Bài tập CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm

Với bài bác tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm Hoá học lớp 11 bao gồm đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa và bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm từ đó đạt điểm cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Dạng bài tập co2 tác dụng với kiềm

*

A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa

1. Bài toán thuận:

Cho hóa học tham gia hỏi sản phẩm.

- các PTHH của các phản ứng xảy ra

CO2+OH-→HCO3-

CO2+2OH-→CO32-+H2O

Đặt T = nOH- / nCO2 :

+ nếu như T ≤ 1→ tạo nên muối tốt nhất HCO3-

+ trường hợp 1 3- với CO32-

+ nếu như T ≥ 2→ tạo muối nhất CO32-

- xác định sản phẩm nào được sinh sản thành bằng các tính cực hiếm T.

- Nếu sản xuất thành tất cả hổn hợp hai muối thường ta giải bằng phương pháp lập hệ PT hoặc sử dụng bảo toàn nguyên tố.

Lưu ý: bao gồm những việc không thể tính T. Lúc ấy phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra kỹ năng tạo muối.

- dung nạp CO2 vào NaOH dư (KOH dư) chỉ tạo muối th-nc Na2CO3 (K2CO3)

- dung nạp CO2 vào NaOH chỉ sản xuất muối Na2CO3, sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy lộ diện thêm kết tủa nữa →Tạo cả 2 muối Na2CO3 với NaHCO3

- chất hấp thụ vào trong bình NaOH tăng :

m bình tăng = m dd tăng = m hóa học hấp thụ ( CO2 + H2O hoàn toàn có thể có )

Hoặc cùng với TH công dụng với Ca(OH)2 , Ba(OH)2:

- hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ chế tạo ra muối CaCO3

- kêt nạp CO2 vào nước vôi vào thấy gồm kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy bao gồm kết tủa nữa suy ra tất cả sự tạo ra cả CaCO3 cùng Ca(HCO3)2

- dung nạp CO2 vào nước vôi trong thấy gồm kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước thanh lọc lại thấy kết tủa nữa suy ra có sự chế tác cả CaCO3 với Ca(HCO3)2.

- Sự tăng giảm khối lượng dung dịch: lúc cho sản phẩm cháy vào trong bình Ca(OH)2 tốt Ba(OH)2

m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m dung nạp - m kết tủa

m dd bớt = m kết tủa – m dung nạp

Bài 1: Sục 4,48l khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1M với Ba(OH)2 0,2M. Tính m kết tủa thu được?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,2 mol, nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,125 0,25 → 0,125

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,075 →0,075 → 1,5

nCO32- = 0,05mol

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,05 0,05

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Bài 2: mang đến 1,344 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 2 lít dung dịch X chứa NaOH 0,04M cùng Ca(OH)2 0,02M nhận được m gam kết tủa. Xác minh giá trị của m.

Hướng dẫn:

nCO2 = 1,344/22,4 = 0,06 mol;

nNaOH = 0,04.2 = 0,08 mol; nCa(OH)2 = 0,02.2 = 0,04 mol ; nOH- = 0,08 + 0,04.2 = 0,16 mol

T= nOH-/nCO2 = 0,16/0,06 = 8/3 ⇒ tạo ra muối CO2-

Phương trình làm phản ứng:

CO2 + OH- → CO32-

0,06 0,06 mol

CO32- + Ca2+ → CaCO3↓

0,04 0,04 0,04 mol

Khối lượng kết tủa thu được: m = 0,04.100 = 4 gam

*

Bài 3: Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3 M nhận được m (g) kết tủa và dd Y. Cô cạn dd Y chiếm được m’( g) hóa học rắn khan. Kiếm tìm m cùng m’ ?

Hướng dẫn:

nCO2 = 0,15 mol, nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,105 0,21 → 0,105

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

0,045 → 0,045 → 0,09

nCO32- = 0,06mol

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,06 0,06 0,06

⇒ m↓ = 6g

Dd ⇒ mcrắn = 0,09 . 84 = 7,56g

2. Việc nghịch:

VD: cho x mol CO2 công dụng với a mol OH- tạo thành thành b kết tủa ( b mol muối trung hòa). Tìm quý giá x biết a, b.

Giải: Với bài toán này thì họ chú ý đến giá trị a, b.

- giả dụ a = 2b thì việc rất đơn giản và dễ dàng x = b

- giả dụ a > 2b thì bài bác toán rất có thể có 2 đáp số vì xảy ra 2 trường hòa hợp

+ Trường đúng theo 1: OH- dư, tức là chỉ xảy ra phản ứng (2) Vậy x= b

+ Trường đúng theo 2: Xảy ra cả hai phản ứng (1), (2): Vậy x= a – b

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 1M nhận được 6g kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy bao gồm kết tủa nữa. Tìm kiếm V?

