– Chọn bài bác -Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩnBài 2: Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩnBài 3: Giải hệ phương trình bằng phương thức thếBài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốBài 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trìnhÔn tập chương 3

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 9 bài 4: hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số khiến cho bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học xuất sắc toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 25 trang 11 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

c) Điểm N nằm trên tuyến đường thẳng (d): 3x – 5y = 1 gồm hoành độ bằng 2 nên tung độ của N bằng: 3.2 – 5y = 1 ⇔ -5y = -5 ⇔ y = 1

Điểm N( 2; 1)

Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua M(-2; 9) với N(2; 1) phải tọa độ của M và N nghiệm đúng phương trình hàm số.