Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "in the long run", trong cỗ từ điển từ điển Anh - hutgiammo.comệt. Bạn có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú in the long run, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ in the long run trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - hutgiammo.comệt

1. This hurts economic output in the long run .

Bạn đang xem: In the long run là gì

Nó gây thiệt hại so với sản lượng kinh tế trong dài hạn .

2. In the long run, greed brings nothing but frustration & unhappiness.

Về thọ về dài, sự tham lam chẳng mang lại gì ngoài bế tắc và khổ sở.

3. “In the long run, despite the pain, it brings good results.

Dù buồn bã nhưng về lâu về nhiều năm sẽ có lại hiệu quả tốt.

4. ( Being prepared before buying will save you thousands in the long run ) .

( chuẩn bị chu đáo trước khi bán buôn sẽ huyết kiệm cho mình nhiều tiền về lâu dài ) .

5. 13 What does such prominence or authority amount lớn in the long run?

13 Về thọ về dài, tiếng tăm cùng uy quyền như thế có quý hiếm gì?

6. Because in the long run, remaining bitterly angry is harmful and self-destructive.

bởi vì về lâu về dài, cứ luôn cay đắng khó chịu thì có hại và tự diệt hoại.

7. This tension you bringing into this relationship won"t be healthy in the long run.

Cậu cứ mệt mỏi thế này mãi... Thì nhiều ngày không xuất sắc đâu.

8. Such desire for “that extra dollar” can, in the long run, be harmful, fatally harmful.

Sự ham hy vọng có “tiền phụ trội” ấy lâu ngày có thể làm hại, hại mà quan trọng cứu trị được.

9. In the long run, it is not a matter of applying some clever technique or procedure.

Về lâu về dài, sự thành công xuất sắc không tùy thuộc vào trong 1 kế hoạch khéo léo nào đó.

10. Supply is more elastic in the long run than in the short run, for two reasons.

Cung co giãn hơn trong lâu dài so với trong ngắn hạn, bởi hai lý do.

11. While these changes have not always been easy, such training is beneficial in the long run.

dù rằng những sự thay đổi này không phải lúc nào thì cũng dễ, dẫu vậy được đào tạo và giảng dạy như thế hữu dụng về lâu về dài.

12. In the long run, I think sensitive is better than hahutgiammo.comng a really, really, really nice body.

Về thọ dài, tớ nghĩ nhạy cảm thì xuất sắc hơn hutgiammo.comệc có một thân hình rất cực chuẩn.

13. My question is: How many of those stories are actually going to matter in the long run?

thắc mắc tôi đưa ra là: bao nhiêu mẩu truyện thực sự đã vẫn quan trọng trong khoảng thời hạn dài?

14. Though at the moment it may be difficult to vì this, in the long run, you will have fewer anxieties.

Dù khó khăn làm vì vậy lúc đó, tuy thế về sau bạn sẽ ít lo lắng hơn.

15. In the long run, spiritual qualities will make you more attractive to others than chiseled muscles or a flat stomach!

thật ra, phần đa phẩm chất thiêng liêng của bạn sẽ thu hút fan khác rộng là cơ bắp cứng nhắc hay vòng eo bé gọn.

16. 18 The original languages in which the Bible was written were also, in the long run, an obstacle khổng lồ its surhutgiammo.comval.

18 Trải sang 1 thời gian dài, ngôn từ nguyên thủy hutgiammo.comết trong Kinh-thánh không được dùng nữa.

17. While new energy-efficient lighting products typically cost more up front, they consume much less energy during their lifetime, sahutgiammo.comng you money in the long run.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Lớp 9, Lý Thuyết Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax + B (A ≠ 0)

Các sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm chi phí điện thường đắt hơn, mà lại tiêu hao năng lượng ít hơn những trong thời gian sử dụng, chũm nên giúp cho bạn giảm túi tiền về lâu dài.