Dưới đó là những mẫu câu gồm chứa từ bỏ "ngân sách", trong bộ từ điển giờ hutgiammo.comệt - giờ đồng hồ Anh. Bạn cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú ngân sách, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ giá cả trong bộ từ điển tiếng hutgiammo.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Quá trình lập ngân sách với hutgiammo.comệc thực thi ngân sách của nước này tuân theo công cụ “Trên khối hệ thống ngân sách”.

Bạn đang xem: Ngân sách tiếng anh là gì

The budget-making process & its implementation go according to lớn the Law “On Budget System”.

2. • một trong những khoản chi quanh đó ngân sách không được tính trong ngân sách tổng phù hợp hoặc các thống kê giám sát thâm hụt ngân sách.

* A number of off-budget expenditures are not accounted for in the aggregate budget or deficit calculations.

3. Cắt giảm ngân sách.

Budget cuts.

4. Học cách dự thảo ngân sách?

Learning to lớn budget?

5. Lựa chọn giá thầu với ngân sách

Choose your bid and budget

6. Lathutgiammo.coma đã trải qua ngân sách năm 2011 với mức thâm hụt ngân sách dự con kiến là 5,4% GDP.

Van Rompuy told Parliament earlier today that the deficit would widen to 5.4% of GDP this year.

7. Họ đang phong toả ngân sách của tôi.

They've slashed my budget.

8. Dự thảo ngân sách kém hoặc không tồn tại .

Bad or nonexistent budgeting .

9. Nước nào tất cả ngân sách quốc phòng khủng nhất?

Who has the biggest military budget?

10. Ngân sách thường thăng bằng hay hơi thặng dư.

Budget usually balanced or small surplus.

11. Bây giờ toàn bộ nợ của địa phương được xử lý ngoài ngân sách công ty nước vày ngân sách địa phương ko được phép bội chi.

At the moment all local debt is treated outside the State Budget because local authorities are not allowed to run budget deficits.

12. Soát sổ số chi phí ngân sách từng ngày của bạn.

kiểm tra your daily budget amount.

13. Điều này đã có tác dụng tăng bỏ ra ngân sách đơn vị nước.

Increases in state spending.

14. Đó là 1 phần lớn của ngân sách nhà nước.

It's a big part of the national budgets.

15. Vày đó, bạn cần ngân sách chiến dịch mặt hàng ngày.

For that, you need campaign daily budgets.

16. Gửi cho tôi dự trù ngân sách càng cấp tốc càng tốt.

Just send me a budget as soon as you've got one.

17. Ngân sách cho những trường tư thục là không xứng đáng kể.

The amount going to lớn charter schools is negligible.

18. Là phải chăng nhất... để thăng bằng ngân sách đơn vị nước.

A most logical... Way lớn balance the state budget.

19. Hệ thống này rất đắt tiền. Vẫn chưa phê chuẩn chỉnh ngân sách.

It's very expensive và we haven't got the budget approved by Finance Committee yet.

20. Nghị hội cũng trở thành giới hạn trong hutgiammo.comệc kiểm soát điều hành ngân sách.

The Imperial Diet was also limited in its control over the budget.

21. Cỗ cũng giám sát và đo lường ngân sách nhà nước cho các năm tới.

The ministry also calculates the state budget for the coming year.

22. Ngân sách mỗi ngày bạn đặt hoàn toàn tùy nằm trong vào bạn.

The daily budget that you set is entirely up lớn you.

23. Từ phép tắc sư của em, nhằm hoàn tất hutgiammo.comệc chuyển ngân sách.

From my lawyers, lớn finish the transfer of funds.

24. Hoa Kỳ tất cả ngân sách quốc phòng lớn nhất trên nắm giới.

The United States has the world's largest military budget.

25. Khám phá cách tìm ngân sách được khuyến nghị của chiến dịch.

Learn how to find your campaign's recommended budget.

26. • Thu ngân sách trong 3 quý đầu xuân năm mới 2012 giảm 0,6% về cực hiếm danh nghĩa so với cùng kỳ năm trước, mặc dù nhiên, bỏ ra ngân sách vẫn đi đúng hướng.

• Revenue in the first three quarters declined by 0.6 percent compared to the same period last year, however, government expenditure has remained on track.

27. • bức tốc sự tham gia của bạn dân (thông qua bài toán lần đầu tiên công khai minh bạch dự toán ngân sách, kiến tạo và ra mắt một phiên bản "ngân sách của công dân").

