Định nghĩa Magnetic Field là gì?

Magnetic Field là Từ trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Magnetic Field - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Magnetic field là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một từ trường là một khu vực mà là dưới ảnh hưởng của một khoản phí từ. Một từ trường, giống như một điện trường, là do bản chất cực phí điện hoặc từ trường. Cực được định hướng theo các hướng phía bắc và phía nam, và sức mạnh một từ trường phụ thuộc vào sức mạnh của nam châm đó là tạo ra nó. từ trường là một nguyên tắc cơ bản đằng sau vô số các thiết bị và các tiện ích hiện đại ngày nay.

Giải thích ý nghĩa

Một từ trường có thể được tạo ra theo hai cách: hoặc xung quanh một nam châm hoặc trong vùng lân cận của một điện trường chuyển động (khi mang điện tích như electron di chuyển qua không gian hoặc trong một vật dẫn điện). từ trường và điện tương tác khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà trong đó chúng được đặt.

What is the Magnetic Field? - Definition

A magnetic field is an area which is under the influence of a magnetic charge. A magnetic field, like an electric field, is due to the polar nature of electric or magnetic charges. Poles are oriented in north and south directions, and a magnetic field"s strength depends on the strength of the magnet that is creating it. Magnetic fields are a basic principle behind countless appliances and modern-day gadgets.

Understanding the Magnetic Field

A magnetic field can be generated in two ways: either around a magnet or in the vicinity of a moving electric field (when electric charge carriers such as electrons move through space or within an electrical conductor). Magnetic and electric fields interact differently depending on the environment into which they are placed.

Xem thêm: Revising Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Revising

Thuật ngữ liên quan

Cathode Ray Tube (CRT)ElectromagnetismElectromagnetic Field (EMF)MagnetometerFerrofluidSuperconducting Quantum Interference Device (SQUID)Pixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row Cooling

Source: Magnetic Field là gì? Technology Dictionary - hutgiammo.com - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


hutgiammo.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến