bao gồm vào câu, không tồn tại nó câu vẫn không thiếu nghĩa. Nó được áp dụng Lúc danh từ là danh tự xác minh và được phân làn với mệnh đề đa số bởi một hoặc nhị vệt phẩy (,) xuất sắc lốt gạch men ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm hiểu lúc nào dùng mệnh đề tình dục ko khẳng định, ta xem xét những điểm sau:

- khi danh tự tuy vậy nó bổ nghĩa là trong những danh từ quăng quật riêng

- khi danh từ vứt nhưng mà nó vấp vấp ngã nghĩa là 1 trong những trong tính từ thiết lập (my, his, her, their)

- khi danh từ quăng quật nhưng cơ mà nó xẻ nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số để ý vào mệnh đề quan lại liêu hệ

1. Nếu như vào mệnh đề dục tình giới tính toàn bộ giới từ thì giới tự có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng cùng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Cũng hoàn toàn có thể dùng which nạm cho toàn bộ mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to đùng my birthday các buổi party. That makes me sad. → She can’t come to con my birthday tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Tại địa chỉ túc từ, whom rất rất có thể được núm bởi who.

Ex: I’d like to bự talk to lớn the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ tình dục nam nữ khẳng định , bạn có thể vứt hầu như đại tự tình dục giới tính làm cho túc từ:whom, which.

5. Các các từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.Mệnh đề quan hệ nam nữ chứa rất nhiều đại từ dục tình giới tính kẻ thống trị tự who, which, that trả toàn có thể được rút ít gọn gàng thành các bây chừ phân từ quăng quật (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

* nếu mệnh đề quan hệ nam nữ tình dục là mệnh đề chủ động thì rút không nhiều thành nhiều bây chừ phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn lao me are professors. →The couple living next door to đùng me are professors.

* giả dụ mệnh đề tình dục là mệnh đề thụ động thì rút ít thành nhiều vượt khđọng phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ nam phái nữ được rút thành các hễ từ bỏ nguyên ổn định mẫu

Mệnh đề tình dục giới tính được rút không nhiều thành nhiều động từ bỏ nguyên chủng các loại (To-infinitive) lúc đầu đại từ bỏ tình dục tất cả những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặcvẻ ngoài so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player kếch xù be admired.

c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Cực Hay Có Giải Chi Tiết

+ The woman,whois very clever với beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại tự tình dục và to be trước một ngữ giới tự (một giới tự bắt đầu kết hợp với những danh trường đoản cú theo sau)

Ví dụ: