Kì thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần nhưng những em học viên vẫn đang loay hoay tìm cách nào nhằm giải bài bác tập hóa nhanh và công dụng nhất. ý muốn giải nhanh những bài tập trắc nghiệm hóa học, họ cần sử dụng một vài thủ thuật trong những số đó có bí quyết tính nhanh để tiếp cận được câu trả lời trong thời hạn sớm nhất. Dưới đây trung vai trung phong gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC reviews với chúng ta một số bí quyết tính nhanh đặc biệt quan trọng để giải bài tập hóa hữu cơ.

Bạn đang xem: Công thức giải nhanh hóa học hữu cơ


*

1. Tính công suất phản ứng hiđro hoá anken

Tiến hành phản nghịch ứng hiđro hóa anken CnH2ntừ các thành phần hỗn hợp X tất cả anken CnH2nvà H2(tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì công suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

2. Tính công suất phản ứng hiđro hóa anđehit solo chức no

Tiến hành phản nghịch ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ các thành phần hỗn hợp hơi X có anđehit CnH2nO cùng H2(tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp hơi Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2Mx/My

3. Tính % ankan A thâm nhập phản ứng tách bóc (bao có phản ứng đề hiđro hoá ankan với phản ứng cracking ankan)

Tiến hành phản nghịch ứng bóc ankan A, công thức C2H2n+2được hỗn hợp X gồm H2và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là:

A% = MA/MX– 1

4. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách bóc của A:

Tiến hành phản bội ứng bóc tách V(l) hơi ankan A, bí quyết C2H2n+2được V’hơi các thành phần hỗn hợp X bao gồm H2và các hiđrocacbon thì ta có:

MA= V"/V MX

5. Tính số đồng phân ancol 1-1 chức no:

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-2 (1

6. Tính số đồng phânanđehit solo chức no:

Số đồng phân anđehit CnH2nO = 2n-3 (2

7. Tính số đồng phân axit cacboxylic solo chức no:

Số đồng phân axit CnH2nO2= 2n-3 (2

8. Tính số đồng phân este đơn chức no:

Số đồng phân este CnH2nO2= 2n-2 (1

9. Tính số ete đối kháng chức no:

Số đồng phân ete CnH2n+2O =(n – 1)( n – 2)/2

(2

10. Tính số đồng phân xeton đối chọi chức no:

Số đồng phân xeton CnH2nO =(n – 2)( n – 3)/2

(2

11. Tính số đồng phân amin solo chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (n

Số đồng phân amin bậc 1 CnH2n +3N =2n -2

(n

12. Tính số C của ancol no hoặc ankan phụ thuộc phản ứng cháy:

số C của ancol no hoặc ankan = nCO2/(nH2O - nCO2)

13.Tìm phương pháp phân tử ancol no, mạch hở phụ thuộc tỉ lệ mol giữa ancol cùng O2trong phản nghịch ứng cháy:

Giả sử đốt cháy trọn vẹn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n+2Oxcần k mol thì ta có:

n = (2k - 1 + x)/3( x =n )

14. Tính cân nặng ancol đối chọi chức no (hoặc hỗn hợp ancol đối kháng chức no) theo trọng lượng CO2và khối lượng H2O:

mancol= mH2O–mCO2/11

*Lưu ý: trọng lượng ancol đối chọi chức (hoặc các thành phần hỗn hợp ancol đơn chức no ) còn được tính:

mancol= 18nH2O – 4nCO2

15. Tính số đi, tri,tetra …, n peptit tối đa tạo vì chưng hỗn hợp có x amino axit khác nhau:

Số n peptitmax= xn

16. Tính số trigilxerit tạo vị gilxerol với các axit cacboxylic béo:

Số trieste =n2.(n+1)/2

17. Tính số ete tạo do hỗn hợp n ancol đơn chức:

Số ete = n.(n + 1)/2

18. Tính khối luợng amino axit A (chứa n nhóm -NH2và m team -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, kế tiếp cho hỗn hợp sau phản nghịch ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH:

mA=MA.(b -a)/m

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

+ HCl (1:n) muối tất cả M = MA+ 36,5x.

+ NaOH (1:m) muối bao gồm M = MA+ 22x.

19. Tính khối luợng amino axit A ( cất n đội -NH2và m team -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, tiếp nối cho hỗn hợp sau phản ứng chức năng vứa đầy đủ với b mol HCl:

mA=MA.(b -a)/n

(NH2)nR(COOH)m

*Lưu ý: Lysin: NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.

Axitglutamic: H2NC3H5(COOH)2.

20. Tính số link π của hợp hóa học hữu cơ mạch hở A, bí quyết CxHyhoặc CxHyOzdựa vào mối tương quan giữa số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A:

A là CxHyhoặc CxHyOzmạch hở,cháy đến nCO2– nH2O= k.nAthì A gồm số π = k +1

*Lưu ý: Hợp hóa học CxHyOzNtClucó số

πmax= (2x - y - u + t + 2)/2

21. Xác minh công thức phân tử của một anken phụ thuộc vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2trước và sau thời điểm dẫn qua bột Ni nung nóng:

n =(M2 -2)M1/14(M2 - M1)

(Phản ứng hiđro hoá.)

*Lưu ý: + M1là phân tử khối lếu láo hợpanken cùng H2ban đầu.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 11 Chương 2 Có Đáp Án, Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

+ M2là phân tử khối tất cả hổn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2.

+ cách làm của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:

n = (M2 -2)M1/7(M2 - M1)

Trung chổ chính giữa gia sư NTIC

(nguồn trường đoản cú internet)


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC