A). M= ba phần tư và n = 3 phần tư B). M= 1/4 cùng n = 3 phần tư C). M= 3 phần tư và n = 1/4 D). M= 1/4 với n = 1/4

 2). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 bao gồm hai nghiệm riêng biệt khi:

 A). M > 7 B). M ³ 7 C). M

 3). Khi tịnh tiến đồ thị của y= 2x2 lên ở trên 2 đơn vị chức năng rồi tịnh tiến thanh lịch trái 3 đơn vị chức năng ta được thứ thị hàm số:

 A). Y= 2x2+12x+20 B). Y= 2x2+8x+18 C). Y= 2x2-12x+20 D). Y= 2x2+12x+16

 
Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 10 nâng cao

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
2461
*
1Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Đề bình chọn học kì 1 (90 phút) môn: Toán 10 nâng cao", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường Có Đáp Án (267 Câu)

Trường thpt TRƯNG VƯƠNG Đề kiểm soát Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 001 A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Mang lại tam giác ABC và M là vấn đề trên cạnh AB nhưng mà MB=3MA. Ví như thì:A). M= ba phần tư và n = 3/4B). M= 1/4 và n = 3/4C). M= 3 phần tư và n = 1/4D). M= 1/4 và n = 1/4 2). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 gồm hai nghiệm riêng biệt khi:A). M > 7B). M ³ 7C). M 0C). "xỴR,5x2+x+1³0D). "xỴR,5x2+x+1>0 12). Phương trình nào sau đây có 1 nghiệm dương?A). X4 -111x2 + 57= 0B). X4 - 11x2 + 57= 0C). X4 - 11x2 - 57= 0D). X4 +111x2 + 57= 0 13). Cho cha điểm M(-2;-3);N(0;-2) và p. Trên Ox. Khi ba điểm M,N,P thẳng sản phẩm thì tọa độ của p là:A). (0;4)B). (3;0)C). (4;0)D). (-4;0) 14). Cùng với phương trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương nhị nghiệm là:A). 31B). 34C). 8D). 7 15). Tam giác ABC có A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -3B). C). -D). 3 16). Tập xác minh của hàm số y = là:A). (-¥;-3>B). <-2;3>C). R-2;3D). <2;+¥)B/ Phần từ luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải hệ phương trình b)Vẽ đồ dùng thị hàm số y = x2+ 2x –3 . Từ đồ dùng thị xác định m thế nào cho phương trình x2+ 2x –2 = m có hai nghiệm phân biệt.Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến tam giác ABC bao gồm A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC.b) trong tam giác ABC call ha ; hb ; hc là các chiều cao và r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minh rằng: Trường trung học phổ thông TRƯNG VƯƠNG Đề kiểm tra Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 002A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Khi tịnh tiến vật dụng thị của y= 2x2 lên ở trên 2 đơn vị rồi tịnh tiến thanh lịch trái 3 đơn vị ta được thiết bị thị hàm số:A). Y= 2x2+12x+20B). Y= 2x2+12x+16C). Y= 2x2-12x+20D). Y= 2x2+8x+18 2). Trong hình bình hành ABCD tất cả tâm O. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng?A). B). C). D). 3). Tam giác ABC bao gồm A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -B). C). -3D). 3 4). Tập xác định của hàm số y = là:A). (-¥;-3>B). R-2;3C). <2;+¥)D). <-2;3> 5). Cho tía điểm M(-2;-3);N(0;-2) và p. Trên Ox. Khi ba điểm M,N,P thẳng mặt hàng thì tọa độ của phường là:A). (0;4)B). (3;0)C). (-4;0)D). (4;0) 6). Phương trình như thế nào sau đây có một nghiệm dương?A). X4 +111x2 + 57= 0B). X4 - 11x2 - 57= 0C). X4 -111x2 + 57= 0D). X4 - 11x2 + 57= 0 7). Hệ phương trình vô nghiệm khi:A). M= -1B). M= 0C). M= 1D). M= -1 giỏi m= 1 8). Mang đến tập A=(0;5) và B=<1;8>. Ta gồm AB bằng:A). <1;4>B). (1;5)C). 2;3 D). (0;1) 9). Cho cha điểm A(2;2);B(3;4) cùng C(6;5). Lúc ABCD là hình bình hành thì tọa độ của D là:A). (7;4)B). (5;-4)C). (7;7)D). (5;3) 10). Cho tía điểm thắt chặt và cố định A,B,C cùng I là trung điểm của AB, điểm M biến hóa sao mang lại . Tập hợp những điểm M là:A). Đường tròn đường kính ICB). Đường thẳng trung trực của ICC). Đường tròn đường kính ABD). Đường thẳng trung trực của IA 11). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 bao gồm hai nghiệm biệt lập khi:A). M ³ 7B). M 7D). M 0B). $xỴR,5x2+x+1³0C). $xỴR,5x2+x+1>0D). "xỴR,5x2+x+1³0 16). Mang lại tam giác ABC và M là vấn đề trên cạnh AB nhưng MB=3MA. Nếu như thì:A). M= 1/4 cùng n = 1/4B). M= 1/4 cùng n = 3/4C). M= ba phần tư và n = 3/4D). M= 3/4 và n = 1/4B/ Phần tự luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải và biện luâïn phương trình : m2x + 6= 4x+3mb)Giải hệ phương trình Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại tam giác ABC gồm A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ vai trung phong đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.b) vào tam giác ABC hotline ha ; hb ; hc là các chiều cao và r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác. Minh chứng rằng: Trường thpt TRƯNG VƯƠNG Đề đánh giá Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 003A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Mang lại tập A=(0;5) cùng B=<1;8>. Ta gồm AB bằng:A). <1;4>B). (1;5)C). (0;1)D). 