các từ này thường được dùng với ý nghĩa là phù hợp, phù hợp hợp, hoà phù hợp với điều gì đó.. “Out of keeping with” tất cả nghĩa ngược lại.

Bạn đang xem: In keeping with là gì

lấy ví dụ 1. In keeping with my new dress, I decided lớn wear a pair of black shoes.(Để phù hợp với chiếc váy mới, tôi quyết định mang trong mình 1 đôi giầy đen.)

2. “Keeping” nghĩa là gì?

keeping /"ki:piɳ/

- danh từ

+ sự giữ, sự giữ lại gìn, sự bảo quản

+ sự coi giữ, sự trông nom, sự bảo vệ

+ to lớn be in safe keeping: được thông qua cẩn thận, được bảo đảm an toàn chắc chắn

+ (pháp lý) sự giữ, sự tuân theo

+ (tài chính) sự giữ lại sổ sách

+ (thương nghiệp) sự làm chủ (một cửa hiệu)

+ sự tổ chức (lễ kỷ niệm)

+ sự hoà hợp, sự phù hợp, sự ưng ý ứng, sự ăn uống ý, sự ăn khớp

+ lớn be in keeping with something: hoà phù hợp với cái gì

+ to lớn be out of keeping with something: không hợp với cái gì, không ưng ý ứng với mẫu gì

- tính từ

+ giữ được, để được, để dành riêng được

+ keeping applé: táo bị cắn dở để được

- hễ từ mang nghĩa là giữ lại (ai/cái gì), giữ vững, liên tục (làm gì đó),… 

3. Cách sử dụng cấu tạo Keep trong giờ đồng hồ Anh

- S + keep on + at somebody + for/about something: Ai đó lải nhải cùng với ai về chuyện gì.

Ex:

When bởi you stop keeping on at me about that?Khi nào bạn mới thôi lải nhải với tôi về chuyện đó?

- S + keep + somebody/something + adj : Ai đó giữ ai/cái gì nghỉ ngơi trạng thái gì

Ex:

My mom always tries to keep our house clean.Mẹ tôi luôn luôn cố giữ mang lại nhà sạch sẽ. 

- S + keep (on) + V-ing : Ai đó liên tục làm gì

Ex:

My mèo keeps (on) trying khổng lồ jump on the table.Chú mèo tiếp tục nỗ lực nhảy lên bàn.

- Keep a tight rein on someone/something: nghĩa là kiểm soát cảnh giác ai/cái gì

Ex:

Sarah keeps a tight rein on her children.Sarah kiểm soát cẩn trọng con của cô ấy ấy.

- Đơn giản nhất, ta có cấu tạo Keep + N có nghĩa: giữ một cái gì đó. 

Ex:

Keep the change.Giữ tiền lẻ đi. 

- S + keep + somebody + from + V-ing : Ai kia giữ/ngăn không cho ai có tác dụng gì

Ex:

Difficulties can’t keep him from reaching his targetNhững trở ngại không thể phòng anh ta đạt kim chỉ nam của mình.

- Keep track (of someone/something): theo ngay cạnh ai đó, việc gì đó để cập nhật thông tin.

Xem thêm: Code Thuật Toán Tìm Kiếm Theo Chiều Rộng Trong C, Tìm Kiếm Theo Chiều Rộng Trong C

Ex:

She keeps track of the suspects.Cô ấy theo dõi đều kẻ tình nghi.

- S + keep + N/V-ing + from someone: đậy chuyện gì ngoài ai 

Ex:

Linh keeps having a cat from her mom. Linh giấu vấn đề nuôi mèo với người mẹ mình. 

- Keep your nose to the grindstone: làm vấn đề chăm chỉ, không giảm ngơi. 

Ex:

My quái dị always keeps his nose to lớn the grindstone.Sếp của tớ luôn thao tác chăm chỉ.