Những đơn vị tham gia quan hệ hợp đồng vào hoạt động đầu tư xây dựng được gọi tầm thường là công ty thầu xuất bản (tiếng Anh: Construction contractor). Không chỉ có có chủ đầu tư, công ty thầu xây dựng cũng có thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định.

Bạn đang xem: General contractor là gì

Bạn đã xem: General contractor là gì

Nhà thầu tạo (Construction contractor)

Nhà thầu xuất bản - danh từ, trong giờ đồng hồ Anh được call làConstruction contractor

"Đấu thầu là câu hỏi đặt giá để xây dựng một dự án, thiết lập một sản phẩm, gia tài hoặc đầu tư và chứng khoán tài chính, trong các số ấy người ý muốn mua phải tuyên chiến và cạnh tranh với những người dân khác. Thông thường, tín đồ đấu thầu chào giá thành thấp tuyệt nhất hoặc giá bán cao nhất. Thông thường, người chào giá bán thầu cao nhất sẽ chiến hạ thầu." (TheoTừ điển tài chính học, Đại học tài chính Quốc dân)

Theo hiện tượng xây dựng năm 2014, "Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ đk năng lực vận động xây dựng, năng lực hành nghề thành lập khi tham gia quan hệ giới tính hợp đồng vào hoạt động chi tiêu xây dựng."

Quyền với nghĩa vụ trong phòng thầu trong việc support lập dự án, cai quản lí dự án đầu tư chi tiêu xây dựng

Về quyền

- Yêu cầu chủ chi tiêu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn được giao;

- Được bảo lãnh quyền cài trí tuệ so với sản phẩm bốn vấn của bản thân theo nguyên lý của pháp luật;

- phủ nhận thực hiện tại yêu mong trái lao lý của chủ đầu tư;

Về nghĩa vụ

- thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã có được kí kết tương xứng với điều kiện năng lực vận động xây dựng theo chính sách của pháp luật;

- phụ trách về chất lượng công việc theo hợp đồng đã có được kí kết;

- bồi thường thiệt sợ hãi khi áp dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn chỉnh kĩ thuật, giải pháp kĩ thuật, tổ chức quản lí khôngphù hợpvà phạm luật hợp đồng làm cho thiệt hại mang đến chủ đầu tư;

- những nghĩa vụ không giống theo cơ chế của đúng theo đồng với của pháp luật có liên quan.

Quyền cùng nghĩa vụ ở trong phòng thầu vào việc thi công xây dựng công trình

Về quyền

- Yêu ước chủ đầu tư và những bên liên quan hỗ trợ thông tin, tài liệu giao hàng cho công tác kiến thiết xây dựng;

- lắc đầu thực hiện nay yêu cầu không tính nhiệm vụ xây đắp xây dựng và bên cạnh hợp đồng thiết kế xây dựng;

- Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;

- Thuê bên thầu phụ thực hiện thi công xây dựng theo vẻ ngoài của vừa lòng đồng kiến tạo xây dựng;

- các quyền không giống theo chế độ của hòa hợp đồng thi công xây dựng và chế độ của luật pháp có liên quan.

Về nghĩa vụ

- Chỉ được nhận thầu kiến thiết xây dựng cân xứng với điều kiện năng lượng hoạt động, năng lực hành nghề xây đắp xây dựng;

- vâng lệnh tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn chỉnh kĩ thuật đến công trình; lập hồ sơ thiết kế xây dựng thỏa mãn nhu cầu yêu ước của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, bề ngoài của vừa lòng đồng xây cất xây dựng và lý lẽ của pháp luật có liên quan;

- phụ trách về chất lượng sản phẩm xây cất do mình đảm nhiệm trong đó; phụ trách về chất lượng thiết kế của phòng thầu phụ (nếu có).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Codependent Là Gì ? Codependency Là Gì ? Codependency Là Gì

Công ty thầu phụ lúc tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm về công dụng thiết kế trước nhà thầu bao gồm và trước pháp luật;

- thống kê giám sát tác giả xây cất xây dựng trong thừa trình thi công xây dựng;

- không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tứ và thiết bị xuất bản trong nội dung xây đắp xây dựng của công trình xây dựng sử dụng vốn đơn vị nước;

- đền bù thiệt sợ khi đặt ra nhiệm vụ khảo sát, thực hiện thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, qui chuẩn xây dựng, chiến thuật kĩ thuật, technology không tương xứng gây ảnh hưởng đến unique công trình và vi phạm luật hợp đồng kiến tạo xây dựng;

- các nghĩa vụ không giống theo phương pháp của hòa hợp đồng xây đắp xây dựng và qui định của lao lý có liên quan. (Theo chế độ xây dựng năm 2014)