Câu 1: Hãy chọn phương pháp ghép đúng: Tin học là một trong những ngành khoa học bởi đó là ngành

A. Nghiên cứu máy vi tính điện tử

B. Sử dụng máy vi tính điện tử

C. Được hình thành trong nền thanh nhã thông tin

D. Bao gồm nội dung, mục tiêu, phương thức nghiên cứu vớt riêng

Đáp án : D

Giải thích :

Tin học là 1 trong ngành công nghệ vì giống hệt như các ngành công nghệ khác nó cũng đều có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu vớt riêng.

Bạn đang xem: Đề thi tin học 10 hk1

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của làng mạc hội hiện thời là gì?

A. Sự thành lập và hoạt động của những phương luôn tiện giao thông

B. Sự ra đời của dòng sản phẩm bay

C. Sự ra đời của sản phẩm tính năng lượng điện tử

D. Sự ra đời của sản phẩm cơ khí

Đáp án : C

Giải mê say :

Đặc điểm nhấn của xã hội hiện giờ là sự ra đời của sản phẩm tính năng lượng điện tử vì máy tính đã lộ diện ở khắp nơi, khắp những ngành nghề, nghành nghề khác nhau, chúng hỗ trợ hoặc cố kỉnh thế trọn vẹn con người.

Câu 3: Đặc thù của ngành tin học tập là gì?

A. Vượt trình nghiên cứu và cập nhật thông tin

B. Thừa trình phân tích và triển khai các ứng dụng không bóc tách rời việc cách tân và phát triển và sử dụng máy tính xách tay điện tử

C. Vượt trình phân tích và xử lí thông tin một bí quyết tự động

D. Thừa trình phân tích và ứng dụng những công rứa tính toán

Đáp án : B

Giải mê say :

Mỗi một ngành khoa học đều có một số đặc thù riêng. Trong đó, tính chất của ngành tin học tập là thừa trình nghiên cứu và triển khai những ứng dụng không bóc tách rời việc cải tiến và phát triển và sử dụng máy vi tính điện tử.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là phù hợp nhất về định nghĩa bit?

A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

B. Bao gồm chữ số 1

C. Đơn vị đo lượng thông tin

D. Một số có 1 chữ số

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là bit. Hình như còn có các đơn vị đo tin tức khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu 5: Tại sao đề nghị mã hoá thông tin?

A. Để thay đổi lượng thông tin

B. Tạo cho thông tin cân xứng với tài liệu trong máy

C. Để chuyển tin tức về dạng câu lệnh của ngôn ngữ máy

D. Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Giải ham mê :

Muốn máy tính xách tay hiểu được những tin tức đưa vào máy bé người cần được mã hóa tin tức dưới dạng các câu lệnh của ngôn từ máy làm cho thông tin cân xứng với dữ liệu trong thiết bị và biến đổi lượng tin tức đó.

Câu 6: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Đáp án : B

Giải phù hợp :

Đơn vị đo lượng thông tin cơ phiên bản là bit. Trong khi còn có các đơn vị đo tin tức khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.

Câu 7: Chọn câu tuyên bố đúng nhất trong số câu sau:

A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, trang bị in

C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, thiết bị quét (máy Scan)

D. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Đáp án : C

Giải thích :

Thiết bị ra dùng để đưa dữ liệu ra từ máy vi tính như màn hình, loa, sản phẩm in, vật dụng chiếu…

Thiết bị vào cần sử dụng để cung cấp thông tin vào máy tính xách tay như bàn phím, chuột, sản phẩm công nghệ quét…

Câu 8: Hệ thống tin học gồm các thành phần:

A. Tín đồ quản lí, máy tính và Internet

B. Sự cai quản lí và tinh chỉnh và điều khiển của bé người, phần cứng và phần mềm

C. Trang bị tính, phần mềm và dữ liệu

D. Thiết bị tính, mạng với phần mềm

Đáp án : B

Giải mê say :

Hệ thống tin học tập gồm các thành phần:

+ phần cứng gồm máy tính xách tay và một số trong những thiết bị liên quan

+ phần mềm gồm các chương trình.

+ Sự quản lí và tinh chỉnh của bé người.

