Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 10 chương 1 có đáp án

A.Vật vận động chậm dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật hoạt động thẳng mọi

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). đặc thù của vận động là:


A.Vật hoạt động chậm dần đềuB.Vật vận động nhanh dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật chuyển động thẳng hầu hết
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật chuyển động thẳng không thay đổi chiều bên trên 1 quãng mặt đường dài 40m. Nửa quãng đường đầu thiết bị đi hết thời gian t1= 5s, nửa quãng đường sau đồ đi hết thời gian t2= 2s. Vận tốc trung bình bên trên cả quãng đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật vận động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng mặt đường AB, thứ đi nửa quãng con đường đầu với vận tốc v1= 20m/s, nửa quãng đường sau trang bị đi với vận tốc v2= 5m/s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe vận động thẳng không đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe chạy với gia tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe đua với gia tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe vào suốt thời gian chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe hoạt động thẳng không đổi chiều có tốc độ trung bình là 20 km/h trên 1/4 đoạn đường đầu cùng 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Vận tốc trung bình của xe bên trên cả phần đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe hoạt động thẳng không thay đổi chiều, vào nửa thời gian đầu xe chạy với tốc độ 12 km/h. Vào nửa vài ngày sau xe chạy với tốc độ 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời hạn đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một bạn đi xe đạp điện không thay đổi chiều bên trên 2/3 phần đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h và 1/3 đoạn đường sau với vận tốc trung bình trăng tròn km/h. Vận tốc trung bình của bạn đi xe đạp điện trên cả quảng mặt đường là


A.Chuyển cồn thẳng gần như là vận động có hành trình là đường thẳng và có vận tốc trung bình hệt nhau trên gần như quãng đườngB.Chuyển hễ thẳng gần như là vận động trên mặt đường thẳng, có vectơ gia tốc không thay đổi theo thời gianC.Chuyển cồn thẳng đầy đủ là vận động trên mặt đường thẳng, đồ vật đi được đa số quãng đường bởi nhau trong những khoảng thời gian bằng nhauD.Cả 3 lời giải trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn lời giải đúng:

Trong chuyển động thẳng đều:


A.Quãng đường đi được s tỉ trọng nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc vC.Tọa độ x tỉ trọng thuận với thời gian hoạt động tD.Quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận với thời gian chuyển động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu tuyên bố ĐÚNG. Trong hoạt động thẳng đông đảo thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ lệ thành phần với gia tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ trọng với tốc độ v.C.Tọa độ x tỉ trọng thuận cùng với thời gian hoạt động t.D.Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình vận động của một vật trên một mặt đường thẳng bao gồm dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Thông tin nào dưới đây sai?


A.Vận tốc lúc đầu của đồ vật là 30 m/s2B.Vật vận động thẳng chững dần đềuC.Gia tốc của thứ là - 30 m/s2D.Gia tốc của thiết bị là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển đụng tại thời khắc t = 0, có phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Chất điểm gửi động:


A.Chậm dần đa số theo chiều âmB.Chậm dần phần đa theo chiều dươngC.Nhanh dần số đông theo chiều âmD.Nhanh dần phần đông theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm vận động trên trục Ox, ban đầu chuyển đụng tại thời điểm t = 0, bao gồm phương trình hoạt động là x = t2+ 10t +8. Phương trình tốc độ của đồ gia dụng là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật hoạt động thẳng bao gồm phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng con đường vật đi được từ thời điểm t1= 2s đến thời khắc t2= 5s


A.144 centimet B.144 m C.14 m D.Đáp án khác

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe thứ từ A tới B bí quyết 45 km. Trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1, nửa vài ngày sau đi với v2= 2/3 v1. Khẳng định v2biết sau 1h30 phút nguời đó mang lại B.


A.Hệ quy chiếu tất cả hệ trục tọa độ đính thêm với vật có tác dụng mốc và đồng hồ đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng để xác định tọa độ hóa học điểmC.Chuyển đụng và trạng thái tự nhiên và thoải mái có đặc điểm tuyệt đốiD.Gốc thời hạn là thời khắc t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h hôm qua xe shop chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách thành phố bắc ninh 50km". Câu hỏi xác xác định trí của xe như trên còn thiếu yếu tố gì ?


A.Chiều dương trê tuyến phố điB.Vật có tác dụng mốcC.Thước đo với đồng hồD.Mốc thời gian

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn tuyên bố sai: Trong chuyển động thẳng


A.Tốc độ vừa phải của chất điểm luôn nhận quý giá dươngB.Vận tốc vừa phải của hóa học điểm là quý hiếm đại sốC.Nếu chất điểm không thay đổi chiều vận động thì tốc độ trung bình của hóa học điểm phẳng phiu tốc trung bình của nó trên đoạn đường đóD.Nếu độ dời của hóa học điểm vào một khoảng thời hạn bằng ko thì tốc độ trung bình trong khoảng thời hạn đó cũng bởi không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần hầu như từ đỉnh một máng nghiêng cùng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bước đầu chuyển động cấp tốc dần đông đảo khi đi hết 1km đầu tiên thì v1= 10m/s. Tính tốc độ v sau khoản thời gian đi không còn 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn xung quanh phẳng nghiêng không vận tốc đầu với vận tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi có gia tốc 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu ban đầu rời ga vận động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Sau bao lâu tàu đạt đến tốc độ 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần những không vận tốc đầu bên trên máng nghiêng và trong giây trang bị năm nó đi được quãng đường bằng 1,8m. Vận tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật vận động nhanh dần rất nhiều theo chiều dương với vận tốc đầu 2 m/s, vận tốc 4 m/s2:


A.Vận tốc của vật dụng sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt gia tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau lúc đi được 10 m,vận tốc của thứ là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga vận động nhanh dần dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng mặt đường tàu đi được vào giây thiết bị 60 là: (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe chuyển động chậm dần hầu như với v0= 10 m/s. Thời gian vật đi mang đến khi tạm dừng là 5s. Quãng con đường vật đi được trong 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe vận động chậm dần đầy đủ với v0= 54 km/h. Quãng mặt đường vật đi được đến lúc dừng hẳn là 30 m. Quãng đường vật đi được trong 2 giây cuối là:


A.Trong chuyển động nhanh dần dần đều, gia tốc và gia tốc của vật luôn dươngB.Trong hoạt động nhanh dần đều, tích của vận tốc và gia tốc luôn dươngC.Trong hoạt động chậm dần đều, tốc độ v D.Trong hoạt động chậm dần đều, gia tốc a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật hoạt động nhanh dần phần đông với vận tốc thuở đầu bằng 0. Trong giây trang bị nhất, vật dụng đi được quãng con đường s = 3m. Vào giây đồ vật hai, đồ gia dụng đi được quãng mặt đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án không giống

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào sau đây nói về vận động thẳng biến đổi đều là ko đúng?


A.Gia tốc của vật vận động thẳng chuyển đổi đều luôn cùng phương, thuộc chiều cùng với vận tốcB.Vận tốc tức tốc của vật vận động thẳng biến hóa đều tất cả độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gianC.Gia tốc của vật vận động thẳng biến đổi đều luôn luôn có độ mập không đổiD.Quãng lối đi được của vật chuyển động thẳng biến hóa đều luôn luôn được tính bằng công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn phát biểu sai:


A.Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều thuộc chiều với vectơ vận tốcB.Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều bao gồm phương không đổiC.Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng lừ đừ dần mọi ngược chiều với vectơ vận tốcD.Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng chuyển đổi đều bao gồm độ mập không đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản ko khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự bởi vì đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vày từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự vày g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong một giây cuối cùng trước lúc chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự do tại khu vực có g = 10 m/s2. Vào 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển hễ của mắt xích xe đạp điện khi xe cộ chạyB.Chuyển hễ của đầu cánh gió trần lúc quay ổn định địnhC.Chuyển cồn của đầu cánh quạt gió trần khi vừa bậtD.Chuyển hễ của con lắc đồng hồ

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn tuyên bố sai: hoạt động tròn hầu như có


A.Quỹ đạo là một trong những đường trònB.Tốc độ góc ko đổiC.Tốc độ dài không đổiD.Vectơ tốc độ không thay đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng quay của một chu kì hotline là tần số quay


A.Tần số quay tỉ lệ nghịch với chu kì quayB.Chu kì quay càng nhỏ dại thì tốc độ góc càng lớnC.Số vòng xoay trong một chu kì call là tần số quayD.Chất điểm chuyển động tròn phần đông quay một vòng mất thời gian là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật hoạt động tròn đầy đủ thì câu làm sao sau đấy là sai?


A.Góc con quay càng bự thì vận tốc góc càng lớnB.Chu kì tảo càng nhỏ tuổi thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số con quay càng khủng hì chu kì cù càng nhỏD.Tần số cù càng lớn thì vận tốc góc càng lớn

*Xem thêm: Đề Thi Vật Lý 10 Học Kì 2 Tự Luận, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Vật Lý Năm 2021


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức