Theo Macmilan Dictionary, really có thể áp dụng như 1 trạng từ bỏ (đi kèm động từ, tính trường đoản cú hoặc trang trường đoản cú khác), trạng từ bổ nghĩa câu hoặc thán từ.

Bạn đang xem: "really" nghĩa là gì: định nghĩa, ví dụ trong tiếng anh

Bài Viết: Really là gì

Ví dụ:

Trạng từ:

(đi với cồn từ) vày you really love her?

(đi trước tính trường đoản cú hoặc trạng từ) She’s a really nice person. / I played sentence adverbwell on Saturday.

Trạng từ bửa nghĩa câu: (tạo thành một mệnh đề hoặc một câu) Really, it isn’t important. Thán từ: ‘I don’t care what you think.’ ‘Well, really!’

Vậy really tức thị gì?

Nghĩa của từ really là gì?

Nghĩa của trường đoản cú really và những phương thức áp dụng trong giờ Anh

Really tức thị gì được hiểu theo một số phương pháp sau:


Nội Dung


1. Nhấn táo bạo trạng từ hoặc tính tự (= very, very much)

Ví dụ:

I’m really hungry. (Tôi khôn cùng đói) some really useful information (một số tin tức rất gồm lợi) It all went really well. (Mọi thiết bị đã reviews tốt nhất) This is a really nice place. (Đó là một địa điểm rất là đẹp) She really enjoys working with young children. (Cô ấy vô cùng thích thao tác làm việc với trẻ bé nhỏ dại) We’ve all been working really hard. (Chúng tôi đã làm việc rất siêng năng)


2. Nhấn mạnh vấn đề điều bạn nói hoặc một chủ ý bạn chỉ ra

Ví dụ:

I really want bự go home now. (Tôi thật sự mong về bên ngay hiện nay nay). I want to help—I really do. (Tôi mong muốn cứu, thiệt sự đấy) You really need béo forget all about her. (Bạn thiệt sự rất cần phải quên cô ấy đi) There’s really no need khủng worry. (Thật sự không có gì phải lo ngại cả) I really ought bự have phoned Annie lớn let her know we’d be late. (Tôi thật sự nên người ta gọi cho Annie để báo cô ấy biết là các bạn sẽ đến muộn)

3. Biểu lộ sự chăm sóc, quá bất ngờ về điều ai đó nói

Ví dụ:

‘We”re going to nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’ (“Tuần sau các bạn sẽ đến Nhật Bản.” “Ôi, thật á?”) ‘She”s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’ (“Cô ấy từ chức rồi.” “Thật á? Cậu chắc chắn chứ?”)

4. Cần sử dụng để nói thực tiễn, thực sự về một điều nào đó

Ví dụ:

What vì you really think about it? (Bạn thật sự nghĩ về gì về nó?) Tell me what really happened. (Hãy đến tôi biết thực sự chuyện sẽ xảy ra) Hamlet isn’t really mad – he’s just pretending béo be. (Hamlet thiệt ra không rồ dại đâu – ông ấy chỉ giả vờ như thế thôi) I can”t believe I am really going lớn meet the princess. (Tôi không còn tin được mình thiệt sự chuẩn bị đc chạm mặt công chúa)

5. Cần sử dụng để giảm nhẹ khẩu ca (thường vào câu lấp định)

Ví dụ:

I don”t really agree with that. (Tôi không đồng ý lắm với điều ấy) It doesn”t really matter. (Nó không đặc trưng lắm) ‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’ (= ‘no’ or ‘not very much’). (“Bạn có thích cuốn sách đó không?” “Không ham mê lắm”)


Cảnh báo:

Nơi để của trường đoản cú really rất có thể làm sửa đổi nghĩa của câu.

Xem thêm: Shape Of You Nghĩa Là Gì - Lời Dịch Bài Hát Shape Of You

Really tức thị gì buộc phải phải khẳng định tùy vào điểm đặt, phương pháp áp dụng trong câu

Ví dụ I don’t really know nghĩa là bạn không chắc hẳn rằng về điều gì; còn I really don’t know nhấn táo bạo rằng các bạn chưa chắc chắn rằng gì cả (xem lại cách thức áp dụng đầu tuần).

6. Cần thực hiện trong vướng mắc and câu lấp định khi bạn thích ai đó nói “không”

Ví dụ:

vày you really expect me mập believe that? (Bạn thật sự mong muốn tôi tin vào điều này à?) I don”t really need mập go, vị I? (Tôi không thật sự tốt nhất thiết phải đi đúng không?) He doesn”t really have a clue about what”s going on, does he? (Anh ta không quá sự biết chuyện gì đang giới thiệu phải không?) Is that how you”re really going khủng do it? (Bạn thiệt sự định làm như vậy à?)

7. Biểu lộ sự làm phản đối của khách hàng với việc ai đó đã làm hoặc vẫn nói

Ví dụ:

Really, you could have told us before. (Lẽ ra chúng ta có thể nói với cửa hàng chúng tôi từ trước) Really, Amanda! What a dreadful thing béo say! (Amanda à! Thật khó tính khi các bạn nói như thế.