Câu 9: Thiết bị như thế nào vừa là vật dụng vào vừa là vật dụng ra:

A. đồ vật chiếu

B. Màn hình

C. Modem

D. Webcam

Đáp án : C

Giải thích :

Modem là thiết bị dùng để làm truyền thông giữa các hệ thống máy tính trải qua đường truyền vị vậy modem vừa là trang bị vào vừa là thứ ra.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán cùng thuật toán:

A. Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm việc là câu hỏi nào đó mà ta muốn máy vi tính thực hiện

B. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các làm việc được thu xếp theo một trình tự khẳng định sao cho sau khi thực hiện tại dãy thao tác đó, từ input của câu hỏi này, ta nhận được Output yêu cầu tìm

C. Sơ đồ vật khối là sơ đồ diễn tả thuật toán

D. Cả cha câu trên các đúng

Đáp án : D

Giải say mê :

+ việc là bài toán nào đó mà ta muốn máy tính xách tay thực hiện.

+ Thuật toán (giải thuật) nhằm giải một bài bác toán là 1 trong những dãy hữu hạn các thao tác làm việc được sắp xếp theo một trình tự xác minh sao cho sau thời điểm thực hiện tại dãy thao tác làm việc đó, từ input đầu vào của việc này, ta nhận thấy Output buộc phải tìm.

+ Sơ vật dụng khối là sơ đồ biểu lộ thuật toán.

Câu 11: Thuật toán thu xếp bằng thay đổi chỗ cho dãy số A theo trơ trọi tự tăng dần tạm dừng khi nào?

A. Lúc M =1 và không hề sự đổi chỗ

B. Lúc số lớn nhất trôi về cuối dãy

C. Lúc ai > ai + 1

D. Tất cả các phương án

Đáp án : A

Giải thích hợp :

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ đến dãy số A theo đơn thân tự tăng dần tạm dừng khi:

+ M =1 thì trong hàng có một số trong những hạng phải không buộc phải đổi khu vực và thuật toán kết thúc

+ không hề sự thay đổi chỗ bởi vì với từng cặp số hạng cạnh bên trong dãy, nếu như số trước lớn hơn sau ta đổi chỗ chúng cho nhau và lặp đi lặp lại, cho tới khi còn số hạng làm sao đổi khu vực nữa thì dừng.

Câu 12: Cho thuật toán tìm giá trị bé dại nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;

Bước 2: Min ← ai, i ← 2;

Bước 3: ví như i Min thì Min ← ai;

Bước 4.2: i ← i+1, trở về bước 3.

Hãy lựa chọn những bước sai vào thuật toán trên:

A. Bước 2

B. Cách 3

C. Bước 4.1

D. Bước 4.2

Đáp án : C

Giải thích :

Bước 4.1: nếu ai> Min thì Min ← ai là sai vì chưng nếu ai> Min. Vậy sẽ có 1 số hạng ai lớn hơn Min. Vậy Min là bé dại nhất yêu cầu không thể gán ai mang lại Min. Cần sửa là nếu như ai Min.

Câu 13: Ngôn ngữ thiết kế bậc cao là?

A. Là ngữ điệu máy tính rất có thể trực tiếp hiểu và tiến hành được

B. Là ngôn từ gần với ngôn từ tự nhiên, có tính tự do cao cùng ít phụ thuộc vào vào các loại máy cố thể

C. Là ngôn ngữ rất có thể mô tả được tất cả các thuật toán

D. Là ngữ điệu mô tả thuật toán bên dưới dạng văn bản

Đáp án : B

Giải yêu thích :

Ngôn ngữ lập trình sẵn bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao với ít dựa vào vào loại máy nắm thể, thao tác làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức triển khai dữ liệu nhiều dạng.

Câu 14: Ngôn ngữ lập trình là:

A. Ngôn ngữ khoa học

B. Ngôn ngữ tự nhiên

C. Ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày

D. Ngôn ngữ để viết chương trình

Đáp án : D

Giải yêu thích :

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình giúp máy tính xách tay hiểu và triển khai được.

Câu 15: Ngôn ngữ lập trình ko cần chương trình dịch là:

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Đáp án : C

Giải đam mê :

Mỗi loại máy tất cả một ngôn ngữ máy riêng. Ngôn từ máy là ngôn từ duy nhất để viết lịch trình mà trang bị tính hoàn toàn có thể hiểu và thực hiện được.

Câu 16: Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

A. Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên đến phép

B. Độ phức tạp của thuật toán

C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Đáp án : D

Giải say mê :

Khi chắt lọc thuật toán nhằm giải một bài toán cụ thể cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

+ Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên mang đến phép

+ Độ phức tạp của thuật toán

+ Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...

Câu 17: Giải việc trên laptop được tiến hành qua mấy bước?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Giải việc trên máy vi tính được thực hiện qua 5 bước: khẳng định bài toán – chọn lựa thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu.

Câu 18: Tiêu chí chọn lọc hoặc thi công thuật toán là?

