vui mừng·vui·vui sướng·hân hoan·mừng rỡ·vui vẻ·hài lòng·hạnh phúc

*

24 bọn họ thật sung sướng biết bao khi hội nghị năm 1998 “Sống theo mặt đường lối của Đức Chúa Trời” sắp bắt đầu!
How fine if we can be like Job and make Jehovah’s heart glad by trusting in Him, và not place any undue importance on ourselves or on the material things that are available!
Thật là điều tốt thay nếu chúng ta cũng có thể giống như Gióp, là Đức Giê-hô-va vui lòng bởi vì sự tin cậy nơi Ngài và không thật coi trọng con fan ta tuyệt của cải mà ta có!
In that way I didn"t know much of what was going on outside, & I was always glad of a bit of news. ""Have you never heard of the League of the Red- headed Men?"he asked with his eyes open. ""Never."""Why, I wonder at that, for you are eligible yourself for one of the vacancies."""And what are they worth?"
Bằng cách đó, tôi đắn đo nhiều về hồ hết gì đã xảy ra ở bên ngoài, cùng tôi luôn luôn luôn vui mừng một ít tin tức. " chúng ta đã lúc nào nghe nói của Liên đoàn của phái nam đầu đỏ? " Ông hỏi với đôi mắt của chính bản thân mình mở. ""Không bao giờ. " " trên sao, tôi trường đoản cú hỏi rằng, các bạn có đủ đk cho mình trong những vị trí tuyển chọn dụng."" và họ là các thứ giá trị? "
Above all, they will make Jehovah’s heart glad because he pays attention to lớn our conversations and he rejoices when we use our tongue in the right way.

Bạn đang xem: Glad là gì


Trên hết những sự, việc đó sẽ làm vui lòng Đức Giê-hô-va vì Ngài chăm chú đến cách thủ thỉ của bọn họ và vui miệng khi bọn họ dùng lưỡi đúng cách.
“And Eve, his wife, heard all these things và was glad, saying: not for our transgression we never should have had seed, and never should have known good & evil, and the joy of our redemption, và the eternal life which God giveth unto all the obedient.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Sinh Học 12 Và Cách Giải, Phương Pháp Giải Bài Tập Sinh Hoc


“Và Ê Va, vợ của ông, lúc nghe đến được hầu như lời này, bà cực kỳ hân hoan nhưng nói rằng: sự tội vạ của bọn họ thì họ không bao giờ có con cháu, cùng sẽ không bao giờ được biết điều thiện ác, cùng hưởng niềm vui của sự cứu chuộc cùng cuộc sống thường ngày vĩnh cửu mà lại Thượng Đế ban cho đầy đủ ai biết vâng lời.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M