2;3 2). Phương trình làm sao sau đây có một nghiệm dương?A). X4 -111x2 + 57= 0B). X4 +111x2 + 57= 0C). X4 - 11x2 + 57= 0D). X4 - 11x2 - 57= 0 3). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 tất cả hai nghiệm khác nhau khi:A). M ³ 7B). M 7D). M 0B). "xỴR,5x2+x+1>0C). "xỴR,5x2+x+1³0D). $xỴR,5x2+x+1³0 12). Mang lại tập A=<1;4> cùng B=(2;6). Ta bao gồm AB bằng:A). 1;2;3;4;5B). <1;6)C). (2;4>D). 3;4 13). Với phương trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương nhị nghiệm là:A). 34B). 8C). 31D). 7 14). Vào hình bình hành ABCD bao gồm tâm O. Đẳng thức nào dưới đây đúng?A). B). C). D). 15). Tam giác ABC có A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). 3B). -3C). -D). 16). Khi tịnh tiến đồ thị của y= 2x2 lên trên mặt 2 đơn vị chức năng rồi tịnh tiến sang trọng trái 3 đơn vị ta được đồ gia dụng thị hàm số:A). Y= 2x2-12x+20B). Y= 2x2+12x+16C). Y= 2x2+12x+20D). Y= 2x2+8x+18B/ Phần trường đoản cú luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải hệ phương trình b)Vẽ thứ thị hàm số y = x2+ 2x –3 . Từ đồ thị xác định m làm sao để cho phương trình x2+ 2x –2 = m tất cả hai nghiệm âm phân biệt.Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại tam giác ABC có A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ trực trung khu của tam giác ABC.b) vào tam giác ABC hotline ha ; hb ; hc là các chiều cao cùng r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác. Chứng minh rằng: Trường thpt TRƯNG VƯƠNG Đề đánh giá Học kì 1 (dự bị) (90 phút) Môn : TOÁN 10 NÂNG CAO Đề số : 004A/Phần trắc nghiệm (4điểm) 1). Cho tập A=<1;4> và B=(2;6). Ta gồm AB bằng:A). (2;4>B). 1;2;3;4;5C). <1;6)D). 3;4 2). Hệ phương trình vô nghiệm khi:A). M= -1B). M= -1 giỏi m= 1C). M= 1D). M= 0 3). Mang lại tập A=(0;5) cùng B=<1;8>. Ta có AB bằng:A). 2;3 B). <1;4>C). (1;5)D). (0;1) 4). Cho bố điểm A(2;2);B(3;4) với C(6;5). Khi ABCD là hình bình hành thì tọa độ của D là:A). (5;-4)B). (7;4)C). (7;7)D). (5;3) 5). Với phương trình x2 - 2x -15 = 0 thì tổng bình phương nhì nghiệm là:A). 7B). 34C). 8D). 31 6). Cho cha điểm M(-2;-3);N(0;-2) và p. Trên Ox. Khi bố điểm M,N,P thẳng mặt hàng thì tọa độ của p. Là:A). (4;0)B). (-4;0)C). (0;4)D). (3;0) 7). Cho ba điểm thắt chặt và cố định A,B,C với I là trung điểm của AB, điểm M biến hóa sao mang lại . Tập hợp những điểm M là:A). Đường trực tiếp trung trực của ICB). Đường trực tiếp trung trực của IAC). Đường tròn 2 lần bán kính ICD). Đường tròn 2 lần bán kính AB 8). Cho tam giác ABC với M là vấn đề trên cạnh AB cơ mà MB=3MA. Giả dụ thì:A). M= ba phần tư và n = 1/4B). M= 1/4 cùng n = 1/4C). M= ba phần tư và n = 3/4D). M= 1/4 với n = 3 phần tư 9). Tam giác ABC tất cả A= 600, AC = 1, AB = 2 . Cạnh BC bằng:A). -3B). C). -D). 3 10). Phương trình làm sao sau đây có 1 nghiệm dương?A). X4 -111x2 + 57= 0B). X4 - 11x2 - 57= 0C). X4 +111x2 + 57= 0D). X4 - 11x2 + 57= 0 11). Phương trình m2x = 4(x + 2m) vô nghiệm khi:A). M=± 2B). M= ± 1C). M= 0D). M= -4 12). Khi tịnh tiến đồ vật thị của y= 2x2 lên ở trên 2 đơn vị rồi tịnh tiến sang trọng trái 3 đơn vị chức năng ta được vật thị hàm số:A). Y= 2x2-12x+20B). Y= 2x2+12x+20C). Y= 2x2+8x+18D). Y= 2x2+12x+16 13). Phương trình x2 -4 x + m -3 = 0 bao gồm hai nghiệm khác nhau khi:A). M > 7B). M 0B). $xỴR,5x2+x+1³0C). "xỴR,5x2+x+1>0D). "xỴR,5x2+x+1³0 15). Vào hình bình hành ABCD bao gồm tâm O. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng?A). B). C). D). 16). Tập xác minh của hàm số y = là:A). R-2;3B). (-¥;-3>C). <-2;3>D). <2;+¥)B/ Phần tự luận: ( 6 điểm)Bài1 ( 3.5 điểm)a)Giải và biện luâïn phương trình : m2x + 6= 4x+3mb)Giải hệ phương trình Bài2 ( 2.5 điểm)a)Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang lại tam giác ABC có A(-1;-1) B(2;0), C(-1;3).Tìm tọa độ chổ chính giữa đường tròn nước ngoài tiếp của tam giác ABC.b) trong tam giác ABC điện thoại tư vấn ha ; hb ; hc là những chiều cao với r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác. Minh chứng rằng: