Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

conservation
*

conservation /,kɔnsə:"veiʃn/ danh từ sự duy trì gìn, sự duy trì, sự bảo tồn, sự bảo toànconservation of energy: sự bảo toàn năng lượng
bảo toànconservation field (of force): trường bảo toàn (lực)conservation force: lực bảo toànconservation law: định pháp luật bảo toànconservation laws: định quy định bảo toànconservation of angular momentum: sự bảo toàn momen rượu cồn lượngconservation of brightness: sự bảo toàn độ chóiconservation of charge: sự bảo toàn điện tíchconservation of energy: bảo toàn năng lượngconservation of energy: sự bảo toàn năng lượngconservation of energy law: định hình thức bảo toàn năng lượngconservation of mass: bảo toàn khối lượngconservation of mass: sự bảo toàn khối lượngconservation of mass-energy: bảo toàn khối-năng (khối lượng-năng lượng)conservation of mechanical energy: bảo toàn cơ năngconservation of momentum: bảo toàn năng lượngconservation of momentum: sự bảo toàn xung lượngconservation of momentum: bảo toàn hễ lượngconservation of parity: sự bảo toàn số chẵn lẻconservation of parity: bảo toàn (tính) chắn lẻconservation of radiance: sự bảo toàn độ bức xạconservation of radiance: sự bảo toàn độ trưngconservation system: hệ bảo toànenergy conservation: bảo toàn năng lượngenergy conservation: sự bảo toàn năng lượngenergy conservation program: lịch trình bảo toàn năng lượnghearing conservation: sự bảo toàn thính giáclaw of conservation of energy: quy dụng cụ bảo toàn năng lượnglaw of conservation of energy: định khí cụ bảo toàn năng lượnglaw of conservation of mass: định công cụ bảo toàn khối lượnglaw of conservation of mater: định giải pháp bảo toàn đồ gia dụng chấtlepton conservation: bảo toàn leptonparticle number conservation law: định khí cụ bảo toàn tần số hạtplaneness conservation: sự bảo toàn tính phẳngprinciple of conservation of energy: phương pháp bảo toàn năng lượngprinciple of conservation of energy: nguyên tắc bảo toàn năng lượngprinciple of conservation of kinetic momentum: định phương tiện bảo toàn mômen động lượngprinciple of conservation of momentum: nguyên tắc bảo toàn xung lượngprinciple of conservation of momentum: định hình thức bảo toàn mômenprinciple of conservation of momentum: nguyên lý bảo toàn đụng lượngprinciple of energy conservation: nguyên tắc bảo toàn năng lượngbảo tồnarchitectural conservation: sự bảo tồn kiến trúcconservation of nature natural conservation: bảo tồn thiên nhiênconservation system: hệ bảo tồnland conservation: sự bảo đảm đất đailandscape conservation: bảo đảm cảnh quannatural conservation: khu bảo đảm thiên nhiênwater and soil conservation: sự bảo đảm đất và nướcbảo vệconservation farming: canh tác đảm bảo đấthearing conservation: sự bảo đảm an toàn thính giácmiscellaneous water conservation project: dự án công trình phụ trợ đảm bảo nguồn nướcgìn giữgiữ gìnsự bao góisự bảo quảnmonument conservation: sự bảo vệ di tíchrefrigeration conservation: sự bảo quản lạnhsự bảo toànconservation of angular momentum: sự bảo toàn momen hễ lượngconservation of brightness: sự bảo toàn độ chóiconservation of charge: sự bảo toàn năng lượng điện tíchconservation of energy: sự bảo toàn năng lượngconservation of mass: sự bảo toàn khối lượngconservation of momentum: sự bảo toàn xung lượngconservation of parity: sự bảo toàn số chẵn lẻconservation of radiance: sự bảo toàn độ bức xạconservation of radiance: sự bảo toàn độ trưngenergy conservation: sự bảo toàn năng lượnghearing conservation: sự bảo toàn thính giácplaneness conservation: sự bảo toàn tính phẳngsự bảo vệhearing conservation: sự bảo vệ thính giácsự đóng góp hộpLĩnh vực: xây dựngsự bảo tồnarchitectural conservation: sự bảo tồn kiến trúcland conservation: sự bảo tồn đất đaiwater and soil conservation: sự bảo tồn đất cùng nướcBoltzmann equation of conservationhàm Boltzmannconservation reservoirhồ trữ nướcconservation storage reservoirhồ trữ nướcbảo tồn (môi trường thiên nhiên)sự bảo quảnsự dự trữsự giữ lại gìnconservation areakhu bảo đảm (thiên nhiên, cổ tích...)conservation of resourcessự bảo tồn tài nguyênconservation zonekhu bảo tồnenergy conservation programkế hoạch tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượngenvironment conservationbảo vệ môi trườnglaw of conservation of massđịnh dụng cụ bảo toàn vật chất <,kɔnsə:"vei∫n> o sự bảo quản Sự ngăn ngừa huỷ hoại. o sự giữ gìn, sự bảo vệ § conservation of momentum : sự bảo toàn năng lượng

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Conservation

Sự ngăn ngừa huỷ phù hợp đồng

Sự cố gắng giữ những đơn bảo hiểm nhân thọ không biến thành huỷ. Không ít công ty bảo đảm nhân lâu có những nhân viên làm nhiệm vụ ngăn chặn này, chúng ta thường tương tác với những người dân có đơn bảo hiểm chuẩn bị bị mất hiệu lực hiện hành để giải thích công dụng của việc gia hạn đơn bảo hiểm. Thông thường, cán bộ khai quật hợp đồng đó được thông báo về những 1-1 bảo hiểm vẫn có nguy cơ tiềm ẩn hoặc đang có công dụng bị huỷ bỏ để chúng ta tiếp xúc trực tiếp với người dân có đơn bảo hiểm.

Bạn đang xem: Conservation là gì

Từ điển chăm ngành Môi trường

Conservation: Preserving and renewing, when possible, human & natural resources.

Xem thêm: Cách Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai, Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Toán 9

The use, protection, & improvement of natural resources according to principles that will ensure their highest economic or social benefits.

Sự bảo tồn: Là sự bảo quản và tái tạo, nếu gồm thể, phần lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhỏ người. Vấn đề sử dụng, đảm bảo và cải tạo những mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích kinh tế tài chính xã hội cao nhất.