Đề kiểm tra Tin học 10 Đề kiểm tra môn Tin Tin học căn bản Ứng dụng của Tin học Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 10

*
pdf

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội


*
pdf

Lập trình Java căn bản - Chương 6 Mô hình sự kiện với AWT


*
pdf

Lập trình Java căn bản - Chương 3 Lớp và đối tượng
Xem thêm: Nghĩa Của Từ According To Là Gì, According To

Nội dung

Bài kiểm tra 1 tiếtMôn Tin học 10Đào Ngọc Hà K56A-CNTTCâu 1: Dựa vào sơ đồ cấu trúc của máy tính, hãy cho biết quá trình xử lí thông tin thực hiện theo quytrình nào trong những quy trình dưới đây:A- Nhập dữ liệu --> Xuất thông tin --> Xuất; Lưu trữ dữ liệuB- Xuất thông tin --> Xử lí dữ liệu --> Nhận; Lưu trữ dữ liệu (*)C- Nhập dữ liệu --> Xử lí dữ liệu --> Xuất; Lưu trữ dữ liệuD -Tất cả đều saiCâu 2: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử?A- Nhận thông tinB- Xử lí thông tinC- Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoàiD- Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác.E- Nhận biết được mọi thông tin (*)Câu 3: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:A_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, Ram, ROM, .B_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash. ( * )C_ Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm .D_ Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM .Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong các câu sauA - Hệ nhị phân sử dụng các chữ số 1 và 2 .B- Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F .C- RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việc ( * )D- ROM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việcCâu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất về ngôn ngữ bậc cao?a. là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản theo những quy ước nào đó vàhoàn toàn không phụ thuộc vào các máy tính cụ thểb. là loại ngôn ngữ mà máy tính không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phảidịch ra ngôn ngữ máy . c. là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào cácloại máy. ( * )d. là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toánCâu 6: Hãy chọn phát biểu đúng . Ngôn ngữ lập trình là:A Ngôn ngữ máyB Hợp ngữC Ngôn ngữ bậc caoD Cả 3 câu đều đúng . ( * )Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Một chương trình là:A một dãy các lệnh chỉ dẫn cho máy tính tìm được Output từ Input . ( * )B sản phẩm của việc diễn tả một thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể thựchiện đượcC một bản chỉ dẫn (ra lệnh r) cho máy tính giải quyết một bài toánD một diễn tả thuật toán được viết trong một ngôn ngữ lập trìnhCâu 8: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:A Kết quả diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ sao cho máy tính có thể thực hiện đượcgọi là một chương trình .B Ngôn ngữ để viết chương trình gọi là ngôn ngữ lập trình .C Thuật toán có thể diễn tả bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối .D Câu a, b đúng và câu c sai .( * )Câu 9 Chọn phát biểu sai trong các câu sau:A Mỗi loại máy tính có ngôn ngữ máy của nó, đó là ngôn ngữ máy duy nhất để viết chươngtrình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được .B Để một chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần phải đượcdịch ra ngôn ngữ máy bằng chương trình hợp dịch .C Cả hai câu a, b cùng sai .(*)D Cả hai câu a, b cùng đúng .Câu 10: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:A Mỗi chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác muốn được thực hiện trên máy tính đềuphải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch .B Hợp ngữ cho phép ta sử dụng một số từ thường là Tiếng Anh để thể hiện các lệnh cầnthực hiện .C Cả hai câu a, b cùng sai .(*)D Cả hai câu a, b cùng đúng .Câu 11: Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính theo thứ tự là:A Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Xác định bài toán ; Viết chương trình; Hiệu chỉnh;Viết tài liệuB Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết chương trình; Hiệu chỉnh;Viết tài liệu ( * ) C Xác định bài toán ; Viết chương trình; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Hiệu chỉnh;Viết tài liệuD Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết tài liệu ; Viết chương trình;Hiệu chỉnh;Câu 12: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố:A Đưa vào máy thông tin gì ( Input ) .B Cần lấy ra thông tin gì ( Output ) .C Phương pháp giải toán .D Cả hai câu a, b đều đúng .(*)Câu 13: Hãy chọn phát biểu hợp lý nhất về khái niệm phần mềm:A Phần mềm gồm chương trình máy tính và cách tổ chức dữ liệuB Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các tài liệuhướng dẫn khác ( * )C Phần mềm gồm chương trình máy tính và dữ liệu đi kèmD Phần mềm gồm các chương trình máy tính để làm ra các chương trình máy tính khácCâu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng . Phần mềm hệ thống:A có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình ( * )B còn được gọi là chương trình giám sátC còn có tên khác là phần mềm ứng dụngD là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túiCâu 15: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:A Sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là cách tổ chức dữ liệu,chương trình và tài liệu .B Phần mềm tiện ích trợ giúp ta khi làm việc với máy tính .C Các phần mềm ứng dụng là các phần mềm máy tính được viết để giải quyết các công việchàng ngày hay những hoạt động nghiệp vụ .D Câu a, c đúng và câu b sai .(*)Câu 16: Chọn câu phát biểu đúng . Phần mềm ứng dụng bao gồm:A Phần mềm tiện íchB Phần mềm đóng góiC Phần mềm công cụ (phần mềm phát triển)D Cả 3 câu đều đúng . ( * )Câu 17: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:A Phần mềm đóng gói là phần mềm được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung hàng ngàycủa rất nhiều người chứ không phải một người hay một tổ chức cụ thể .B - Để hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm, người ta dùng chính các phần mềmkhác gọi là phần mềm công cụ .C - Phần mềm sao chép dữ liệu là phầm mềm ứng dụng . D - Câu a, b đúng và câu c sai .(*)Câu 18: Một vài ứng dụng chính của Tin học là:A - Giải các bài toán khoa học kĩ thuật .B - Tự động hoá và điều khiển .C - Giáo dục .D - Cả ba câu a, b , c đều đúng .(*)Câu 19: Một vài ứng dụng chính của Tin học là:A - Giải các bài toán quản lí .B - Truyền thông .C - Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng .D - Cả ba câu a, b , c đều đúng .(*)Câu 20: Một vài ứng dụng chính của Tin học là:A - Trí tuệ nhân tạo .B - Tự động hoá và điều khiển .C - Giải trí .D -Cả ba câu A_,B_,C_ đều đúng . ( * )Đáp án đúng là có dấu (*) Đáp án kiểm tra 45’- Tin học 10Đáp án đệ kiểm tra 45’ môn Tin học 10Chương IV: Mạng máy tính và Internet.I. Đáp án .Phần một:Câu 1: DCâu 5: DCâu 9: CCâu 13: ACâuCâu 6: DCâu 10:DCâu 14: CCâuCâu 7: BCâu 11: DCâu 15: DCâuCâu 8: BCâu 12: ACâu 16: ACâu17: DCâu 2: C18: DCâu 3: C19: BCâu 4: C20: APhần hai:Câu 1: Nêu ưu điểm và nhược điểm của mạng kết nối hình sao:-Ưu điểm: Thiết lập mạng đơn giản. Dễ dàng cấu hình lại mạng ( thêm, bớt các trạm ). Dễ dàng kiểm tra và khắc phục sự cố. Tận dụng tối đa tốc độ của đường truyền vật lí.Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ- K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đáp án kiểm tra 45’- Tin học 10-Nhược điểm: Độ dài đường truyền nối một trạm với thiết bị trung tâm bị hạn chế(trong vòng 100m, với công nghệ hiện nay).Câu 2: Phân biệt Router và Switch.-Giống nhau: Là các thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm vàchuyển đến trạm đích. Vai trò: Thiết lập các liên kết điểm-điểm giữa các trạm-Khác nhau:+ Router: Không phải là thiết bị để ghép nối giữa các thiết bị trong mộtmạng cục bộ mà dùng để kết nối với nhau thành mạng rộng. Làm nhiệm vụ chọn đường cho các gói tin hướng ra ngoài. Là thiết bị kết nối độc lập phần cứng, dùng để kết nối các mạngdùng chung giao thức. Chức năng: cung cấp một môi trường chuyển mạch gói đáng tincậy để lưu giữ và truyền số liệuNgười thực hiện: Bùi Thị Thuỳ- K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đáp án kiểm tra 45’- Tin học 10+ Switch: Là một thiết bị chỉ chuyển dữ liệu đến cổng có trạm đích. Dùng trong mạng cục bộ để phân đoạn trang. Cho phép tuỳ biến trên mạng. Là loại Bridge có độ trễ nhỏ nhất.II. Đánh giá và thang điểm.+ Mỗi câu trắc nghiệm đúng : 0.2 điểm.+Phần tự luận: Câu 1: Trả lời đúng, đủ ý: 2 điểm( mỗi ý 0.4 điểm). Câu 2: Trả lời đúng , đủ ý: 3 điểm( mỗi ý 0.4 điểm). Trình bày sạch sẽ: 1 điểm.Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ- K56A-CNTT-ĐHSP Hà Nội Đề bài kiểm tra 1 tiết’Môn tin lớp 10Câu 1: chọn câu trả lời đúngTin học là:a, một ngành khoa học ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội của loàingườib, một nghành công nghiệp tiên tiếnc, một trò chơi giải trí bổ ích giúp con người thư giãn câu 2: chọn câu trả lời đúngđặc thù của tin học làa, quá trình nghiên cứu và khai triển các úngdụng không tách rờiviệc sử dụng máy tính điện tửb, quá trình ngiên cứu và triển khai các ứng dụng chẳng liên quan gì đến việc pháttriển và sử dụng mấy tính điện tửc, quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng có liên quan mật thiết với việcphát triển và sủ dụng máy tính hay không còn tùy thuộc vào từng thời điểm và mụcđích người sử dụngcâu 3: chọn câu trả lời saia, máy tính là thiết bị tính toán có độ chính xác caob, tốc độ sử lý thông tin của máy tính rất nhanh và ngày càng được nâng caoc, giá thành máy tính ngày càng cao do những tiến bộ vượt bậc của kỹ thuậtd, máy tính ngày càng gọn nhẹ và tiện dụngcâu 4: chọn câu trả lời đúngmuốn đưa thông tin vào máy tính :a, phải biểu diễn lại thông tin theo một cách nào đó để máy tính có thể nhận biết và xử lýđượcb, không cần biểu diễn lại vì thông tin tin học và thông tin đời sống không có sự khác biệtnhiềuc,biểu diễn hay không còn tùy thuộc vào từng loại thông tincâu 5: chọn câu trả lời saia, đơn vị cơ bản đo lường thông tin là bitb, đơn vị đo thong tin thường dùng là bytec, đơn vị đo lường thong tin là kmcâu 6, chọn câu trả lời đúng nhấtcác dạng của thông tin là :a, dạng số, hình ảnhb, âm thanh, hình ảnhc, văn bản, sốd, cả dạng số, âm thanh, hình ảnh, văn bảncâu 7: chộn câu trả lời đúng:đổi 1110 sang hệ nhị phâna, 11001;b, 10100;c, 1101;d, 1011 câu 8: chọ câu trả lời đúngbiểu diễn 1001 về dạng thập phâna, 120b, 15c, 37d, 9câu 9: chọn câu trả lời saia, cpu là thành phần quan trọng của máy tính, là thiết bị chính thực hiện và điều khiểnviệc thực hiện chương trìnhb, main memory dùng để lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong,c, input device dùng để đưa thong tin vào máy tínhcâu10: chọn câu trả lời đúnga, input decice là: bàn phím, chuột, webcam, usb, máy scanb, output decie: máy in , máy chiếu modem…c, output and input: scans, webcam, máy in , loa và tai nghecâu 11:chọn câu trả lời đúngmáy tính điện tử có thể thực hiện một dãy lệnh maa, không cần hỏi ý kiến con ngườib, phải có sự tham gia của con ngườic, có sự tham gia gián tiếp của con ngườicâu 12: chọn câu trả lời đúngcho bài toán xếp loại học tập của một lớp,a, intput: bảng điểm của học sinhoutput: bảng học lực của học sinhb, intput: bảng điểm thành phầnoutput: bảng điểm tổng kếtc, intput: bảng điểm của học sinhoutput: bảng xếp loại học lựccâu 13:chọn câu trả lời đúngthuật toán tìm kiếm nhị phân là:a, viết liệt kê từng bước làm của một thuật toán-> sơ đồ khốib,là so sánh, đỏi chỗ cho nhau để output cho ra thong tin cần tìmc,là tìm kiếm lần lượt một cách tự nhiên các thong tin để đưa ra thong tin cần tìmd,là thuật toán tìm cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm sau mỗi lần so sánh khóa với khóađược chọn. Khóa là các số hạnh ở giữacâu 14 :chọn câu trả lời đúnga, các lệnh viết ở dạng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc ở dạng mã hexa, tiện lợicho người sử dụngb, một chương trình dịch viết bằng hợp ngữ không cần phải dịch ra ngôn ngữ máy trướckhi thực hiện chương trìnhc,lệnh trong ngôn ngữ lập trình bậc cao được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độclập cao và ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể