Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: "panel" là gì? nghĩa của từ panel trong tiếng việt

*
*
*

panel
*

panel /"pænl/ danh từ cán ô (cửa, tường), panô; ô vải khác màu (trên quần áo bọn bà); mảnh da (cừu, dê... Nhằm viết) (pháp lý) list hội thẩm; ban hội thẩm; (Ê-cốt) danh sách báo cáo; danh sách bác sĩ bảo đảm (đăng cam kết nhận chữa bệnh nhân theo chế độ bảo hiểm nghỉ ngơi Anh) nhóm bạn tham gia hội thảo, nhóm người tham gia máu mục "trả lời câu đố" ... (ở đài phạt thanh, đài truyền hình); cuộc hội thảo... (ở đài phát thanh, đài truyền hình...) Panô, bức ảnh tấm, bức hình ảnh dài đệm yên ngựa; yên chiến mã (không bao gồm cốt sắt) bảng, panendistribution panel: bảng phân phốicontrol panel: bảng điều khiểnsignal panel: bảng tín hiệu! ngoại hễ từ đóng góp ván ô, đóng panô (cửa, tường) may ô vải color vào (quần áo) đóng góp yên (ngựa)
<"pænl> o panen Khoảng giữa những thanh giằng ở chân tháp khoan. o bảng, tấm lớn, panen o ủy ban, hội đồng giám khảo § central nguồn control panel : bảng kiểm tra việc cung cấp năng lượng chung § control panel : bảng điều khiển, bảng kiểm tra, bảng treo dụng cụ § graphic panel : bảng biểu đồ § incoming panel : bảng chỉ số đến § instrument panel : bảng điều khiển, bảng thao tác
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

panel

Từ điển Collocation

panel noun

1 group of people

ADJ. distinguished a distinguished panel of academics | independent | international | advisory, interview, interviewing, judging, review, selection

VERB + PANEL convene, select, mix up | chair

PANEL + VERB be drawn from sb/sth a panel of scientists drawn from universities

PANEL + NOUN thành viên | interview | discussion | game The comedian will chair a new TV panel game.

PREP. on a/the ~ The head of department serves on the advisory panel. | ~ on an independent panel on takeovers and mergers

PHRASES a thành viên of a panel, a panel of experts/judges The winners were chosen by a panel of judges.

2 part of a door, wall, etc.

ADJ. ceiling, door, wall | sliding

VERB + PANEL fit, insert, put in | remove, take out

3 section of vehicle body

ADJ. front, rear | nearside, offside | body My rear nearside body toàn thân panel needed replacing after the accident.

VERB + PANEL beat

PANEL + NOUN beater, beating He works as a panel beater in a local garage.

4 surface containing controls

ADJ. control, display, instrument

PREP. on a/the ~ A red light flashed on the control panel.

Từ điển WordNet


n.

sheet that forms a distinct (usually flat) section or component of somethinga group of people gathered for a special purpose as khổng lồ plan or discuss an issue or judge a contest etca pad placed under a saddle

v.

decorate with panels

panel the walls with wood
Xem thêm: Các Chủ Đề Trong Email Là Gì, Hướng Dẫn Soạn Email Mới Trong Gmail

English Synonym & Antonym Dictionary

panels|paneled|panelled|paneling|panellingsyn.: barrier board division forum group partition separation wall