Đề thi học kì 1 vật Lý 12 Trường trung học phổ thông Đa Phúc hà thành có câu trả lời và lời giải cụ thể gồm gồm 40 câu trắc nghiệm. Các bạn xem nghỉ ngơi dưới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 vật lý 12 có đáp án

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG thpt ĐA PHÚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: đồ dùng Lí – Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1 (NB): Một hóa học điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bởi cm). Chất điểm xấp xỉ với biên độ

A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 1cm

Câu 2 (NB): Khi có sóng ngừng trên một sợi dây bầy hồi thì khoảng cách giữa nhì bụng sóng liên tiếp bằng


A. một phần tứ bước sóng. B. một bước sóng.

C. một nửa bước sóng. D. hai cách sóng.

Câu 3 (NB): Khi tất cả sóng giới hạn trên dây, khoảng cách giữa nhì nút liên tục bằng

A. một số nguyên lần cách sóng. B. một phần tư bước sóng.

C. một nửa cách sóng. D. một cách sóng.

Câu 4 (NB): Nói về một hóa học điểm xấp xỉ điều hòa, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Ở vị trí cân nặng bằng, chất điểm tất cả độ béo vận tốc cực to và vận tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ bằng ko và tốc độ cực đại.

C. Ở địa chỉ biên, chất điểm có tốc độ bằng ko và tốc độ bằng không.

D. Ở vị trí biên, hóa học điểm tất cả độ phệ vận tốc cực đại và tốc độ cực đại.

Câu 5 (NB): Hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, bao gồm phương trình x1 = Acos(ωt) và x2 = Acos(ωt – π) là nhì dao động:

A. lệch trộn π/2 B. cùng pha. C. ngược pha. D. lệch pha π/3

Câu 6 (NB): Tại nơi có tốc độ trọng trường g, một con lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc a0. Biết khối lượng vật nhỏ dại của con lắc là m, chiều nhiều năm dây treo là , mốc nuốm năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. 1/4mglα02. B. 2mglα02. C. mglα02 D. 1/2mglα02.

Câu 7 (NB): Một con lắc lò xo tất cả vật bé dại khối lượng 400g, lò xo trọng lượng không đáng kể và tất cả độ cứng 100N/m. Con lắc giao động điều hòa theo phương ngang. Lấy pi2 = 10. Giao động của bé lắc có chu kì là:

A. 0,8s B. 0,4s C. 0,2s D. 0,6s

Câu 8 (TH): Một máy phát triển thành áp tất cả hiệu suất dao động bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp to hơn 10 lần số vòng dây cuộn trang bị cấp. Máy biến áp này

A. làm tăng tần số loại điện ngơi nghỉ cuộn sơ cấp cho 10 lần. B. là máy tăng áp.

C. làm sút tần số dòng điện sinh sống cuộn sơ cấp 10 lần. D. là thiết bị hạ áp.

Câu 9 (NB): Đặt vào nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp liền một hiệu điện nạm xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch sóng của hiệu điện cố gắng u với cường độ cái điện i vào mạch được tính theo công thức

A. tanφ = (ωL – ωC)/R B. tanφ = (ωL + ωC)/R

C. tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D. tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10 (NB): Khi bao gồm sóng giới hạn trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng mang đến nút ngay gần nó nhất bằng

A. một phần tư bước sóng. B. một nửa cách sóng.

C. một số nguyên lần cách sóng. D. một cách sóng.

Câu 11 (TH): Một vật nhỏ tuổi dao động cân bằng theo một trục vắt định. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một đoạn thẳng.

B. Li độ của thứ tỉ lệ với thời hạn dao động.

C. Quỹ đạo hoạt động của vật là 1 trong những đường hình sin.

D. Lực kéo về tính năng vào đồ gia dụng không đổi.

Câu 12 (TH): Đặt hiệu điện nắm u = U0sinωt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ tất cả tụ năng lượng điện C thì cường độ dòng điện ngay tức khắc chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở cùng thời điểm, hiệu điện chũm u lừ đừ pha π/2 so với loại điện i.

B. Dòng điện i luôn luôn ngược pha với hiệu điện nỗ lực u.

C. Ở cùng thời điểm, loại điện i chậm rì rì pha π/2 so với hiệu điện cầm cố u.

D. Dòng năng lượng điện i luôn cùng pha với hiệu điện cố kỉnh u.

Câu 13 (TH): Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu đoạn mạch chỉ có tụ năng lượng điện thì

A. cường độ mẫu điện trong khúc mạch sớm pha π/2 so với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ loại điện trong khúc mạch thuộc pha với điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ loại điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. tần số của mẫu điện trong khúc mạch khác tần số của năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14 (NB): Khoảng cách giữa nhì điểm trên phương truyền sóng sát nhau tốt nhất và dao động cùng trộn với nhau call là

A. vận tốc truyền sóng. B. độ lệch pha. C. chu kỳ. D. bước sóng.

Câu 15 (NB): Điện áp giữa hai đầu một quãng mạch có biểu thức thức u = 220cos(100πt) V. Cực hiếm hiệu dụng của năng lượng điện áp này là

A. 220V B. $220sqrt 2 V$ C. 110V. D. $110sqrt 2 V$

Câu 16 (TH): Trên một gai dây lũ hồi lâu năm 1m, nhị đầu cố định, có sóng giới hạn với 2 bụng sóng. Cách sóng của sóng truyền trên đây là

A. 1m. B. 0,5m. C. 2m D. 0,25m

Câu 17 (TH): Một nhỏ lắc lò xo bao gồm một lò xo cân nặng không xứng đáng kể, độ cứng k, một đầu thắt chặt và cố định và một đầu thêm với một viên bi nhỏ khối lượng m. Nhỏ lắc này đang dao động điều hòa bao gồm cơ năng

A. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. B. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. tỉ lệ nghịch với trọng lượng m của viên bi. D. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

Câu 18 (NB): Một bé lắc lò xo xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 5 cos (100πt + π/3) (x tính bằng cm) có pha ban sơ là:

A. π (rad). B. π/3 (rad) C. π/4 (rad). D. π/6 (rad).

Câu 19 (NB): Cường độ mẫu điện chuyển phiên chiều trong một quãng mạch là i = $2sqrt 2 $cos(100πt + π/3 )(A) (t tính bằng s). Tần số của dòng điện là:

A.50 Hz B. 100 Hz. C. 25 Hz D. 12,5 Hz

Câu đôi mươi (NB): Hai âm cùng độ cao là hai âm gồm cùng

A. biên độ. B. cường độ âm. C. tần số. D. mức độ mạnh âm.

Câu 21 (NB): Một con lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ gồm độcứng k và vật bé dại khối lượng m. Cho con lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang. Chu kì xấp xỉ của con lắc là

A. $frac12pi sqrt fracmk $ B. $2pi sqrt fracmk $ C. $2pi sqrt frackm $ D. $frac12pi sqrt frackm $

Câu 22 (TH): Dao động của con lắc đồng hồ đeo tay là

A. dao cồn điện từ. B. dao hễ cưỡng bức.

C. dao cồn tắt dần. D. dao động duy trì.

Câu 23 (NB): Phát biểu nào sau đó là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng tất cả phương dao động trùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âm truyền được vào chân không.

C. Sóng dọc là sóng gồm phương giao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng tất cả phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24 (NB): Tại cùng một khu vực trên phương diện đất, nếu như tần số dao động điều hoà của con lắc đơn chiều lâu năm ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì giao động điều hoà của con lắc đơn là:

A. 4s B. 2s C. 8s D. 1s

Câu 25 (TH): Một máy đổi mới áp tất cả cuộn sơ cấp tất cả 1000 vòng dây, mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều có hiệu điện vắt U1 = 200V, lúc ấy hiệu điện nạm ở nhị đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10V. Bỏ lỡ hao phí của dòng sản phẩm biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp cho là

A. 500 vòng B. 100 vòng C. 25 vòng D. 50 vòng

Câu 26 (VD): Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều $u = 200sqrt 2 cos left( 100pi t ight)left( V ight)$ vào nhì đầu một quãng mạch bao gồm cuộn cảm có độ từ bỏ cảm L = 1/π H với tụ điện gồm điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong khúc mạch là

A. 0,75A B. 1,5A C. 2A D. 22A

Câu 27 (VD): Cường độ chiếc điện luân chuyển chiều trong một quãng mạch là i = $4sqrt 2 $ cos(100πt + π/3)(A) (t tính bằng s) cường độ cái điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A B. 4A C. $4sqrt 2 $A D. 8A

Câu 28 (NB): Ta rất có thể tổng phù hợp hai xê dịch điều hòa khi nhị dao động

A. cùng phương, thuộc tần số.

B. cùng phương, thuộc tần số, gồm hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C. cùng biên độ, thuộc tần số.

D. cùng tần số, bao gồm hiệu số pha không đổi.

Câu 29 (VD): Đặt năng lượng điện áp u = $Usqrt 2 $cosωt (với U cùng ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ từ cảm L của cuộn cảm thuần đều xác minh còn tụ điện bao gồm điện dung C biến đổi được. Biến hóa điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai bạn dạng tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần thời điểm đó là

A. $Usqrt 2 $ B. C. 3U D. 2U

Câu 30 (VD): Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bằng s) vào nhị đầu một quãng mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt cực hiếm 155 V lần thứ nhất tại thời điểm

A. t = 1/60 s. B. t = 1/600 s. C. t = 1/120 s. D. t = 1/300 s.

Câu 31 (VD): Một tua dây bầy hồi tất cả độ lâu năm AB = 80cm, đầu B giữ cầm định, đầu A lắp với đề nghị rung xê dịch điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc cùng với AB. Bên trên dây gồm một sóng giới hạn với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là

A. 40m/s B. 20m/s C. 10m/s D. 5m/s

Câu 32 (VD): Khi mức cường độ âm trên một điểm trong môi trường xung quanh truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại đặc điểm đó tăng

A. 107 lần. B. 105 lần. C. 103 lần. D. 106 lần.

Câu 33 (VD): Một sóng truyền vào một môi trường xung quanh với tốc độ 110 m/s và gồm bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng kia là

A. 440Hz B. 27,5Hz C. 50Hz D. 220Hz

Câu 34 (VD): Đặt điện áp u = U0cos(100πt – π /6) V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc thông suốt thì cường độ dòng điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5 B. C. 0,86 D. 0,71

Câu 35 (VD): Một con lắc lò xo bao gồm lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m với vật nhỏ dại khối lượng m. Bé lắc giao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời khắc t vật gồm li độ 5cm, ở thời khắc t + T/4 đồ dùng có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5kg B. 1kg C. 0,8kg D. 1,2kg

Câu 36 (VD): Một tua dây lũ hồi tất cả sóng dừng. Bên trên dây phần đa điểm xấp xỉ với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tục cách mọi nhau một quãng d1 và hồ hết điểm xấp xỉ với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tục cách phần nhiều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào dưới đây đúng:

A. d1 = 0,25d2 B. d1 = 0,5d2 C. d1 = 4d2 D. d1 = 2d2

Câu 37 (VD): Ở mặt nước, tất cả hai nguồn phối kết hợp A, B xê dịch theo phương thẳng đứng cùng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Bộ phận M ở khía cạnh nước cách hai nguồn thứu tự là 10,5 centimet và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 2mm B. 4mm C. 1mm D. 3mm

Câu 38 (VD): Đặt điện áp chuyển phiên chiều $u = 200sqrt 2 mcos(100pi mt)$ (V) vào nhì đầu một quãng mạch AB gồm điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, năng lượng điện áp hai đầu tụ năng lượng điện là $u_C = 100sqrt 2 mcos(100pi m0fracpi 2)$ (V). Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100W B. 200W C. 400W D. 300W

Câu 39 (VD): Một nhỏ lắc đơn xê dịch điều hoà tại vị trí A với chu kì 2s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó giao động điều hoà, vào khoảng thời gian 201s nó triển khai được 100 dao động toàn phần. Coi chiều lâu năm dây treo của bé lắc đơn không đổi. Tốc độ trọng trường tại B đối với tại A

