And they are: start the month clean- shaven, rock a mustache -- not a beard, not a goatee, a mustache -- for the 30 days of November, and then we agreed that we would come together at the end of the month, have a mustache- themed party, and award a prize for the best, and of course, the worst mustache.

Bạn đang xem: Mustache là gì


Đó là: cạo râu nhẵn nhụi vào đầu tháng, tậu một bộ ria mép, không phải quai nón, không phải râu dê, ria mép -- cho 30 ngày của tháng mười một, và rồi chúng tôi nhất trí rằng chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau vào cuối tháng, sẽ có 1 buổi party với chủ đề ria mép, và trao giải cho bộ ria đẹp nhất, và tất nhiên, cả bộ ria xấu nhất.
We didn"t set out to do it and we didn"t twist our mustache in some Machiavellian way, but we"ve done it.
He had not cared for his feet or trimmed his mustache or washed his garments from the day the king left until the day he returned in peace.
Từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua bình an trở về, ông không chăm sóc chân, cũng chẳng tỉa ria mép hay giặt quần áo.
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly
Nam giới có độ co ngót đặt biệt về các cơ và da khô, họ có ria mép dài, vì thế chúng tôi cạo kỹ lưỡng
Now trust me, when you"re growing a mustache back in 2003, and there were 30 of us back then, and this was before the ironic hipster mustache movement — ( Laughter ) — it created a lot of controversy.
Bây giờ thì tin tôi đi, khi mà bạn nuôi ria mép quay trở lại năm 2003, khi đó chúng tôi chỉ mới có 30 người và hồi đó thì đây được xem là chiến dịch ria mép nực cười của những gã híp- pi
But then very quickly, I started to underestimate my mustache growing ability, and it got way too big.
Nhưng sau đó rất nhanh chóng, Tôi bắt đầu đánh giá thấp khả năng phát triển của bộ ria và nó đã quá lớn.
And we persisted, and we got 450 guys growing mustaches, and together we raised 54, 000 dollars, and we donated every cent of that to the Prostate Cancer Foundation of Australia, and that represented at the time the single biggest donation they"d ever received.
Và chúng tôi đã rất kiên trì, và kêu gọi được 450 người nuôi ria mép, cùng nhau chúng tôi vận động được 54, 000 đôla, và chúng tôi đã quyên hết từng đồng cho tổ chức Ung thư tuyến tiền liệt của Úc vào thời điểm bấy giờ đó là món tiền quyên tặng lớn nhất mà họ từng nhận được.
Hầu hết các hoàng đế Trung Hoa của triều đại nhà Minh (1368-1644) xuất hiện với râu mép hoặc bộ râu dài trong các bức tranh chân dung.
It"s really interesting when you try and figure a way to fund a fundraising organization built off growing mustaches.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Cực Hay Có Giải Chi Tiết


Thật là một điều thú vị khi bạn cố và cuối cùng tìm ra cách để gây quỹ cho một tổ chức gây quỹ được xây dựng dựa trên việc nuôi ria mép.
And he goes, "Last year, my mom passed away from breast cancer in Sri Lanka, because we couldn"t afford proper treatment for her," and he said, "This mustache is my tribute to my mom."
Ông tiếp lời, "Năm ngoái, mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư vú ở Sri Lanka, bởi vì chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho điều trị thích hợp cho bà. " và ông nói, "Ria mép này là sự tưởng nhớ của tôi đến mẹ mình."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M