• Improhutgiammo.comng citizen’s engagement (through the first-ever disclosure of the budget proposal, preparation and disclosure of a “citizen’s budget”)

28. Đôi khi, cửa hàng chúng tôi phân phối vượt ngân sách hàng tháng của bạn.

Sometimes we deliver over your monthly budget.

29. Trung tá Django áp dụng quỹ đen từ ngân sách của dự án...

Lieutenant Colonel Django used funds from the project's black budget...

30. Khoảng chừng một nửa ngân sách công ty nước của Abkhazia do Nga hutgiammo.comện trợ.

About half of Abkhazia's state budget is financed with aid money from Russia.

31. Ông chuyển đổi chế độ thuế để cân đối ngân sách quốc gia.

He changed the tax code khổng lồ try lớn balance the national budget.

32. Tôi thông qua lại ngân sách và quyết định cắt giảm các chi phí.

I rehutgiammo.comewed the budget, & decided to cut costs.

33. Giải pháp: Đợi ngân sách tài khoản được đồng ý chấp thuận và kích hoạt.

Solution: Wait for the account budget lớn be approved & activated.

34. Công ty chúng tôi cũng ao ước tiêu tiền cẩn trọng phù hợp với ngân sách.

We also wanted khổng lồ be prudent with our budget.

35. Ước tính cơ quan ban ngành Afghanistan chi ra 40% ngân sách đến quốc phòng.

It is estimated that the Afghan government spent as much as 40 percent of government revenue on defence.

36. Lớp M được sản xuất trong dự trù Ngân sách hải quân 1939.

The M Class were built under the 1939 Naval Estimates.

37. Ngân sách là 1 khái niệm quan trọng trong kinh tế tài chính hutgiammo.com mô, trong số đó sử dụng cái ngân sách nhằm minh họa cho hutgiammo.comệc đánh đổi giữa hai hoặc nhiều hàng hoá.

A budget is an important concept in microeconomics, which uses a budget line to illustrate the trade-offs between two or more goods.

38. Năm 1998, số tiền dành cho giáo dục chỉ chiếm 38,2% ngân sách quốc gia.

In 1998 the budget allocation for education represented 38.2% of Libya's total national budget.

39. Nó được dứt và ngốn mất 4$ triệu vào ngân sách quốc gia.

It was completed A$4 million under budget.

40. Theo đó, rộng 1/4 ngân sách công ty nước được bỏ ra cho quân đội.

Still, more than two-thirds of the budget was allocated to lớn the military.

41. Ngân sách của NASA cho 2 năm rưỡi dự kiến là 14 triệu USD.

The NASA budget for the 2.5-year program was US$14 million.

42. Bội đưa ra ngân sách cùng nợ công dự loài kiến vẫn trong khoảng kiểm soát.

Fiscal deficits và public debt are expected khổng lồ be under control.

43. Giá chỉ thầu với ngân sách bạn đặt trong chiến dịch không bao hàm VAT.

The bids & budgets that you mix in your campaigns don't include VAT.

44. Dự án công trình được công bố bước đầu trong năm tài thiết yếu ngân sách 2009.

The project was announced in the fiscal 2009 budget year.

45. Chủ yếu phủ có thể làm gì để nâng cấp minh bạch ngân sách nhà nước?

How can the government improve transparency of the State Budget?

46. Cũng đều có những lúng túng về tiềm năng ngân sách khá cao cho dự án.

There were also concerns regarding the project's potentially high budget.

47. Bạn không thể sửa đổi ngân sách ở chính sách xem thanh toán giao dịch tổng hợp.

Budgets can't be edited in the consolidated billing hutgiammo.comew.

48. Mặc dù nhiên, 60% chi tiêu ngân sách được cỗ ngoại giao Ấn Độ cung cấp.

25 percent of the budget expenditure, however, is financed by India's Ministry of External Affairs.

49. Trong những lúc đó, phẳng phiu ngân sách của nước ta vẫn là mọt quan ngại.

At the same time, hutgiammo.cometnam’s fiscal accounts emerge as a source of concern.

50. Giá thầu và ngân sách bạn để lên trên tab "Chiến dịch" không bao hàm VAT.

Xem thêm: 600 Câu Trắc Nghiệm Lí Thuyết Vật Lí 12 Hay Và Khó Có Đáp Án

The bids & budgets that you mix on the 'Campaigns' tab don't include VAT.