Từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ K có toàn bộ 26 từ vựng thông dụng thường xuyên được áp dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ k

Từ vựng tiếng anh bước đầu bằng chữ K

keen (adj) /ki:n/ sắc, bénkeen on say mê, ưa thíchkeep (v) /ki:p/ giữ, giữ lại lạikey (n) (adj) /ki:/ chìa khóa, khóa, nằm trong (khóa)keyboard (n) /’ki:bɔ:d/ bàn phímkick (v) (n) /kick/ đá; cú đákid (n) /kid/ con dê nonkill (v) /kil/ giết, tiêu diệtkilling (n) /´kiliη/ sự giết mổ chóc, sự tàn sátkilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) (n) (abbr. Kg) /´kilou¸græm/ Kilôgamkilometre (BrE) (NAmE kilometer) (n) (abbr. K, km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômetkind (n) (adj) /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốtkindly (adv) /´kaindli/ tử tế, xuất sắc bụngunkind (adj) /ʌn´kaind/ độc ác, tàn nhẫnkindness (n) /’kaindnis/ sự tử tế, lòng tốtking (n) /kiɳ/ vua, quốc vươngkiss (v) (n) /kis/ hôn, cái hônkitchen (n) /´kitʃin/ bếpkilometre (n) /´kilə¸mi:tə/ Kilômetknee (n) /ni:/ đầu gốiknife (n) /naif/ nhỏ daoknit (v) /nit/ đan, thêuknitted (adj) /nitid/ được đan, được thêuknitting (n) /´nitiη/ việc đan; sản phẩm dệt kimknock (v) (n) /nɔk/ đánh, đập; cú đánhknot (n) /nɔt/ mẫu nơ; điểm nút, điểm trung tâmknow (v) /nou/ biếtunknown (adj) /’ʌn’noun/ không biếtwell known (adj) /´wel´noun/ nổi tiếng, được nhiều người biết đếnknowledge (n) /’nɒliʤ/ sự gọi biết, tri thức

Tên giờ anh ban đầu bằng chữ K

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ K” đã giúp bạn bổ sung cập nhật thêm tự vừng giờ anh. Chúc các bạn thành công.


*

3.3/5 - (62 bình chọn) từ bỏ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ L có toàn bộ 121 từ bỏ vựng thông dụng thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tò mò chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng tiếng anh bước đầu bằng chữ L litre (n) /´li:tə/ lít label (n) <…>
*

Tác giả: Nguyễn Hưng
Tháng Chín 6, 2020
*

Những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ Y thông dụng


4.8/5 - (77 bình chọn) trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ Y có toàn bộ 15 từ bỏ vựng thông dụng hay được áp dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ Y yard (n) /ja:d/ lat, thước Anh <…>
*

*

2.6/5 - (28 bình chọn) từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ T có toàn bộ 181 từ bỏ vựng thông dụng thường xuyên được áp dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua nội dung bài viết dưới đây. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh bước đầu bằng chữ T table (n) /’teibl/ chiếc bàn tablet <…>
4.3/5 - (23 bình chọn) từ bỏ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ J có tất cả 26 từ bỏ vựng thông dụng thường được áp dụng trong giao tiếp. Cùng tò mò chủ đề này qua bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh bắt đầu bằng chữ J jacket (n) /’dʤækit/ áo vét jam <…>
5/5 - (17 bình chọn) trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ G có tất cả 99 từ bỏ vựng thông dụng thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp. Cùng mày mò chủ đề này qua nội dung bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh bắt đầu bằng chữ G gain (v) (n) /geɪn/ lợi, lợi <…>
4.9/5 - (33 bình chọn) tự vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ D có toàn bộ 198 trường đoản cú vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng khám phá chủ đề này qua nội dung bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng giờ anh ban đầu bằng chữ D dad (n) /dæd/ bố, phụ vương daily <…>
4.6/5 - (760 bình chọn) từ bỏ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ E có tất cả 182 tự vựng thông dụng thường xuyên được áp dụng trong giao tiếp. Cùng khám phá chủ đề này qua nội dung bài viết dưới đây. Tự vựng tiếng anh ban đầu bằng chữ E each det., pro(n) /i:tʃ/ từng each <…>
3.5/5 - (78 bình chọn) từ bỏ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ H có toàn bộ 107 từ vựng thông dụng hay được thực hiện trong giao tiếp. Cùng mày mò chủ đề này qua nội dung bài viết dưới đây. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh ban đầu bằng chữ H habit (n) /´hæbit/ thói quen, tập <…>
4.5/5 - (64 bình chọn) trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ M có toàn bộ 159 tự vựng thông dụng thường xuyên được thực hiện trong giao tiếp. Cùng mày mò chủ đề này qua bài viết dưới đây. Tự vựng tiếng anh bước đầu bằng chữ M machine (n) /mə’ʃi:n/ máy, đồ đạc <…>


Xem thêm: ' Extinguisher Là Gì - Nghĩa Của Từ Fire Extinguisher

1.8/5 - (100 bình chọn) từ bỏ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ S có toàn bộ 423 tự vựng thông dụng thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp. Cùng khám phá chủ đề này qua bài viết dưới đây. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh ban đầu bằng chữ S sack (n) (v) /sæk/ bào tải; <…>