Hướng dẫn:

Dd sau bội nghịch ứng ↓ ⇒ bao gồm Ca(HCO3)2 taọ thành

BTNT Ca 0,1 = 0,06 + nCa(HCO3)2 ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,04 mol

nCO2= nCaCO3 + 2. NCa(HCO3)2 = 0,14 mol

VCO2 = 3,136 l

Bài 2: mang lại V lít CO2 ( đktc) chức năng 500ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M tạo thành thành 10 gam kết tủa . Tính quý hiếm của V?

Hướng dẫn:

nOH- = 0,25 mol

nCaCO3 = 0,1 mol

TH1: nCO2 = n↓ = 0,1 mol

Thể tích CO2 tham gia phản ứng là: V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

TH2: nCaCO3 Ca(OH)2 ⇒ sinh sản thành 2 muối hạt của CO32- và HCO3-

nCO2 = 0,25 – 0,1 = 0,15 ⇒ V = 3,36 lit

Vậy quý hiếm của V là 2,24 lít hoặc 3,36 lít

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong, hiện tượng kỳ lạ xảy ra:

A. gồm kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng vọt qua một cực to rồi sau đó tan quay lại hết.

B. Một dịp mới tất cả kết tủa, lượng kết tủa tăng nhiều qua một cực đại rồi lại giảm.

C. gồm kết tủa ngay, cơ mà kết tủa tan quay trở lại ngay sau khoản thời gian xuất hiện.

D. tất cả kết tủa ngay, lượng kết tủa tăng cao đến một quý hiếm không đổi.

Lời giải:

Đáp án: A

*

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào hỗn hợp nước vôi trong tất cả chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối chiếm được sau bội phản ứng gồm?

A. Chỉ bao gồm CaCO3

B. Chỉ bao gồm Ca(HCO3)2

C. Cả CaCO3 với Ca(HCO3)2

D. không tồn tại cả 2 hóa học CaCO3 và Ca(HCO3)2

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,5/0,1 = 5 ⇒ chỉ sản xuất muối của CO32-

Bài 3: Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g

Lời giải:

Đáp án: A

T = 0,04/0,03 = 4/3 ⇒ tạo nên 2 muối: Ca(HCO3)2 x mol cùng CaCO3 y mol

Ta có: x + 2y = 0,03 mol và x + y = 0,02 mol ⇒ x= 0,01 với y = 0,01⇒ m =0,01.100 =1g

Bài 4: Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào 100ml tất cả hổn hợp dung dịch có KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau thời điểm khí bị hấp thụ trọn vẹn thấy sản xuất m gam kết tủa. Tính m

A.19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g

Lời giải:

Đáp án: B

T = 0,25/0,1 = 2,5 ⇒ chế tạo ra muối của CO32- ⇒ nCO32- = 0,1 mol; nBa2+ = 0,075 mol ⇒mBaCO3 = 0,075. 197 = 14,775 gam

Bài 5: Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dd Ca(OH)2 chiếm được 6g kết tủa. Lọc kết tủa làm cho nóng dd lại thấy tất cả 4 gam kết tủa nữa. Quý giá của V là:

A. 2,24 lít B. 2,688 lít C.6,72 lít D. 10,08 lít

Lời giải:

Đáp án: B

CO2 tác dụng với Ca(OH)2 chế tạo ra 2 một số loại muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2 ; nCaCO3 = 0,06 mol ; nCa(HCO3)2 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,06 + 0,04.2 = 0,12 mol ⇒ V = 2,688 lít

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 27,552 lít (đktc) CO2 vào m gam dd Ba(OH)2 34,2%, phản bội ứng hoàn toàn thu được 175,33 gam kết tủa. Cực hiếm m là:

A. 1060 B. 265 C. 530 D. 2120

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 27,552/22,4 = 1,23 mol; n↓ = 175,33/197 = 0,89 mol; nOH- = nCO2 + n↓ = 1,23 + 0,89 = 2,12 mol; nBa(OH)2 = 2,12/2 = 1,06 mol ⇒ mdd = 1,06.171.100/34,2 = 530 gam.

*

Bài 7: A là hh khí bao gồm CO2 , SO2. DA/ H2 = 27. Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng 1 lít dd NaOH 1,5aM. Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu được m (g) muối khan. Search m theo a?

A. 80a B. 105a C.

Xem thêm: Các Bài Tập Về Nhiễm Sắc Thể, Bài Tập Về Nguyên Phân Và Giảm Phân

94a D. 103a

Lời giải:

Đáp án: B

hotline CT bình thường của 2 oxit MO2 → MMO2 = 54 ⇒ M = 22

PP nối tiếp

MO2 + 2NaOH → Na2MO3 + H2O

0,75a 1,5a → 0,75a

MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

0,25a → 0,25a

Sau bội nghịch ứng

⇒ m = 0,5a . (46 + 22 + 48) + 0,5a . (24+22+48) = 105a

Bài 8: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X tất cả Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1M. Sau phản bội ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là