Bạn vẫn xem tài liệu "Đề cương cứng ôn tập chương I – Đại số 9", để cài tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 đại số 9 có đáp án


I) TÍNH - RÚT GỌN BIỂU THỨCBài 1: Rút gọn các biểu thức sau bằng cách đưa về các căn thức đồng dạng:1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) bài 2: biến hóa biểu thức trong dấu căn thành bình phương một tổng hay như là một hiệu rồi áp dụng hằng đẳng thức nhằm khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) bài bác 3: Nhân biểu thức đã mang lại với và vận dụng để khai phương)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài 4: Tính với rút gọn những biểu thức sau:1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài bác 5: Áp dụng hằng đẳng thức để tính:1) 8) 2) 9) 3) 10) 4) 11) 5) 12) 6) 13) 7) 14) bài 6: Rút gọn gàng (Nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) bài bác 7: Rút gọn những biểu thức 1) 9) 2) 10) 3) 11) 4) 12) 5) 13) 6) 14) 7) 15) 8) 16) bài 8: Tính giá chỉ trị của những biểu thức: 1) trên 2) tại 3) tại 4) trên 5) tại 6) tại 7) tại 8) tại II) BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC LẤY CĂNBài 1: Trục căn thức nghỉ ngơi mẫu của các phân thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) bài bác 2: Trục căn thức ngơi nghỉ mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) bài 3: đưa sử các biểu thức sau đều phải sở hữu nghĩa, hãy trục căn thức ngơi nghỉ mẫu:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) bài xích 4: Trục các căn thức ở mẫu mã (nâng cao)1) 2) 3) 4) 5) 6) bài xích 5: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài xích 6: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) bài 7: Rút gọn các biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) bài 8: Rút gọn gàng biểu thức (Nâng cao):1) 2) 3) 4) 5)6) 7) 8) 9) 10) bài xích 9: Rút gọn những biểu thức sau:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) III) RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂNBài 1: Rút gọn những biểu thức sau:1) với và 2) với với 3) với 4) với với 5) 6) 7) 8) bài bác 2: Rút gọn những biểu thức sau:1) với cùng 2) cùng với 3) với 4) với 5) với với 6) cùng với 7) 8) 9) 10) bài xích 3: Rút gọn các biểu thức sau: (chú ý đặt ĐKX Đ trước khi triển khai phép rút gọn).1) 11) 2) 12) 3) 13) 4) 14) 5) 15) 6) 16) 7) 17) 8) 18) 9) 19) 10) 20) IV) CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG TỔNG HỢPBài 1: mang lại biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) tìm kiếm x để . 3) Tìm làm thế nào để cho .Bài 2: mang đến biểu thức sau: 1) Rút gọn gàng P.2) tìm x nhằm . 3) Tìm nhằm .Bài 3: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm kiếm x để phường ≥ 2.3) Tìm để .Bài 4: đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p. Có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) tra cứu x nhằm .3) Tìm để .Bài 5: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) search x nhằm .3) Tìm để .Bài 6: mang đến biểu thức sau: 1) Tìm đk để p có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) tra cứu x sao để cho .3) Tìm để .Bài 7: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để p có nghĩa và rút gọn gàng P.2) kiếm tìm x sao cho .3) Tìm để .Bài 8: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện để phường có nghĩa và rút gọn P.2) tra cứu x sao để cho .3) Tìm để .Bài 9: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa cùng rút gọn P.2) tìm x làm sao cho .3) Tìm để .Bài 10: mang lại biểu thức sau: 1) Tìm đk để phường có nghĩa cùng rút gọn gàng P.2) tra cứu x sao để cho .3) Tìm nhằm .Bài 11: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn A.2) tìm a làm sao cho .Bài 12: cho biểu thức sau: 1) Tìm điều kiện của a để A bao gồm nghĩa.2) Rút gọn gàng A.3) với cái giá trị làm sao của a thì biểu thức A nhận giá trị nguyên.Bài 13: cho biểu thức sau: 1) kiếm tìm x làm sao để cho P = 0.2) tra cứu số nguyên x nhỏ nhất sao để cho P nhận cực hiếm nguyên.Bài 14: cho biểu thức sau: 1) Rút gọn phường (với ).2) kiếm tìm x làm thế nào để cho P = 1.Bài 15: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) Tính quý giá của p. Khi .3) tìm kiếm x để p. 1. Minh chứng rằng .

Xem thêm: Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông, Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Hai Tam Giác

4) Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của P.Bài 24: đến biểu thức sau: 1) Rút gọn P.2) Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của P.3) Tìm làm sao để cho .Bài 25: cho biểu thức: 1) tìm kiếm x để p. Có nghĩa với rút gọn P.2) Tìm giá bán trị nhỏ dại nhất của P.