Câu 7: vào bảng sau, nếu tìm lệnh Table -> Delete -> Column thì điều gì đã xảy ra?

A. Bảng vẫn như cũ B. Chỉ xóa cột trước tiên của bảng

C. Xóa cái được chọn D. Xóa tổng thể bảng

Câu 8: Mạng liên kết các máy tính ở sát nhau được call là:

A. Mạng cục bộ. B. Mạng diện rộng. C. Mạng toàn cầu. D. Mạng không dây

Câu 9: internet là gì?

A. Là mạng máy vi tính toàn cầu liên kết hàng triệu máy vi tính và mạng laptop trên cầm giới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tin học 10 học kì 2

B. Là 1 bộ giao thức truyền thông.

C. Là mạng diện rộng liên kết các máy vi tính ở phương pháp xa nhau một khoảng cách lớn.

D. Là mạng cục bộ kết nối các laptop ở gần nhau.

Câu 10: Để tầm nã cập vào hệ thống www ta cần có:

A. Tài khoản B. Trình duyệt website C. Hộp thư điện tử D. Giao thức truyền tin

II. Phần tự luận (6đ)

Câu 1: Định dạng văn bạn dạng là gì? bao gồm những một số loại định dạng nào?

Câu 2: Nêu công việc để sản xuất bảng, thao tác để tiến hành chọn những thành phần nằm trong bảng?

Đề thi số 2

I. Phần trắc nghiệm (5đ)

Câu 1. Để bóc tách bảng tại vị trí dòng con trỏ vẫn đứng ta thực hiện:

A.Table – Split Table B.Table – Split Row

C.Table – Split Cell D.Tất cả những câu trên hầu như đúng

Câu 2. Để chèn thêm một sản phẩm trong Table, ta thực hiện như sau:

A.Đặt con trỏ trên nơi buộc phải chèn hàng trong Table, chọn Table – Insert – Rows Above hoặc Rows Below

B.Chọn ô trên nơi đề xuất chèn hàng, lựa chọn Table – Insert – Cells – Insert Entire Row

C. Đặt bé trỏ trên ô sau cuối bên buộc phải của Table, bấm phím Tab

D.Tất cả các thao tác trên các đúng

Câu 3. Để chèn vào văn bản tại vị bé trỏ một Table, ta thực hiện:

A.Chọn Table – Insert – Table B.Chọn Insert – New Table

C.Chọn Format – Table D.Chọn Format – New – Table

Câu 4. Để chia nhỏ 1 ô vào Table, ta lựa chọn ô sau đó:

A.Chọn Table – Split Cells

B.Chọn Table – Merge Cells

C.Chọn Format – Split Cells

D.Chọn Format – Merge Cells

Câu 5. Khi thao tác trong Table để bóc tách bảng trên trí dòng con trỏ đang đứng ta thực hiện:

A.Table – Split rows B.Table – Split cells

C.Table – Split Table D.Table – Split – Table

Câu 6. Vào Word, để thu xếp dữ liệu trong bảng đã chọn ta tiến hành lệnh:

A.File – Sort B.Table – Sort C.Tools – Sort D.Format – Sort

Câu 7. Để đổi khác nội dung từ bảng biểu sang trọng văn bản. Sau khi chọn văn phiên bản ta tiến hành lệnh:

A.Chọn Table – Convert Table lớn Text…

B.Chọn Table – Convert – Table khổng lồ Text…

C.Chọn Tools – Convert – Table khổng lồ Text…

D.Chọn Format – Convert Table khổng lồ Text…

Câu 8. Để format màu nền cho một đoạn văn bản đã chọn, ta cần sử dụng lệnh:

A.Format – Borders & Shading… B.Format – Borders

C.Table – Borders & Shading… D.Format – Shading…

Câu 9. Để gộp những ô vào bảng thành một ô, ta thực hiện:

A.Table – Split cell… B.Table – Merge cells

C.Format – Split cell D.Tất cả các câu trên đa số sai

Câu 10. Để kẻ khung cho tất cả bảng hoặc một vài ô vào bảng, sau thời điểm bôi black phần đề nghị kẻ khung, ta thực hiện:

A.Table – Borders and Shading

B.Format – Borders and Shading, lựa chọn Borders

C.Format – Borders và Shading, lựa chọn Shading

D.Tất cả những câu trên đầy đủ sai

II. Phần từ luận (5đ)

1. Nêu sự không giống nhau giữa mạng LAN và mạng WAN.

Xem thêm: ' Sick Leave Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Sick Leave In Vietnamese

2. Có các cách nào để kết nối Internet?

3. Trình diễn các khái niệm: website, trình phê duyệt web, thư năng lượng điện tử?

…………………..

Mời chúng ta cùng đọc thêm đề khác tại file bên dưới đây! 


*
Kế hoạch giáo dục đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Bài thu hoạch nghị quyết tw 5 khóa XII của Đảng viên
*
Văn mẫu mã lớp 9: Nghị luận làng mạc hội về gian lận trong thi cử