A. Kết quả về thời gian

B. Công dụng về không gian

C. Khả thi khi mua đặt

D. Toàn bộ đều đúng

Đáp án : D

Giải ưa thích :

Tiêu chí chọn lọc hoặc kiến thiết thuật toán là nhanh, tốn ít bộ nhớ, chạy được khi cài đặt.

Câu 19: Không thể thực hiện một... Mà ko cần... Trong dấu 3 chấm (...) tương ứng là:

A. Phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ

B. Phần mềm ứng dụng, hệ điều hành

C. Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

D. Hệ điều hành, phần mềm tiện ích

Đáp án : B

Giải mê say :

Không thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành. Bởi vì hệ điều hành tạo nên môi trường làm việc cho các phần mềm khác.

Câu 20: Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm ứng dụng

Đáp án : D

Giải mê say :

Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word) là phần mềm áp dụng vì nó được thiết kế dựa trên hầu hết yêu cầu chung của nhiều người trong việc soạn thảo văn bản.

Câu 21: Có mấy loại phần mềm ứng dụng:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Đáp án : C

Giải yêu thích :

Trong ứng dụng ứng dụng có ứng dụng công nạm và ứng dụng tiện ích.

Câu 22: Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A. Trí tuệ nhân tạo

B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

C. Văn phòng

D. Giải trí

Đáp án : B

Giải thích hợp :

Nhờ có laptop mà những việc khoa học kĩ thuật như việc xây cất kĩ thuật, xử lí những số liệu thực nghiệm, dự đoán thời tiết…được trực quan hơn, cấp tốc hơn, hoàn thiện và chi phí thấp.

Câu 23: Phần mềm trò chơi, coi phim, nghe nhạc,... Là ứng dụng của Tin học trong:

A. Giải trí

B. Tự động hóa và điều khiển

C. Văn phòng

D. Hỗ trợ việc quản lý

Đáp án : A

Giải phù hợp :

Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc... Là ứng dụng của Tin học vào giải trí. Các ứng dụng này thuộc với phần mềm xử lí ảnh, âm thanh khiến cho con tín đồ nhiều phương tiện vui chơi mới, phong phú.

Câu 24: Máy tính là 1 công nạm dùng để:

A. Cách xử lý thông tin

B. đùa trò chơi

C. Học tập

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Giải mê thích :

Máy tính là một trong công cụ dùng để làm giải trí, học tập tập, cập nhật thông tin, giải các bài toán kỹ thuật kĩ thuật, truyền thông, soạn thảo, in ấn và dán văn bản…

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng khi nói đến thuật ngữ Tin học:

A. Ngành công nghệ về up load thông tin auto dựa trên máy tính điện tử

B. Áp dụng máy vi tính trong các hoạt động xử lí thông tin

C. Máy tính và các công việc liên quan tiền đến máy tính xách tay điện tử

D. Lập chương trình mang lại máy tính

Đáp án : A

Giải ưa thích :

Tin học là ngành khoa học nghiên cứu và phân tích về giải pháp nhập, xuất, lưu trữ, truyền, up date thông tin auto dựa trên máy vi tính điện tử, sử dụng máy tính và ứng dụng đa số các nghành của xóm hội.

Câu 26: Những hành vi nào vi bất hợp pháp luật trong thực hiện Tin học:

A. Tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng

B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của đồng chí nào đó. Sao chép phiên bản quyền không hợp pháp

C. Lây lan virus qua mạng

D. Cả 3 giải đáp trên

Đáp án : D

Giải đam mê :

Những hành động nào vi phạm pháp luật trong thực hiện Tin học như tung phần đa hình ảnh, phim đồi trị lên mạng, xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của bè bạn nào đó, sao chép bạn dạng quyền không phù hợp pháp,lây lan virus qua mạng…

Câu 27: Quốc hội đã ban hành một số điều công cụ chống tội phạm tin học tập trong bộ chế độ hình sự vào trong ngày tháng năm nào:

C. 12/2005

Đáp án : B

Giải yêu thích :

Câu 28: Hãy chọn câu phát biểu đúng độc nhất khi nói về hệ điều hành

A. Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, hiệp thương thư điện tử

B. Hệ điều hành hỗ trợ môi trường giao tiếp giữa người tiêu dùng và hệ thống

C. Hệ điều hành quản lý thường được setup sẵn tự khi cấp dưỡng máy tính

D. Một cách thực hiện khác

Đáp án : B

Giải mê say :

Hệ quản lý điều hành là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một khối hệ thống với trọng trách tương tác giữa người tiêu dùng với máy tính và người dùng với hệ thống.

