Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Delicate nghĩa là gì

*
*
*

delicate
*

delicate /"delikit/ tính từ thanh nhã, thanh tú, thánh thúdelicate features: nét mặt thanh tú mỏng manh, mảnh khảnh, mảnh dẻ; dễ vỡ (đồ thuỷ tinh...)delicate health: sức khoẻ mỏng manhdelicate china-ware: đồ sứ dễ vỡ tinh vi, tinh xảo, tinh tế; khéo léo, nhẹ nhàng; mềm mạia delicate hand: bàn tay mềm mạia very delicate operation: (y học) một ca mổ rất tinh vito give a delicate him: gợi ý khéo, nhắc khéo tế nhị, khó xửa delicate subject: vấn đề tế nhịa delicate stituation: hoàn cảnh khó xử lịch thiệp, khéo (trong cách đối xử), nhã nhặn, tế nhị, ý tứ nhẹ, nhạt, phơn phớt (màu)a delicate colour: màu phơn phớt nhạy cảm, thính, nhạya delicate ear: tai thínha delicate balance: cân nhạy ngon; thanh cảnhdelicate food: món ăn thanh cảnh nâng niu chiều chuộng, cảnh vẻ, yểu điệu, ẻo lả mềm yếudelicate living: lối sống cảnh vẻdelicate upbringing: cách dạy dỗ nâng niu chiều chuộng (thơ ca) vui sướng, vui thích, khoái trí
*

*

*

delicate

Từ điển Collocation

delicate adj.

VERBS be, feel, look The glasses looked very delicate. Her bones felt as delicate as a bird"s. | become

ADV. extremely, very | quite, rather, somewhat a rather delicate child This is a somewhat delicate subject. | surprisingly He had a surprisingly delicate touch. | politically a politically delicate situation

Từ điển WordNet


adj.

exquisitely fine and subtle and pleasing; susceptible to injury

a delicate violin passage

delicate china

a delicate flavor

the delicate wing of a butterfly

marked by great skill especially in meticulous technique

a surgeon"s delicate touch

of an instrument or device; capable of registering minute differences or changes precisely

almost undetectable with even the most delicate instruments
Xem thêm: Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: dainty fine fragile frail light mild sensitive soft tenderant.: coarse crude gross indelicate rude