Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai tuyến đường thẳng đó nhằm tìm hoành độ giao điểm.Bạn sẽ xem: Nếu hai tuyến phố thẳng và giảm nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Bước 2. Nỗ lực hoành độ giao điểm vừa tìm kiếm được vào một trong những hai phương trình con đường thẳng ta kiếm được tung độ giao điểm.

Bạn đang xem: Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Lời giải của GV hutgiammo.com

Giao điểm của mặt đường thẳng (d) với trục tung tất cả hoành độ (x = 0). Nắm (x = 0) vào phương trình (y = 2x + 6) ta được (y = 2.0 + 6 = 6).

Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là (Mleft( 0;6 ight)).

Đáp án đề xuất chọn là: c


*

*

*

*

*

Cho hai đường thẳng $d_1:y = 2x - 2$ cùng $d_2:y = 3 - 4x$. Tung độ giao điểm của $d_1;d_2$ gồm tọa độ là

Cho hàm số $y = left( 1 - m ight)x + m$ . Xác định $m$ đựng đồ thị hàm số giảm trục hoành trên điểm tất cả hoành độ $x = - 3$

Cho hàm số $y = mx - 2$ tất cả đồ thị là đường thẳng $d_1$ cùng hàm số $y = dfrac12x + 1$ có đồ thị là con đường thẳng $d_2$. Khẳng định $m$ để hai đường thẳng $d_1$ với $d_2$ cắt nhau tại một điểm có hoành độ $x = - 4$.

Cho hàm số $y = left( m + 1 ight)x - 1$ gồm đồ thị là đường thẳng $d_1$ và hàm số $y = x + 1$ tất cả đồ thị là con đường thẳng $d_2$. Khẳng định $m$ để hai tuyến đường thẳng $d_1$ và $d_2$ giảm nhau tại một điểm có tung độ $y = 4$.

Xem thêm: Kiến Thức Các Dạng Toán Lớp 9 Và Cách Giải, Các Dạng Bài Tập Đại Số Toán 9

Với cực hiếm nào của m thì thứ thị hàm số (y = - 2x + m + 2) cùng (y = 5x + 5 - 2m) cắt nhau trên một điểm trên trục tung?

Cho cha đường thẳng(d_1:y = - 2x;d_2:y = - 3x - 1;)

(d_3:y = x + 3.) xác định nào dưới đấy là đúng?

Với quý giá nào của m thì cha đường thẳng (d_1:y = x;d_2:y = 4 - 3x) cùng (d_3:y = mx - 3) đồng quy?

Cho con đường thẳng (d:y = - 2x - 4) . Call $A,B$ theo thứ tự là giao điểm của $d$ cùng với trục hoành cùng trục tung. Tính diện tích s tam giác $OAB.$

Cho con đường thẳng (d_1:y = - x + 2) cùng $d_2:y = 5 - 4x$. điện thoại tư vấn $A,B$ theo lần lượt là giao điểm của $d_1$ với $d_2$ với $d_1$ với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của $A$ và $B$ là

Gọi (d_1) là vật thị hàm số (y = mx + 1) cùng (d_2) là thứ thị hàm số (y = dfrac12x - 2.)

Xác định giá trị của $m$ nhằm $Mleft( 2; - 1 ight)$ là giao điểm của $d_1$ và $d_2$.

Với quý hiếm nào của m thì cha đường trực tiếp (d_1:y = left( m + 2 ight)x - 3;)