A. tăng 0,1%. B. tăng 1%. C. giảm 1%. D. giảm 0,1%.

Câu 40 (VDC): Đặt điện áp u = $90sqrt 10 $cosωt (V) vào đoạn mạch AB thông suốt theo thứ tự R, C, cuộn dây thuần cảm gồm L thay đổi được. Lúc ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 – ZL1 =150 Ω với tổng trở của đoạn mạch RC trong nhì trường hòa hợp là $100sqrt 2 $Ω. Quý giá UL max gần giá trị nào nhất:

A. 150V B. 180V C. 284V D. 175V

Đáp án

1-C2-C3-C4-A5-C6-D7-B8-D9-C10-A
11-A12-A13-A14-D15-D16-A17-B18-B19-A20-C
21-B22-D23-D24-B25-D26-C27-B28-B29-D30-D
31-B32-A33-A34-A35-B36-D37-B38-C39-C40-C

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Phương pháp giải:

Phương trình xê dịch điều hòa x = Acos(ωt + φ) có A là biên độ dao động

Giải bỏ ra tiết:

Biên độ xấp xỉ A = 4cm

Câu 2: Đáp án C

Khoảng biện pháp giữa nhì bụng sóng liên tiếp bằng nửa cách sóng

Câu 3: Đáp án C

Khoảng giải pháp giữa nhị nút sóng thường xuyên trong sóng dừng bằng nửa bước sóng

Câu 4: Đáp án A

Ở vị trí cân đối chất điểm có vận tốc cực đại và vận tốc bằng 0.

Câu 5: Đáp án C

Độ lệch pha là π tức là chúng xê dịch ngược pha.

Câu 6: Đáp án D

Cơ năng của bé lắc $frac12mgell alpha _0^2$

Câu 7: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kỳ xấp xỉ của con lắc xoắn ốc $T = 2pi sqrt fracmk $

Giải bỏ ra tiết:

Ta gồm m = 400g = 0,4kg ; k = 100N/m

Chu kỳ dao động : $T = 2pi sqrt fracmk = 2pi sqrt frac0,4100 = 0,4s$

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy thay đổi áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải chi tiết:

Áp dụng công thức $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 = 10$

Vậy máy vươn lên là áp này là trang bị tăng áp.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp giải:

Biểu thức tính độ lệch pha giữa u cùng i

Giải đưa ra tiết:

Độ lệch pha giữa u với i là: $ an varphi = fracZ_L – Z_CR = fracomega L – frac1omega CR$

Câu 10: Đáp án A

Khoảng biện pháp từ bụng mang đến nút kiền kề là 1 phần tư bước sóng

Câu 11: Đáp án A

Quỹ đạo chuyển động của vật là một trong đoạn thẳng.

Câu 12: Đáp án A

Với mạch chỉ tất cả tụ năng lượng điện thì u lờ đờ pha rộng i một lượng π/2

Câu 13: Đáp án A

Mạch chỉ bao gồm tụ năng lượng điện thì cường độ loại điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: Đáp án D

Khoảng biện pháp giữa nhì điểm trên phương truyền sóng ngay gần nhau tốt nhất và giao động cùng pha với nhau hotline là bước sóng.

Câu 15: Đáp án D

Phương pháp giải:

Điện áp cực đại và năng lượng điện áp hiệu dụng contact bởi biểu thức $U_0 = Usqrt 2 $

Giải bỏ ra tiết:

Điện áp hiệu dụng: $U_0 = Usqrt 2 = 220V Rightarrow U = 110sqrt 2 V$

Câu 16: Đáp án A

Phương pháp giải:

Điều kiện tất cả sóng ngừng trên dây bao gồm hai đầu chũm định: $ell = kfraclambda 2$

Giải bỏ ra tiết:

Có nhì bụng sóng tương đương với gồm 2 bó sóng.

Ta gồm $ell = kfraclambda 2 = 2.fraclambda 2$ = 1m bắt buộc bước sóng λ = 1m

Câu 17: Đáp án B

Cơ băng của con lắc lò xo: W = 0,5kA2

Con nhấp lên xuống này đang xê dịch điều hòa có cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động

Câu 18: Đáp án B

Pha thuở đầu π/3

Câu 19: Đáp án A

Phương pháp giải:

Mối tương tác giữa tần số và vận tốc góc: ω = 2πf

Giải chi tiết:

Tốc độ góc ω = 100π rad/s buộc phải f = 50Hz

Câu 20: Đáp án C

Hai âm thuộc độ cao có nghĩa là có cùng tần số.

Câu 21: Đáp án B

Chu kỳ xê dịch của nhỏ lắc lò xo: $2pi sqrt fracmk $

Câu 22: Đáp án D

Dao động của bé lắc đồng hồ đeo tay là giao động duy trì

Câu 23: Đáp án D

Sóng dọc là sóng tất cả phương xê dịch trùng cùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Đáp án B

Chu kỳ xấp xỉ của con lắc: $T = 2pi sqrt fracell g = 2pi sqrt frac1pi ^2 = 2s$

Câu 25: Đáp án D

Phương pháp giải:

Công thức máy biến áp $fracU_1U_2 = fracN_1N_2$

Giải chi tiết:

N1 = 1000 vòng, U1 = 200V, U2 = 10V

Áp dụng bí quyết $fracU_1U_2 = fracN_1N_2 Rightarrow frac20010 = frac2000N_2$ đề xuất N2 = 100 vòng

Câu 26: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Dung chống ZC = (ωC)-1; Cảm kháng ZL = ωL

– Định qui định Ôm đến đoạn mạch: I = U/Z

Giải đưa ra tiết:

Mạch LC, ω = 100πrad/s, ZL = ωL = 100Ω, ZC =(ωC)-1 = 200Ω phải Z = |ZL – ZC| = 100Ω

Cường độ mẫu điện hiệu dụng I = U/Z = 200/100 = 2A

Câu 27: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biểu thức contact giữa cường độ chiếc điện cực đại và hiệu dụng: $I_0 = Isqrt 2 $

Giải bỏ ra tiết:

Vì $I_0 = Isqrt 2 = 4sqrt 2 A$ đề nghị I = 4A

Câu 28: Đáp án B

Tổng phù hợp hai xấp xỉ điều hòa nếu chúng có cùng phương, thuộc tần số, tất cả hiệu số trộn không đổi theo thời gian

Câu 29: Đáp án D

Phương pháp giải:

– C biến đổi để công suất cực đại, lúc đó mạch xẩy ra cộng hưởng.

– Định cơ chế ôm: U = IZ

– Khi xảy ra cộng tận hưởng thì ZL = ZC

Giải bỏ ra tiết:

Mạch gồm ω,R,L nắm định, C nắm đổi

Công suất của mạch đạt cực lớn khi xảy ra cộng hưởng, lúc đó: ω2 = 1/LC, ZL = ZC, Z = R

Khi kia $U_C = IZ_C = fracUZ.Z_C = fracUR.Z_C = 2U Rightarrow Z_C = Z_L = 2R$

$ Rightarrow U_L = IZ_L = fracUZ.Z_L = fracUR.Z_L = 2U$

Câu 30: Đáp án D

Phương pháp giải:

Sử dụng đường tròn lượng giác, biên độ 310V, biểu diễn vị trí bao gồm li độ 155V

Giải bỏ ra tiết:

*
Uo = 310V, T = 0,02s.

Sử dụng đường tròn lượng giác: u đạt quý hiếm 155V lần đầu tiên ứng với góc 600 như hình vẽ, khớp ứng với t = T/6 = 1/300 (s)

Câu 31: Đáp án B

Phương pháp giải:

– Điều kiện xẩy ra sóng ngừng trên gai dây nhị đầu cố định $ell = kfraclambda 2$

– gia tốc sóng v = λf

Giải đưa ra tiết:

Sóng dừng trên tua dây gồm hai đầu cố định và thắt chặt nên: $ell = kfraclambda 2 = 4.lambda /2 = 80cm Rightarrow lambda = 40cm$

Vận tốc truyền sóng v = λf = 0,4.50 = 20m/s.

Xem thêm: Bài Toán Tìm Cây Khung Nhỏ Nhất Bằng Thuật Toán Prim, Giải Thuật Prim: Tìm Cây Khung Nhỏ Nhất

Câu 32: Đáp án A

Phương pháp giải:

Công thức tính mức độ mạnh âm $L = 10lg fracII_0dB$

Giải bỏ ra tiết:

$L = 10lg fracII_0 Rightarrow I = I_0.10^fracL10$

$L’ = 10lg fracI’I_0 Rightarrow I’ = I_0.10^fracL + 7010 = I_0.10^fracL10.10^7 = 10^7I$

Câu 33: Đáp án A

Phương pháp giải:

Bước sóng λ = v/f

Giải chi tiết:

Tần số sóng: f = v/λ = 110/0,25 = 440Hz

Câu 34: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sử dụng bí quyết tính hệ số năng suất cosφ với φ là độ lệch pha giữa u và i

Giải chi tiết:

Hệ số hiệu suất cosφ = cos(π/3) = 0,5

Câu 35: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức x với v trong dao động điều hòa: x = Acos(ωt + φ); v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)

Giải đưa ra tiết:

Thời điểm t: x1 = Acos(ωt + φ) = 5cm

Thời điểm t + T/4: v = – ωAsin(ωt + φ + π/2)= -ωx1

Nên ω = 50/5= 10rad/s

Vậy m = k/ω2 = 1kg

Câu 36: Đáp án D

Phương pháp giải:

– gồm hai cực hiếm biên độ mà tất cả vị trí cân nặng bằng thường xuyên cách nhau một khoảng không đổi

Giải đưa ra tiết:

Vì A1> A2 nên địa chỉ A1 tại bụng sóng, vì vậy λ = 2d1

Vì vậy tại địa chỉ A2 có λ = 4d2 nên d1= 2d2

Câu 37: Đáp án B

Phương pháp giải:

Biên độ sóng tổng phù hợp tại M: $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight)$

Giải chi tiết:

Ta tất cả f = 10Hz, v = 30cm/s cần λ = 3cm

Biên độ xấp xỉ tại M $A_M = 2Acos left( fracpi left( d_1 – d_2 ight)lambda ight) = 2.2.c mosleft( fracpi .33 ight) = 4mm$

Câu 38: Đáp án C

Phương pháp giải:

– khi u, i thuộc pha thì xẩy ra cộng hưởng trong mạch điện

– khi xảy ra cộng tận hưởng thì ZL = ZC, công suất tiêu thụ phường = U2/R

Giải chi tiết:

Vì uc chậm pha π/2 đối với u bắt buộc u với i cùng pha, mạch xảy ra cộng hưởng điện

Khi kia UC = UL = 100V, U = UR = 200V, R = 100Ω

Công suất tiêu thụ của mạch : p = U2/R = 2002/100 = 400W

Câu 39: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức chu kỳ giao động của bé lắc đơn $T = 2pi sqrt fracell g $

Giải bỏ ra tiết:

Chu kỳ xê dịch tại A : $T_A = 2pi sqrt fracell g_A = 2$

Chu kỳ xấp xỉ tại B: $T_B = 2pi sqrt fracell g_B = 2,01s$

$ Rightarrow fracg_Ag_B = frac2,01^22^2 Rightarrow g_B = 0,99g_A$

Vậy gB­ giảm 1% so với gA

Câu 40: Đáp án C

Phương pháp giải:

– Định cách thức Ôm cho đoạn mạch: I = U/Z

– Dung chống ZC = (ωC)-1; Cảm phòng ZL = ωL

– Tổng trở $Z = sqrt R^2 + (Z_L – Z_C)^2 $

Giải bỏ ra tiết:

Mạch RLC có L vậy đổi

$U_L = IZ_L = fracUZ_LZ = fracUsqrt fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + 1 = 270V Rightarrow fracR^2 + Z_C^2Z_L^2 – 2fracZ_CZ_L + frac49 = 0$

Đặt x = 1/ZL ta được (R2 + ZC2)x2 – 2ZC.x + 4/9 = 0

Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có cùng giá trị yêu cầu ZL1 và ZL2 là nhì nghiệm của phương trình bậc hai trên.

$frac1Z_L_1 = fracZ_C + sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

$frac1Z_L_2 = fracZ_C – sqrt frac59Z_C^2 – R^2 R^2 + Z_C^2$

Mà 3ZL2 – ZL1 = 150Ω với R2 + ZC2= 20000 buộc phải tính được : $fracZ_CR = 0,7$

ULmax khi xẩy ra cộng hưởng, khi đó: $U_Lm max = fracURZ_L = fracUZ_CR = 284V$