Câu 29: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram)

B. Bộ nhớ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)

C. Chip xử lý trung tâm

D. Kết quả khác

Đáp án : B

Giải ham mê :

Hệ điều hành quản lý được lưu trữ dưới dạng các môđun hòa bình trên bộ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).

Câu 30: Tìm câu sai trong những câu sau đây khi nói về hệ điều hành:

A. Hệ điều hành đảm bảo giao tiếp giữa người tiêu dùng và vật dụng tính

B. Công dụng chính của hệ điều hành và quản lý là tiến hành tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Hệ điều hành hỗ trợ các phương tiện đi lại và dịch vụ thương mại để người sử dụng tiện lợi thực hiện chương trình, quản lí lí chặt chẽ, khai thác các tài nguyên của sản phẩm tính một bí quyết tối ưu

D. Hệ điều hành quản lý Windows là hệ quản lý dùng mang lại máy tính cá thể của hãng Microsoft

Đáp án : B

Giải yêu thích :

+ Hệ quản lý là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một khối hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và sản phẩm công nghệ tính, cung ứng các phương tiện và thương mại dịch vụ để bạn sử dụng thuận lợi thực hiện nay chương trình, quản lí chặt chẽ, khai quật các tài nguyên của dòng sản phẩm tính một biện pháp tối ưu. Hệ điều hành Windows là một hệ quản lý dùng mang lại máy tính cá thể của hãng Microsoftè→ A, B, D đúng.

+ ứng dụng ứng dụng tiến hành tìm kiếm tin tức trên Internet è→ C sai.

Câu 31: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an ninh cho đồ vật nhất?

A. Hibernate

B. Stand By

C. Restart

D. Turn off

Đáp án : D

Giải mê thích :

Chế độ thoát khỏi hệ thống bình yên cho thứ nhất là tắt máy trọn vẹn (Turn off).

Câu 32: Phát biểu nào là chưa đúng chuẩn khi nói về chính sách Hibernate?

A. Chọn Hibernate, hệ quản lý và điều hành sẽ sao lưu toàn bộ thông tin trong RAM

B. Hibernate chất nhận được người sử dụng tạm thời không dùng máy trong thời hạn 2 - 5 giờ

C. Muốn sử dụng công dụng Hibernate, ổ cứng bắt buộc có dung lượng lớn hơn hoặc bằng RAM

D. Hibernate là công dụng của hệ điều hành nhưng có một vài máy ko có chức năng này

Đáp án : A

Giải mê say :

Chọn Hibernate để tắt đồ vật hệ quản lý và điều hành sẽ sao lưu toàn thể trạng thái đang làm việc hiện thời vào RAM. Khi khởi cồn lại, máy tính nhanh chóng tùy chỉnh thiết lập lại toàn bộ trạng thái đang làm việc trước kia như những chương trình vẫn thực hiện, tài liệu sẽ mở…

Câu 33: Chế độ như thế nào sau đây dùng để làm tạm dừng thao tác làm việc với laptop trong một khoảng thời gian (khi cần thao tác làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

A. Restart

B. Shut down

C. Stand by

D. Restart in MS DOS Mode

Đáp án : C

Giải mê thích :

Chế độ Stand by (Sleep) dùng làm tạm dừng thao tác với máy tính xách tay trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ việc di chuyển con chuột hoặc ấn phím bất kỳ).

Câu 34: Đâu là phiên bản của hệ điều hành và quản lý Linux:

A. UBUNTU

B. AIX

C. SOLARIS

D. Window Me

Đáp án : A

Giải yêu thích :

Linux được sử dụng rộng thoải mái ở châu âu. Phiên bạn dạng của hệ quản lý và điều hành Linux là UBUNTU.

Xem thêm: Tần Số Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tần Số Quét Trong Tiếng Anh

Câu 35: Hãy cho thấy thêm câu nào một trong những câu sau đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành?

A. Hệ quản lý có hình ảnh đẹp với dễ áp dụng hơn

B. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn

C. Lịch trình hệ quản lý trở nên đơn giản và dễ dàng hơn

D. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của sản phẩm tốt hơn

Đáp án : C

Giải mê say :

Xu hướng cách tân và phát triển hệ quản lý là có giao diện đẹp với dễ thực hiện hơn, có rất nhiều tính năng hơn, khai quật các tài nguyên của máy tốt hơn, giá thành thấp, đọc, chỉnh sửa, bổ sung và áp dụng mà ko vi phạm bản quyền.

Câu 36: Theo em hệ quản lý điều hành nào được áp dụng miễn phí trong số hệ quản lý và điều hành dưới đây?