Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Function

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một công thức toán học ví dụ hoá mối liên hệ giữa những giá trị của một tập hợp các biến tự do xác định giá trị các biến phụ thuộc.
function hàm, hàm số; chức năng // tác dụng, vận hành
f. Of bounded variation hàm tất cả biến phân bị chặn f. Of a complex(real) variable hàm đổi thay số phức thực f. Of concentration (thống kê) hàm tập trung f. Of dispersion (toán tởm tế) hàm phân tán f. Of exponential type hàm phong cách mũ f. Of finite genus (giải tích) hàm tất cả giống hữu hạn f. Of f. Hàm của hàm, hàm hợp f. Of infinite type hàm hình dạng vô hạn, hàm kiểu rất đại f. Of limited variation hàm gồm biến phân bị chặn f. Of maximun type hàm kiểu rất đại, hàm giao diện vô hạn f. Of minimum type (giải tích) hàm kiểu rất tiểu f. Of position các chất trí f. Of random variable (xác suất) hàm cuả vươn lên là ngẫu nhiên f. Of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ dị, yếu tố kỳ dị f. Of tư vấn hàm tựa absolutely additive mix f. Hàm tuyệt đối cộng tính absolute monotonic f. Hàm đơn điệu tốt đối acylic f. Hàm ko tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc thù của tập hợp thống kê algebraic(al) f. Hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cầm cố phiên analytic(al) f. Hàm giải tích antihyperbolic f. S. Hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. Hàm lượng giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. Hàm xác định diện tích (trong không gian Mincopxki) arithmetric f. Hàm số học associated integral f. Hàm nguyên liên đới asympotic distribution f. Hàm bày bán tiệm cận atomic set f. Hàm tập vừa lòng nguyên tử automorphic f. Hàm tự đẳng cấu beta f. Hàm bêta bicomplex f. Hàm tuy vậy phức bicontinuous f. Hàm song liên tục biharmonic f. Hàm tuy nhiên điều hoà bijective f. Hàm song ánh bilinear f. Hàm tuy nhiên tuyến tính Boolean f. Hàm Bun bounded f. Hàm bị chặn bounded set f. Hàm tập bị chặn carries f. Hàm mang characteristic f. Hàm đặc trưng circular cylinder f. Hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. Hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. Hàm đối xứng tròn class f. Hàm lớp closure f. Hàm đóng close-to-convex f. Hàm gần lồi combinable f. Hàm hòa hợp được comparable f. Hàm so sánh được complementary f. Hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi phân đường tính ko thuần nhất) complementary error f. Hàm không nên bù complete analytic f. Hàm giải tích đầy đủ completely additive set f. (giải tích) hàm tập hợp cùng tính hoàn toàn completely defined f. (logic học) hàm xác minh khắp nơi complex f. Hàm số phức complex velocity f. Hàm tốc độ phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (logic học) hàm tính được concave f. Hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm hết sức bội suy biến conical f. Hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp nội dung f. Hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm khôn xiết bội tiệm cận continuous f. Hàm liên tục control f. Hàm kiểm tra control-allowable f. Hàm tinh chỉnh và điều khiển cho phép convex f. Hàm lồi coordinate f. Hàm toạ độ cost f. Hàm giá (trị) countable additive phối f. Hàm tập hợp cùng tính đếm được covariance f. Hàm hiệp phương sai criterion f. Hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative frequency f. Hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. Hàm chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. Hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu density f. Hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. Hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. Hàm khai triển được differentiable f. Hàm đem vi phân được digamma f. Hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. Hàm tiêu tán distance f. Hàm khoảng chừng cách distribution f. Hàm phân phối dominant f. Hàm số trội doubly periodic f. Hàm tuy nhiên tuần hoàn drriving f. Hàm đầy elementary f. Hàm sơ cấp elementary symmetric f. Hàm đối xứng gồm bản elementary transcendental f. Hàm rất việt sơ cấp elliptic(al) f. Hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. Hàm trụ eliptic elliptic modular f. Hàm môđunla eliptic energy f. Hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. Of zero type hàm nguyên một số loại cực tiểu entrire rational f. Hàm hữu tỷ nguyên envolope f. Hàm bao equimeasurable f. Hàm đồng đẳng đo được eror f. Hàm sai số, hàm độ sai, tích phân phần trăm sai số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. Hàm chẵn expenditure f. Hàm chi phí explicit f. Hàm hiện expomential f. Hàm mũ factorable f. Hàm nhân tử hoá được factorial f. Hàm giai thừa finite f. Hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. Nắm vị, hàm lực forcing f. Hàm cưỡng bức không lấy phí f. Hàm trường đoản cú do frequency f. Hàm tần số frequency distribution f. Hàm mật độ, mật độ phân phối gamma f. Hàm gama general recursive f. Hàm đệ quy toàn phần generating f. Hàm sinh Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton harmonic f. Hàm điều hoà holomorphic f. Hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. Hàm thuần nhất homographic f. Hàm solo ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. Hàm hypebolic ngược hyperconical f. Hàm hết sức nón hyperelliptic f. Hàm khôn xiết eliptic hypergeometric f. Hàm hết sức bội hyperharmonic f. Hàm khôn cùng điều hoà implicit f. Hàm ẩn impulse f. Hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (logic học) hàm xác minh không trả toàn increasing f. Hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. Hàm chỉ tiêu của hàm nguyên initial f. (logic học) nguyên hàm injective f. Hàm solo ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. Of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn chỉnh tắc integral algebraic f. Hàm đại số nguyên integral transcendental f. Hàm siêu việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng chừng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. Hàm vòng ngược, lượng chất giác ngược inverse hyperbolic f. Hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. Lượng chất giác ngược, hàm vòng ngược irrational f. Hàm vô tỷ iterated f. Hàm lặp iterative impedance f. Hàm tổng trở lặp jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. Hàm sẽ biết lacunary f. Hàm tổng Lagrangian f. (vật lí) hàm Lagrăng, cụ động lực lifting f. Hàm nâng limited f. Hàm bị chặn linear f. Hàm tuyến đường tính linear integral f. Hàm nguyên đường tính locally constant f. Hàm hằng địa phương logarithmic f. Hàm lôga logarithmic trigonometric f. Hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. Hàm bao gồm lôga lồi logical f. (logic học) hàm lôgic logistic f. (toán ghê tế) hàm lôgittic loss f. Hàm tổn thất many-valued f. (giải tích) hàm nhiều trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. Hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. Hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. Hàm rất tiểu modular f. Hàm môđunla moment generating f. Hàm sinh các mômen monodrome f. Hàm đơn đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích 1-1 diễn monogenic f. Of complex variable (giải tích) hàm phát triển thành phức đơn diễn monotone f. (giải tích) hàm đối kháng điệu multiform f. Hàm nhiều trị multilinear f. Hàm đa con đường tính multiple f. Hàm bội multiple valued f. Hàm nhiều trị multiplicative f. Hàm nhân tính multivalent f. Hàm đa diệp multivalued f. Hàm nhiều trị natural trigonometrical f. Hàm vị giác từ nhiên negatively infinite f. Hàm âm to vô hạn non-analytic f. Hàm ko giải tích non-differentiable f. Hàm ko khả vi nn-negative additive f. Hàm cộng tính ko âm non-periodic f. Hàm không tuần hoàn non-uniform f. Hàm không solo trị normal f. Hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn chỉnh hoá null f. Hàm không numerical f. Hàm bởi số objective f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. Hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm 1-1 trị operator f. Hàm toán tử order f. Hàm đồ vật tự orthogonal f.s. Hàm trực giao oscillating f. Hàm dao động parabolic(al) cylinder f. Hàm trụ parabolic partial f. Hàm bộ phận partial recursive f. Hàm đệ quy bộ phận partition f. Hàm phân hoạch pattern f. Hàm sơ thứ (dùng để tính các bạn dạng bất biến) periodie f. Hàm tuần hoàn p-harmonic f. Hàm p- điều hoà phase f. Hàm pha phi f. Hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. Hàm thường xuyên từng mảnh piecewise regular f. Hàm bao gồm quy từng mảnh plurisubharmonic f. Hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. Hàm đa giác polyharmonic f. Hàm nhiều điều hoà possibility f. Hàm khả năng positive f. Hàm dương positive definite energy f. Hàm năng lượng xác định dương positive real f. Hàm thực dương positively infinite f. Hàm dương béo vô hạn potential f. Vậy vị, hàm lực, nhiều điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive f. Hàm nguyên thuỷ propagation f. Hàm truyền propositional f. Hàm mệnh đề pseudoanalytic f. Hàm trả giải tích pseudo-periodic f. Hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous mix f. Hàm tập hợp thuần loại gián đoạn quasi-nanlytic f. Hàm tựa eliptic quasi-periodic f. Hàm tựa tuần hoàn quaternion f. Hàm quatenion radical f. Hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. Hàm quyết định đã thốt nhiên hoá rational f. Hàm hữu tỷ rational fractional f. Hàm phân hữu tỷ rational integral f. Hàm nguyên hữu tỷ reactance f. Hàm điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm lấy quý giá thực reciprocal f. Hàm thuận nghịch recursive f. Hàm đệ quy reduced characteristic f. Hàm đặc thù rút gọn regular f. Hàm đều regular f. Of a complex variable hàm vươn lên là phức đều relate f.s những hàm phụ thuộc remainder f. Hàm các số dư ring f. Hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. Hàm im ngựa schlicht f. Hàm (giải tích) đối kháng diệp self-impedance f. Hàm trường đoản cú trở semi-continuous f. Hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm nguy hiểm liên tiếp phối f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. Hàm dấu, hàm xicnum simple (analytic) f. Hàm (giải tích) đối chọi diệp single-valued f. Hàm đối kháng trị singly periodic f. Hàm tuần hoàn đơn singular f. Hàm kỳ dị sinusoidal f. Hàm sin slope f. Hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị source f. Hàm nguồn, hàm Grin spectral f. Hàm phổ spherical wave f. Hàm sóng cầu spheroidal wave f. Hàm sóng bỏng cầu square-integrable f. Hàm gồm bình phương khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển học) xác suất chuyển tiếp stored energy f. Hàm biến tấu năng lượng stream f. Hàm dòng căng thẳng f. Hàm ứng suất stroke f. (logic học) hàm Sefơ subharmonic f. Hàm rất điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. Hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm sức nóng độ chạy thử f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. Hàm tứ diện totally additive mix f. Hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính transcendental f. Hàm cực kỳ việt transfer f. Hàm truyền trial f. (giải tích) hàm đại lý (thuộc không khí cơ sở) trigonometric(al) f.s lượng chất giác triply periodic f. Hàm tam tuần hoàn truth f. (logic học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không biến thành chặn uniform f. Hàm solo trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định xuất sắc đều nhất unit step f. Hàm bậc thang solo vị univalent f. (giải tích) hàm đối chọi diệp universal f. (logic học) hàm utility f. Hàm lợi ích varied flow f. Hàm mẫu biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. Hàm sóng vectơ wave f. Hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f.

Xem thêm: Step By Step Là Gì - Cùng Tìm Hiểu Cụm Từ Step By

Hàm siêu cầu đới
chức năngadministrative function: chức năng hành chánhcommercial function: chức năng thương mạicontrol function: chức năng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive function: chức năng hành chánhfunction bond: trái khoán chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tính năng của một sản phẩmfunction of exchange: công dụng trao thay đổi (của tiền tệ)implicit function: tính năng nội tạiinvestment function: chức năng đầu tưlimited function wholesaler: nhà bán buôn có tác dụng hạn chếmain function of a product: chức năng chính của sản phẩmmarketing function: công dụng của tiếp thịselling function: tính năng tiêu thụsupply function: tác dụng cung ứngtab function: công dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm tiêu dùng Ando-ModiglianiCES production function: hàm lượng sản xuất CES (có hệ số co dãn sửa chữa không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chí Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cung ứng Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm tiện ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số sản xuất DouglasFriedman"s money demand function: hàm ước tiền FriedmanHicksion demand function: hàm mong HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm lợi ích bóc được cộng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm đặc trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demand function: hàm mong đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor demand function: hàm cầu có đk cho yếu tố sản xuấtconditional probability density function: hàm mật độ xác suất tất cả điều kiệnconsumer"s demand function: hàm cầu cho người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm phần trăm liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số giá thành tổn. Criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân phối xác suấtcumulative probability function: hàm phần trăm tích lũydemand for money function: hàm mong tiền tệdemand function: hàm số nhu cầudemand function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm chi tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm chế tạo với hệ số cố địnhglobal maximum of a function: cực đại toàn bộ của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu tổng thể của hàm sốhabit- creating demand function: hàm mong tập tiệm (tiêu dùng)habit- creating demand function: hàm mong tạo tập quán (tiêu dùng)habit-creating demand function: hàm ước tạo vì tập cửa hàng (tiêu dùng)hicksian demand function: Hàm mong Hickshomogeneous production function: hàm phân phối thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm kim chỉ nam gián tiếpindirect utility function: hàm bổ ích gián tiếpindirect utility function: hàm tiện ích gián tiếpinput demand function: hàm ước yếu tố đầu vàoinvestment demand function: hàm mong đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm cung cấp tuyến tínhlong run cost function: hàm giá cả dài hạnmarket demand function: hàm mong thị trườngmonotonic function: hàm đối chọi điệu, không biến hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốreaction function: hàm phản bội ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số phản ứng tiêu thụsaving function: hàm huyết kiệmsaving function: hàm số huyết kiệmshort run cost function: hàm giá cả ngắn hạnsocial welfare function: hàm phúc lợi an sinh xã hộisocial-welfare function: hàm số an sinh xã hộisubhomogeneous production function: hàm tiếp tế thuần duy nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm cấp dưỡng thuần túy tuyệt đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh mức của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm cầu không được đền rồng bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: ko điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm không của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số chế tạo Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số giá tiền tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: rất đại cục bộ của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu toàn cục của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền cực hiếm của hàm sốsales response function: hàm số phản bội ứng tiêu thụsaving function: hàm số ngày tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xã hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: phương diện mức của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: không điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velocity function : hàm số vận tốc § velocity depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng