Để chuẩn bị cho các kì thi và các bài kiểm tra, Kiến Guru đã biên soạn đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 này nhằm giúp cho các em ôn tập đúng trọng tâm các câu hỏi trắc nghiệm. Đề cương gồm 2 phần : trắc nghiệm gồm 12 câu trắc nghiệm, 5 câu tự luận được phân loại theo từng mức độ khó dễ . Phần cuối có hướng dẫn giải và đáp án . Mời các bạn cùng đón xem nhé!

I. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp án - PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bởi công thức nào?

Câu 2:Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một đơn vị thời gian gọi là

A. Công cơ học

B. Công phát động

C. Công cản

D. Công suất

Câu 3:Một vật sinh công âm khi:

A. Vật chuyển động nhanh dần đều.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 vật lý 10

B. Vật chuyển động chậm dần đều.

C. Vật chuyển động tròn đều.

D. Vật chuyển động thẳng đều.

Câu 4:Thế năng trọng trường của một vật

A. Luôn luôn dương.

B. Có thể âm, dương hoặc bằng không

C. Luôn không đổi.

D. Không phụ thuộc vào vị trí của vật

Câu 5:Công thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa động lượng và động năng?

Câu 6:Hai xe ô tô A và B có khối lượng mA= 2mB, có đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe như ở hình bên. Gọi WđA, WđBtương ứng là động năng của xe A và xe B. Kết luận đúng là

A. WđA= 4WđB

B. WđA = 18WđB

C. WđA= 6WđB

D. WđA = 9WđB

Câu 7:Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn hợp

B. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn hợp và không ngừng

C. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động không ngừng

D. Các phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí bằng cố định.

Câu 8:Biểu thức nào sau đây không đúng cho quá trình đẳng áp của một khối khí?

Câu 9:Cho một quá trình được biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi đi từ 1 sang 2:

A. T không đổi, p tăng, V giảm.

B. V không đổi, p tăng, T giảm.

C. T tăng, p tăng, V giảm.

D. p tăng, V giảm, T tăng.

Câu 10:Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

A. Thẳng song song với trục hoành.

B. Hypebol.

C. Thẳng song song với trục tung.

D. Thẳng có đướng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Câu 11:Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng?

A. Nội năng là một dạng năng lượng

B. Nội năng là nhiệt lượng

C. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Câu 12:Trường hợp nào sau ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

A. ΔU = Q với Q > 0.

B. ΔU = Q + A với A > 0.

C. ΔU = Q + A với A

D. ΔU = Q với Q

II. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp án - PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm) Một vật có khối lượng m được truyền một vận tốc ban đầu bằng 18km/h tại vị trí A, vật trượt trên mặt ngang AB có ma sát. Cho AB = 1,5m. Khi đến B vật tiếp tục đi lên mặt phẳng nghiêng α = 30ovới góc nghiêng so với mặt ngang và lúc đến C vật có vận tốc bằng không. Hệ số ma sát giữa vật với các mặt phẳng là μ = 0,. Lấy g = 10m/s2.Tìm độ cao cao nhất mà vật lên được trên mặt phẳng ngiêng.

Câu 2:(1 điểm) Một lượng khí xác định có các quá trình biến đôi trạng thái cho bởi đồ thị như hình vẽ. Biết nhiệt độ ở trạng thái 1 là 50oC. Tính nhiệt độ ở trạng thái 2 và 3.

Câu 3:(1,5 điểm) Một vòng nhôm có trọng lượng 0,05N, đường kính trong d1= 40mm, đường kính ngoài d2= 42mm. Cho hệ số căng mặt ngoài của nước là σ = 0,073N/m. Cần phải dùng một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để nâng vòng nhôm trên khi nó đặt nằm ngang trong nước (sát mặt nước) ra khỏi mặt nước?

Câu 4:(0,5 điểm): Nung nóng khí trong bình kín từ nhiệt độ 27oC và áp suất 2 atm. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình chứa. Khi nhiệt độ khí là 327oC, tính áp suất khí trong bình.

Câu 5:(0,5 điểm): Người ta thực hiện công 120 J để nén khí trong xi lanh, khí truyền nhiệt lượng 40 J ra môi trường xung quanh. Tìm độ biến thiên nội năng của khối khí.

III. Đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Có đáp án - PHẦN III : ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

A: Trắc nghiệm

*

Câu 1:Đáp án A.

Động lượng p của một vật là một vectơ cùng hướng với vận tốc và được xác định bởi công thức: p = m.v

Đơn vị động lượng là kg.m/s hoặc N.s

Câu 2:Đáp án D.

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là P.

P = A/t

Trong đó: A là công thực hiện (J); t là thời gian thực hiện công A (s).

Câu 3:Đáp án A.

Một vật sinh công âm → vật nhận công dương → động năng của vật tăng → Vật chuyển động nhanh dần.

Câu 4:Đáp án B.

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. Nếu chọn thế năng tại mặt đất thì thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là: Wt= mgz

Tính chất:

- Là đại lượng vô hướng.

- Có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm gốc thế năng.

Câu 5:Đáp án A.

Từ biểu thức động năng ta có khai triển:

Câu 6:Đáp án B.

Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v được xác định theo công thức:

Theo bài mA= 2mB(2)

Từ đồ thị ta thấy đây là đồ thị chuyển động thẳng đều do vậy ta được

Từ (1); (2) và (3) ta được:

Câu 7:Đáp án D.

- Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.

Câu 8:Đáp án C.

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 9:Đáp án A.

Trong hệ trục tọa độ OpV đồ thị là đường hypebol → đây là quá trình đẳng nhiệt

→ khi đi từ 1 sang 2 thì T không đổi, p tăng, V giảm.

Câu 10:Đáp án D.

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

V/T = const → Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc tọa độ.

Câu 11:Đáp án B.

Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt gọi là nhiệt lượng (còn gọi tắt là nhiệt) ΔU = Q.

Câu 12:Đáp án A.

Trong quá trình đẳng tích thì V không đổi → ΔV = 0 → A = 0

→ ΔU = A + Q = Q

Vì hệ tăng nhiệt độ nên ΔU > 0 ↔ Q > 0

B: Tự luận

Câu 3:

F = P + f1 + f2= P + σπ(d1 + d2) = 0,0688N

Câu 4:

- Chỉ ra đây là quá trình đẳng tích

- Áp dụng định luật Sác – lơ:

Thay số được p2 = 4atm.

Xem thêm: Many Thanks Là Gì ? 13 Sắc Thái Nói 'Cảm Ơn'

Câu 5:

- Áp dụng công thức ΔU = A + Q

- Suy ra: ΔU = 120 - 40 = 80J.

Các bạn hãy cố gắng hoàn thành đề cương thật tốt để củng cố kiến thức và tích lũy nhiều kinh nghiệm để làm các bài tập khó nhé . Đề cương ôn tập vật lý 10 học kỳ 2 mang tính tham khảo để ôn tập là chủ yếu. Các bạn hãy làm và xem mình còn thiếu sót ở đâu thì hãy bổ sung kịp thời cho bản thân. Hẹn gặp các bạn ở những bài tới . Hứa hẹn kiến sẽ đem lại các bạn những bài bổ ích . Chúc các bạn thành công