establish tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp phát âm establish giọng phiên bản ngữ. Trường đoản cú đồng nghĩa, trái nghĩa của establish.

Bạn đang xem: Establish nghĩa là gì


Từ điển Anh Việt

establish

/is"tæbliʃ/

* ngoại đụng từ

lập, thành lập, thiết lập, loài kiến lập

to establish a government: lập chính phủ

to establish diplomatic relations: con kiến lập tình dục ngoại giao

đặt (ai vào trong 1 địa vị...)

chứng minh, xác minh (sự kiện...)

đem vào, chuyển vào (thói quen, tín ngưỡng...)

chính thức hoá (nhà thờ)

củng cố, có tác dụng vững chắc

to establish one"s reputation: củng cụ thanh danh

to establish one"s health: mang lại sức khoẻ

to establish oneself: sinh cơ lập nghiệp; định hình cuộc sống

to establish oneself as a grocer: sinh cơ lập nghiệp bởi nghề buôn bán tạp phẩm

establish

thiết lập


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

establish

* kinh tế

lập

mở (thư tín dụng)

sáng lập (xí nghiệp)

thành lập

thiết lập

xác lập

xây dựng

* kỹ thuật

thành lập

xây dựng

xây dựng:

đặt ra


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô search kiếm với xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ ý muốn xem.

Xem thêm: Virut Kí Sinh Ở Vi Sinh Vật, Thực Vật Và Côn Trùng, Các Loại Virut Kí Sinh Ở Vi Sinh Vật


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*