And they are: start the month clean- shaven, rock a mustache -- not a beard, not a goatee, a mustache -- for the 30 days of November, & then we agreed that we would come together at the end of the month, have a mustache- themed party, and award a prize for the best, & of course, the worst mustache.

Bạn đang xem: Mustache là gì


Đó là: cạo râu nhẵn nhụi vào đầu tháng, tìm một cỗ ria mép, chưa phải quai nón, không hẳn râu dê, ria mép -- đến 30 ngày của tháng mười một, cùng rồi chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau vào thời điểm cuối tháng, sẽ có một buổi party với chủ thể ria mép, và trao giải cho cỗ ria đẹp nhất, với tất nhiên, cả cỗ ria xấu nhất.
We didn"t mix out to vị it và we didn"t twist our mustache in some Machiavellian way, but we"ve done it.
He had not cared for his feet or trimmed his mustache or washed his garments from the day the king left until the day he returned in peace.
Từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua an ninh trở về, ông không chăm lo chân, cũng chẳng tỉa ria mép xuất xắc giặt quần áo.
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly
Nam giới gồm độ teo ngót để biệt về các cơ với da khô, họ có ria mép dài, chính vì vậy chúng tôi cạo kỹ lưỡng
Now trust me, when you"re growing a mustache back in 2003, và there were 30 of us back then, and this was before the ironic hipster mustache movement — ( Laughter ) — it created a lot of controversy.
Bây tiếng thì tin tôi đi, lúc mà chúng ta nuôi ria mép trở lại năm 2003, lúc đó công ty chúng tôi chỉ mới tất cả 30 bạn và hồi kia thì phía trên được xem như là chiến dịch ria mép nực cười của các gã híp- pi
But then very quickly, I started to underestimate my mustache growing ability, và it got way too big.
Nhưng sau đó rất cấp tốc chóng, Tôi bắt đầu đánh giá bèo khả năng phát triển của bộ ria cùng nó sẽ quá lớn.
And we persisted, and we got 450 guys growing mustaches, & together we raised 54, 000 dollars, and we donated every cent of that to lớn the Prostate Cancer Foundation of Australia, & that represented at the time the single biggest donation they"d ever received.
Và shop chúng tôi đã cực kỳ kiên trì, và kêu gọi được 450 fan nuôi ria mép, cùng nhau cửa hàng chúng tôi vận đụng được 54, 000 đôla, và chúng tôi đã quyên không còn từng đồng cho tổ chức triển khai Ung thư tuyến đường tiền liệt của Úc vào thời gian bấy giờ chính là món tiền quyên tặng kèm lớn nhất mà người ta từng nhấn được.
Hầu hết những hoàng đế trung quốc của triều đại đơn vị Minh (1368-1644) xuất hiện thêm với râu mép hoặc cỗ râu dài trong những bức tranh chân dung.
It"s really interesting when you try và figure a way to fund a fundraising organization built off growing mustaches.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Cực Hay Có Giải Chi Tiết


Thật là một trong điều thú vị khi chúng ta cố và ở đầu cuối tìm ra phương pháp để gây quỹ cho một nhóm chức tạo quỹ được xây dựng dựa vào việc nuôi ria mép.
And he goes, "Last year, my mom passed away from breast cancer in Sri Lanka, because we couldn"t afford proper treatment for her," và he said, "This mustache is my tribute khổng lồ my mom."
Ông tiếp lời, "Năm ngoái, mẹ tôi tắt thở vì ung thư vú sinh hoạt Sri Lanka, bởi vì chúng tôi không đủ kĩ năng chi trả mang lại điều trị thích hợp cho bà. " và ông nói, "Ria mép này là sự tưởng nhớ của tôi đến mẹ mình."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M