Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học năm 2016 - 2017 giúp những em học sinh lớp 9 ôn tập, tích lũy kinh nghiệm tay nghề giải đề cùng biết cách phân chia thời gian phù hợp trong từng bài thi. Nhằm mục đích đạt công dụng cao trong hội thi giải Toán qua mạng Internet. Mời những em cùng xem thêm nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 năm học năm 2016 - 2017 tất cả đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng ngực năm 2016 - 2017

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: giá trị của biểu thức biết x² - 4x + 1 = 0 là ...

Bạn đang xem: Luyện thi giải toán qua mạng lớp 9 có đáp án

Câu 2: giá trị của x vừa lòng là x = ...


(Nhập công dụng dưới dạng phân số về tối giản)

Câu 3: Số dương x thỏa mãn |x - 4| = 5 là x = ...

Câu 4: Số các tự nhiên n thỏa mãn: 5(2 - 3n) + 42 + 3n ≥ 0 là ...

Câu 5: Tính:

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện xác minh của phương trình là:

A) x # 0; ±1 B) x = ±1 C) x # ±1 D) x # 0

Câu 2: trường hợp a + b = 6 a³ - b³ = 0 thì a = ...

Câu 3: mang lại hình thanh ABCD đáy bé dại AB. Giả sử M, N là trung điểm hai ở kề bên và MN = 5cm. Biết diện tích s hình thang là 10cm². Vậy độ dài mặt đường cao của hình thang là:

A) 1cm B) 4cm C) 3cm D) 2cm

Câu 4: quý hiếm của biểu thức A = x³ + y³ + 3x²y + 3xy² cùng với x + y = 5 là A = ....

Câu 5: tìm m sao để cho phương trình (9x + 1)(x - 2m) = (3x + 2)(3x - 5) dấn x = 1 làm nghiệm.


Câu 6: Giải bất phương trình 5 - 3x > -10 ta được kết quả là:

A) x ≤ 5 B) x > 5 C) x B) x + y = -4C) x + y = 2D) x + y = -2

Câu 11: Tổng những nghiệm của phương trình (x² - 4).(x² - 10) = 72 là ...

Câu 12: mang lại biểu thức . Cùng với a > b > 0 với 2(a² + b²) = 5ab thì giá bán rị biểu thức p là ...

Bài 3: Đi search kho báu

Câu 1: Số nghiệm của phương trình x² + 5x + 10 = 0 là:

A) 2 B) 3 C) 1 D) 0

Câu 2: nếu như a, b,c là những số khác 0 cùng a = ab; b = 3c thì a/c = ...

Câu 3: giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = 3x² + y² + 2xy + 4x là ...


Câu 4: Số những số nguyên x nhằm nhận quý hiếm nguyên là ...

Câu 5: Tập hợp những giá trị x thỏa mãn (x - 1)² = 2016. |x - 1| là ...

(Nhập những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần, phương pháp nhau vì chưng dấu ";")

Câu 6: tra cứu x biết x + 2x + 3x + ... + 2016x = 2017.2018.

Câu 7: cho biểu thức A = x4 + x². Với đa số giá trị x thỏa mãn nhu cầu |x| = 2 thì A = ...

Câu 8: Số các giá trị của x nhằm phân thức có giá trị bởi 0 là ...

Câu 9: đến ABCD là hình thoi. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A) ABCD là hình thang

B) ABCD là tứ giác

C) ABCD là hình bình hành

D) ABCD là hình vuông

Câu 10: ví như (a + b)² = 5 thì (a + b)6 = ...

Câu 11: bao gồm bao nhiêu quý hiếm của x để x3 - 8 = (x - 3)3?

A) 1 B) 0 C) 3 D) 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng ngực năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1: 3Câu 2: 5/2Câu 3: 9Câu 4: 5Câu 5: 99

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: CCâu 2: 3Câu 3: DCâu 4: 125Câu 5: 1Câu 6: CCâu 7: DCâu 8: 2Câu 9: 0Câu 10: BCâu 11: 0Câu 12: 1

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1: DCâu 2: 6Câu 3: -2Câu 4: 4Câu 5: -2015; 2017Câu 6: 1009/1004Câu 7: 20Câu 8: 0Câu 9: DCâu 10: 125Câu 11: A

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng eo năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: Điều kiện của x thỏa mãn nhu cầu là:

A) không tồn tại x B) x ≥ -1 C) x ≥ 0 D) x ≤ -1

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây có giá chỉ trị bằng căn bậc nhì số học của 49?


A) √72 B) √-72 C) -√(-7)2 D) -√72

Câu 3: Căn bậc hai nào tiếp sau đây có cực hiếm là 0,9?

A) √0,081 B) √0,81 C) √8,1 D) √81

Câu 4: Tính với x = 0 ta được tác dụng là ...

Câu 5: mang lại phân thức . Nhân tử bình thường của tử và mẫu là:

A) 4a B) 4b C) 12b D) 12a

Câu 6: Tính √2,89 + √0,09 = ...

Câu 7: So sánh: 2 cùng √5 - 3 ta được công dụng là 2 ... √5 - 3.

Câu 8: quý giá của biểu thức (x - 2).(x4 + 2x³ + 4x² + 8x + 16) cùng với x = 3 ta được tác dụng là:

Câu 9: giá chỉ trị lớn số 1 của biểu thức A = 6x - x² là ...

Câu 10: Tính A = √1 + √4 + √9 + ... + √81 + √100 = ...

Bài 2: tìm kiếm cặp bởi nhau

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: tìm kiếm x biết x1 - x + 1/4 = 0

Câu 2: Nghiệm của phương trình là x = ...

Câu 3: Tính (√121 + √169 + √64) : 2 = ...

Câu 4: xác minh a sao cho: (6x³ - 7x² + x + a) phân tách hết cho (2x + 1).

Câu 5: trước đây 5 năm, tuổi của Na bằng nửa tuổi của mãng cầu sau 4 năm nữa. Hãy cho thấy thêm tuổi hiện nay của Na.

Câu 6: cực hiếm đa thức A = x7 - 80x6 + 80x5 - 80x4 + 80x³ - 80x² + 80x + 15 cùng với x = 79 ta được A = ...

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Vô Tỉ Lớp 10, 100 Bài Tập Phương Trình Vô Tỷ Hay Và Khó

Câu 7: tìm kiếm x để biểu thức x² - 20x + 5 đạt giá bán trị nhỏ dại nhất.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng eo năm 2016 - 2017

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: ACâu 2: ACâu 3: BCâu 4: 2Câu 5: ACâu 6: 2Câu 7: >Câu 8: 211Câu 9: 9Câu 10: 55

Bài 2: tìm cặp bởi nhau

(1) = (12); (2) = (10); (3) = (19); (4) = (6); (5) = (20); (7) = (17); (8) = (18); (9) = (15); (11) = (14); (16) = (19)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: 0,5Câu 2: -7Câu 3: 3Câu 4: 3Câu 5: 14Câu 6: 94Câu 7: 10

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
hutgiammo.com