Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Organize là gì
Bạn đang xem: Organize là gì

*

*

*

*

organized tính từ bao gồm trật tự, chống nắp, hữu hiệu đc bố trí, sẵn sàng gồm chân trong nghiệp đoàn (về công nhân)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): organization, disorganization, reorganization, organizer, disorganize, organizational, organized, organize, disorganized, reorganize


*

organized

Từ điển Collocation

organized adj.

1 arranged/planned

VERBS be, seem

ADV. extremely, highly, strongly, very Although it doesn”t look like it, the whole thing is highly organized. | carefully, efficiently, properly, superbly, well | badly, poorly | minutely, neatly | rigidly, tightly | loosely, weakly a loosely organized confederacy of allies | specially a specially organized programme of sightseeing cùng shopping | centrally, locally, nationally | faintly | separately | independently, privately | formally Often there is no formally organized system of childcare. | traditionally | systematically | hierarchically, sequentially Each department is hierarchically organized. | socially

2 able phệ plan things well

VERBS be, seem | get You need phệ get organized.

ADV. extremely, highly, very | fairly

Từ điển WordNet

adj.

formed into a structured or coherent wholemethodical cùng efficient in arrangement or function

how well organized she is

his life was almost too organized

v.
Xem thêm: Chuyên Đề Giải Hệ Phương Trình Lớp 9 Cơ Bản Và Nâng Cao, Giải Hệ Phương Trình

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: organised unionised unionizedorganizes|organized|organizingsyn.: arrange categorize classify establish group orient set up sort systematizeant.: disorganize

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu

Thể Loại: Giải bày kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Organize Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Organized Trong giờ Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hutgiammo.com Organize Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Organized Trong tiếng Việt