1: Cho phương trình : x4 – 2(m + 1)x2 + 3 – m = 0 . Số giá trị nguyên của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

2: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình (x + 5)(2 – x) =

*

A.1 B. 2 C. –4 D. –5

3: Số nghiệm của phương trình

*

A. 0 B. 3 C. 1 D. 2

4: Bảng biến thiên của hàm số y = -2x2 + 4x + 1 là bảng nào sau đây ?

*
5: Cho đường thẳng d : y = (-2m + 3)x + 3m – 4 và đường thẳng d’ : y = 5x + 7. Giá trị của m để d song song với d’ là:

A. m = – 1 B. m = -2 C. m = 2 D. m = 1


Quảng cáo


6: Gọi (x; y) là nghiệm của hệ phương trình 

*
. Giá trị lớn nhất của P = |x – y| là

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

7: Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là sai ?

*

8: Cho x ≥ 0; y ≥ 0 và xy = 2. Gía trị nhỏ nhất của A = x2 + y2 là:

A. 0 B. 1 C. 4 D. 2

9: Cho A = {x ∈ N | x ≤ 5} và B = {x ∈ Z | x là ước của 6}. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. A ∩ B = {1, 2 , 3} B. A \ B = {0, 4 , 5}


Quảng cáo


B. B \ A = {-1, -2 , -3 , 6, -6} D. A ∪ B = {1, -1, -2 , 2 , -3 , 3 , 6 , -6 ,4 , 5}

10: Cho hệ phương trình :

*
có nghiệm là (a ; b). Khi đó a2 + b2 = ?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

*
Câu 11 – 23

*
Câu 24-36

 37: Cho phương trình mx2 – 2(m + 1)x + m + 1 = 0. Giá trị của m để phương trình có nghiệm duy nhất ?

A. m = 0 và m = -1 B. m = 0 hoặc m =-1 C. m = – 1 D. m = 0

 38: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính

*
?

A. 3a B. 2 a C. 2a√2 D. a√2

 39: Tập xác định của hàm số y =

*
là:

A. <-7;2> B. <2; +∞) C. R\{-7;2} D. (-7;2)

 40: Phương trình (m2 – 5m + 6)x = m2 – 2m vô nghiệm khi:

A. m = -2 B. m = 3 C. m = 2 D. m = -3

Phần II (2 Điểm): Tự luận gồm 2

 1: Giải phương trình: 

*

 2: Cho Tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho

*
. K là trung điểm của MN, hãy biểu diễn
*

ĐÁP ÁN

1A11D21C31A
2C12B22B32A
3C13B23B33B
4A14D24A34A
5A15C25A35B
6D16B26A36C
7B17A27D37B
8C18A28D38C
9D19D29C39A
10D20B30B40B

Phần tự luận

*

Tải về đề và đáp án đầy đủ: toan-hk1-lop-10_hutgiammo.com


Chủ đề:
Bài trướcĐề Tiếng Anh 10 trong kì thi cuối học kì 1 Vĩnh Phúc (40 câu trắc nghiệm có đáp án đầy đủ)
Bài tiếp theoĐề kiểm tra 45 phút Vật Lý học kì 1 lớp 10 gồm 10 câu tự luận (thang điểm 10)
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Hàm số nào sau đây có tập xác định R?
Chia sẻ đề thi Toán học kì 1 lớp 10: Nếu hai số u và v có tổng bằng -8 và tích bằng 15...

Bạn đang xem: Đề thi học kì lớp 10 môn toán trắc nghiệm


Đề thi học kì 1 Toán lớp 10: Tìm m để điểm A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành?
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến và lập bảng biến thiên của hàm...
Kiểm tra Toán lớp 10 hết học kì 1: Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là gì?
Thi kì 1 môn Toán lớp 10: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Bài tập SGK 10
Sách bài tập 10
Đề thi - Kiểm tra 10
Đang quan tâm
*

Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 lớp 10 toán rất hay năm học 2015 – 2016

Đề kiểm tra học kì 2 Hóa lớp 10: Dùng bình sắt có thể chứa được tất cả các dung dịch axit trong dãy...

Kiểm tra học kì 2 Vật lí 10: Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
*

Đề thi học kì 2 Vật lí 10: Trong hệ toạ độ (P,V) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp
*

Thi môn Vật lý lớp 10 học kì 2: Động năng của một vật sẽ không đổi khi vật
hutgiammo.com - website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Why - Từ Điển Tiếng Anh


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK mới 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.